Detālplānojumi

Zināšanai:

Lai nodrošinātu sabiedrībai ērtāku piekļuvi informācijai par teritorijas attīstības un apbūves nosacījumiem konkrētos īpašumos, valstī ir izveidota vienota sistēma, kur ir pieejami visi spēkā esošie un izstrādes stadijā esošie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, tai skaitā detālplānojumi, lokālplānojumi un teritorijas plānojumi, kā arī attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas.

Publiski pieejamā informācija par teritorijas plānošanas dokumentiem ir atrodama Valsts vienotajā Ģeoportālā – Ģeolatvija.lv (www.geolatvija.lv).  Šajā vietnē ir pieejama informācija ne vien par Mārupes novada dokumentiem, bet par īpašumiem jebkurā Latvijas novadā, kā arī kopējiem valsts līmeņa un reģiona līmeņa plānošanas dokumentiem.  Šajā portālā iedzīvotājiem ir arī iespēja pierakstīties uz paziņojumu saņemšanu par sev interesējošu teritoriju, kad tajā tiek uzsākta jauna plānošanas dokumenta izstrāde vai notiek plānošanas dokumenta publiskā apspriešana. Aicinām izmantot šo iespēju, kas ļaus sekot līdzi un nepalaist garām informāciju par teritorijas plānošanas aktivitātēm Mārupes novadā.  

 

Visi spēkā esošie un izstrādē esošie Mārupes novada teritorijas detālplānojumi apskatāmi pašvaldības tīmekļa vietnē un lejupielādējami Valsts vienotajā ģeoportālā ŠEIT.

Publiskajā apspriešanā esošie detālplānojumi

Īpašums/Nosaukums

kadastra Nr.

Apspriešanas periodsLēmumsDetālplānojuma projekta dokumenti

"Blakusšķērstēni"

Lapsas, Babītes pag.

8048 007 0144

 

saite uz dokumentiem Ģeolatvija.lv:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22692

 

no 15.12.2022.

līdz 16.01.2023.

Sanāksme: 

22.12.2022., plkst.17:00, zoom platformā

Saite uz sanāksmi:  ej.uz/publiska-apspriesana-marupe   

ID: 817 679 5216 

Parole: Blakus22

30.11.2022.

lēmums Nr.32

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

 

 

Teritorija Priedes ielā

Dzilnuciems, Babītes pag.

80480070055, 80480071099, 80480071090, 80480071098, 80480071091, 80480071097, 80480071092, 80480071093, 80480071094, 80480071095, 80480071096, 80480070998, 80480070334, 80480070333

 

saite uz dokumentiem Ģeolatvija.lv:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18807

 

 

no 15.12.2022.

līdz 16.01.2023..

Sanāksme: 

29.12.2022., plkst.17:00 zoom platformā

Saite uz sanāksmi:  ej.uz/publiska-apspriesana-marupe   

ID: 817 679 5216 

Parole: Pried29

30.11.2022.

lēmums Nr.29

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

 

 

"Ozolzīles"

Dzilnuciems, Babītes pag.

8048 007 1186

 

saite uz dokumentiem Ģeolatvija.lv:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22377

 

 

no 27.12.2022.

līdz 27.01.2023.

Sanāksme: 

12.01.2023.,

plkst.17:00 zoom platformā

Saite uz sanāksmi:  ej.uz/publiska-apspriesana-marupe   

ID: 817 679 5216 

Parole: Ozolzi12

30.11.2022.

lēmums Nr.31

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

"Gabijas" un "Betiņas"

Mārupes pag..

8076 011 1182

8076 011 0908

 

saite uz dokumentiem Ģeolatvija.lv:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19882

no 27.12.2022.

līdz 27.01.2023.

Sanāksme: 

09.01.2023., plkst.17:00

zoom platformā

Saite uz sanāksmi:  ej.uz/publiska-apspriesana-marupe   

ID: 817 679 5216 

Parole: GaBe09

30.11.2022.

lēmums Nr.30

 

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Zinojums par institūciju nosacījumu izpildi

 

Detālplānojumi izstrādes stadijā 

N.p.

k.

Reģistrācijas Nr.

Dokumenta statuss / Administratīvais līgums

Detālplānojuma teritorija

Kadastra numurs

Detālplānojuma redakcija

Lēmumi un 

Dokumenti

 

1

Izstrāde pārtraukta

Izstrāde pārtraukta

Smiltnieku iela 16

 80760031213

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Apbūves noteikumi

 

2

Izstrāde pārtraukta

Izstrāde pārtraukta

Kāpu iela 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, Smiltnieku iela 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 26, Ziedleju iela 29, 30, 31, 32, Lambertu iela 35, 37

80760031180, 80760031182, 80760031181, 80760031184, 80760031183, 80760031186, 80760031185, 80760031188, 80760031187, 80760031190, 80760031191,  80760031210, 80760031208, 80760031206, 80760031204, 80760031202, 80760031211, 80760031209, 80760031207, 80760031203, 80760031200, 80760031199, 80760031056, 80760031201, 80760031148, 80760031147

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

 

 

Grafiskā daļa:

Plānotā izmantošana
Zemes ierīcības projekts
Satiksmes infrastruktūra

 

3

n/a

Izstrāde atcelta

“Eglaines–1“ un “Eglaines-2”, Mārupe, Mārupes novads

80760120056; 80760120159

Grafiskā daļa

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

4

Izstrāde pārtraukta

Izstrāde pārtraukta

“Mazāvas”, Mārupes novads

80760050001

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

5

Izstrāde pārtraukta

Izstrāde pārtraukta

Lielās Āvas 1.zemes vienība un 2.zemes vienība, Mārupes novads

80760050003

 

Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

6Izstrāde pārtraukta Izstrāde pārtraukta “Pasakainās pļavas”, Mārupes novads 80760110999  Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums
7Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta 

“Dzērvju pļavas”, Mārupes novads

 80760020062  Lēmums par uzsākšanu
Darba uzdevums
8Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtrauktaPilari, Mārupes novads

80760030049

Grafiskā daļa

Priekšlikums savienotam transporta tīklam

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu sabiedriskajai apspriešanai

Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Lēmums par detālplānojuma pilnveidošanu

Lēmums par detālplānojuma izstrādes izbeigšanu un jauna detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

9

Izstrāde pārtraukta

 

Apstiprināts vienotā risinājumā detālplānojums "Rasmas" un "Rēviņas A"

Izstrādes pārtraukta,

tiek turpināta apvienoti ar īpašumu "Rasmas"

 

 

Rēviņas, 2.z.v., Mārupes novads

80760070602

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļā:

- pašreizējā izmantošana

- atļautā izmantošana un apgrūtinājumi

- sarkanās līnijas

- transporta shēma

- adresācijas priekšlikums

- elektroapgāde

- gāze

- ūdens un kanalizācija

- sakaru tīkli

- meliorācijas risinājumi

- ZIP plāns

Topogrāfiskais plāns

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma pagarināšanu

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

 

Lēmums ar kuru izstrāde ,tiek turpināta cita DP sastāvā

- pielikums, DU ar grozījumiem

 

 

10Izstrāde atceltan/aDignitas, Mārupes novads

80760060009

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

11Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtrauktaSmaidas80760060288 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

12Apstiprināts9.10.2018. Nr.2-15/1451Saulesciems, Mārupes novads

80760060095

Apstiprinātā redakcija:

 

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- atļautā izmantošana

- komunikācijas

- transporta plāns

- ZIP

Realizācijas kārtība

 

pilna dokumentācija www.geolatvija.lv 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma pilnveidošanu

Lēmums par 1.redakcijas publisko apspriešanu

Lēmums par 2.redakcijas publisko apspriešanu

Lēmums par darba uzdevums termiņa pagarinājumu

Lēmums par apstiprināšanu

13Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtrauktaJaunsmukas, Vētras, Mārupes novads

80760120194

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

14Atcelta izstrāden/a

„Salmiņi”, „Zaļozoli-1”, „Zaļozoli-2”, Daibes iela 47, „Ceļtekas”, „Eži”, Lielā iela 4, „Granīti”, „Lāčudruvas”, „Zaļozoli”, „Alekši”, Lielā iela 2, I-28 Kalmju iela ,  Mārupe, Mārupes novads

Detālplānojuma grozījumi

80760030324, 80760030047, 80760030444, 80760030697, 80760030190, 80760030191, 80760030072, 80760030032, 80760030421, 80760030320, 80760030626, 80760030028, 80760030385.

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma pagarinājumu

Lēmums par grozījumu izstrādes pārtraukšanu

 

15Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta

Stīgas, Vētras, Mārupes novads

80760120195

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

16Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta

Kabiles iela 32, Mārupe, Mārupes novads

80760070001

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

17Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Zeltiņu iela 108, Mārupe, Mārupes novads

80760030605

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Grozījumi darba uzdevumā

18

Izstrāde atcelta

n/a

“Vaidavas” 2.zemes vienība, Mārupe, Mārupes novads

80760070787

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

19Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta

“Lielezeri”, Mārupe, Mārupes novads

80760072212

  

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

20Atcelta izstrāde n/a

Mārupītes gatve 82, Mārupe, Mārupes novads

80760070082

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

21Apstiprināts(saskaņots)

“Unguri B”, Mārupe, Mārupes novads

80760030843

Apstiprinātā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- Atļautā izmantošana un sadalījums

- Inženierkomunikācijas

- Esošā izmantošana

 

pilna dokumentācija pieejama www.geolatvija.lv - saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8578

 

Paskaidrojuma raksts 

Apbūves noteikumi

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Lēmums par apstiprināšanu

22Apstiprināts(saskaņots)

Lielā iela 88, Mārupe, Mārupes novads

80760031159

Apstiprinātā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- Atļautā izmantošana un sadalījums

- Inženierkomunikācijas

- Esošā izmantošana

 

pilna dokumentācija pieejama www.geolatvija.lv - saite:https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_8580

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai 

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Lēmums par apstiprināšanu

23Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta

Daugavas iela 33 un Daugavas iela 55, Mārupe, Mārupes novads

80760071371, 80760071851

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

24Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāMākoņi, Mārupes novads80760060093 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

25Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Kūdras", Mārupes novads

80760060035

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

26Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāJelgavas ceļš 3, Tīraine80760080020 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

27Spēkā esošs

6.07.2018.

Nr.2-15/974

Mazbebri, Mārupe80760071334

spēkā esošā redakcija publicēta www.geolatvija.lv 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

28n/aAtcelta izstrādeLielā iela 34, Mārupe80760030069 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes atcelšanu

29Spēkā esošs4.06.2018. Nr.2-15/811Zeltiņu iela 43, Mārupe80760030847

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- atļautā izmantošana

- inženierkomunikācijas

- zemes ierīcības darbu plāns

Ziņojums par priekšlikumiem uzsākot DP izstrādi

Ziņojums par atzinumiem 

 

spēkā esošā redakcija publicēta www.geolatvija.lv

Lēmums par izstrādes turpināšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

30Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāKantora iela 107, Mārupe80760030372 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums Nr.2013/27

Lēmums par DU sākotnējo pagarinājumu 

Lēmums par DU termiņa pagarinājumu

31Izstrāde atceltan/aVienības gatve 133, "Dzidras A", "Jaundzidras", Mārupe80760070011, 80760070928, 80760070873 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par DP izstrādes pārtraukšanu

32Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāVīnkalnu iela 45, Mārupe80760060192 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

33Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Vecmelderi", Mārupe80760030362 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

34Pārtraukta izstrāden/a"Graši" 1.z.v., Mārupes novads80760120016 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par izstrādes pārtraukšanu

35Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Sūnas-A"80760060158 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

36

Apstiprināts

 

 

3.10.2019. Nr.1/4-4/129-2019

 

 

 

"Rasmas" un "Rēviņas A"80760072076

Detālplānojuma pilnveidotā/apvienotā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- atļautā izmantošana un apgrūtinājumi

- komunikācijas

- ZIP plāns

Realizācijas kārtība

biotopu atzinums

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par pilnveidošanu

 

Lēmums, ar kuru izstrāde tiek turpināta paplašinātā teritorijā

- precizētais darba uzdevums

Lēmums par pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

37

Apstiprināts

31.07.2019

22.08.2019. Nr.1/4-4/115-2019

 

 

Publiskās apspriedes protokols

Sanāksme par saņemtajiem iesniegumiem

Pārskats par iesniegumiem un to vērā ņemšanu

Lielā iela 2, Lielā iela 4, I-128 Kalmju iela

 

(detālplānojuma iespējamā DEPO tirdzniecības centra būvniecībai)

80760030028

80760030072

80760030385

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- esošā izmantošana un apgrūtinājumi

- funkcionālais zonējums

- sarkano līniju plāns

- robežu pārkārtošanas risinājums

- satiksmes organizācija

- inženierkomunikācijas

- šķērsprofili

- publiskās ārtelpas koncepcija

- topogrāfija

Pielikumi:

1. plānošanas konteksta analīze

2. attīstības ietekmju analīze (vides, ekonomiskie, sociālie faktori)

3. transporta izpēte

4. labiekārtojuma koncepcija un vizualizācijas

5. meliorācijas situācija un noteces izpēte

 

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 

Lēmums par publisko apspriešanu

Lēmums par apstiprināšanu

Lēmums par grozījumiem detālplānojuma realizācijas kārtībā

 

38

Izstrādes stadijā

paziņojums

Apspriešanā"Vazdiķi-B"80760080067

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Esošā izmantošana

Atļautā izmantošana

Inženierkomunikācijas

Transporta kustības shēma

Drenāžas pārkārtošanas plāns

Apbūves priekšlikums

Ielu šķērsprofili

 

Pilna dokumentācija 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarināšanu

39Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Viesturi-1", 
"Upmaļi-1" 2. zv, „Upmaļi-3” 1. un 2. zv, „Upmaļgolferi”, „Mazjāņi” 

80760090001, 80760090021, 80760090023, 80760090041, 80760090039, 80760090076

 

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 

40Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāRožu iela 20A80760070374 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

41Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāViskalnu iela 4A80760080474 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

42apstiprināts darba uzdevumsn/aMaldari, Sniegi, Alberti, Miķelīši 2.z.v.

80760060238, 

80760060240, 80760060239, 80760060251

 

 

Lēmums par  uzsākšanu

Darba uzdevums

43Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāAustras 1.z.v.80760080089 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Lēmums par detālplānojuma projekta precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja ziņojumam

Izstrādes vadītāja ziņojums

44Apstiprināts

Apstiprināts

Kursīšu iela 27 (Veczilgalvji), Mārupe80760070535

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

Apbūves noteikumi

Pārskats par izstrādi

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Lēmums par PA Nr.14

Izstrādes vadītāja ziņojums

45Izstrādes stadijā

Apspriešanā

Paziņojums par attālināto sanāksmi

Penkules iela 13280760032297

Aktuālā redakcija:

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

Pārskats par detālplānojuma izstrādei izsniegto nosacījumu ievērošanu

 

pilna dokumentācija www.geolatvija.lv (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16893)

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par DU termiņa pagarinājumu

46Apstiprināts

Līgums saskaņots

 

Zeltiņu iela 108A,

Zeltiņu iela 110,

Zeltiņu iela 110A

 

80760031290

80760030603

80760031291

Apstiprinātā redakcija pieejama www.geolatvija.lv:

 

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24773

paziņojums "Latvijas vēstnesī":

https://www.vestnesis.lv/op/2022/177.10

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par nodošanu publiskai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

 

47Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Silnieku iela 42

("Jaunpūces")

80760030060 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

48Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Dzērvju pļavas"80760020062 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

49Izstrāde pārtrauktaIzstrāde pārtraukta"Veimāri-1"80760080168 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par izstrādes apturēšanu

50Spēkā esošs

Līgums:

 

 

"Valdari", Mārupes pagasts (grozījumi)80760060096

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

  •  esošā situācija
  •  atļautā izmantošana
  •  inženierkomunikācijas

Apbūves noteikumi

Pārskats par izstrādi

 

Lēmums par nodošanu apspriešanai Nr.21

Izstrādes vadītāja ziņojums

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums  

Lēmums par apstiprināšanu  

Līgums grozījumi

publikācija vēstnesī

51Izstrādes stadijā

Apstiprināts 23.02.2022.

 

 

"Mežmaļi" un nekustamais īpašums ar kadastra Nr.8076012052680760120526

Aktuālā redakcija:

apstiprinātā redakcija pieejama www.geolatvija.lv

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23058)

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmumspar DP projekta precizēšanu , ziņojums

Lēmums par projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Lēmums par apstiprināšanu

 

52Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Stīgas"80760120195 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

53Spēkā esošs

Apstiprināts

Paziņojums

 

 

"Dārzābeles-1"80760120064 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Izstrādes vadītāja ziņojums

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu

54Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Mākoņi" (2020)80760060093 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

55Spēkā esošs

Apstriprināts

Paziņojums

 

"Ķinupi" (2020)80760120110

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Izstrādes vadītāja ziņojums

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu

56Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Granduļi"

"Cepļi"

Zeltiņu iela 106

80760030423

80760030422

80760031546

 

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

57Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Mežgaļi-3"80760060113 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

58Izbeigtsn/a"Boļi"80760120053 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par izstrādes izbeigšanu

59Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Lukstenieki-1"80760060002 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

60Izstrādes stadijā

Apspriešana noslēgusies

no 17.03.2022.

līdz 17.04.2022.

 

"Boteri"80760030092

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

Apbūves noteikumi

Pārskats par izstrādi

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

lēmums par PA Nr.13

Izstrādes vadītāja ziņojums

61Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāVīnkalnu iela 4580760060192 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

62Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāGaujas iela 3080760071150 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

63Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Gabijas", "Betiņas"80760110908 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par grozījumiem darba uzdevumā

64Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Jaunkaimiņi"80760120027 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

65Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums par izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Rožu iela 20A80760070374 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

66Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums par izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

Viskalnu iela 4A80760080474 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

67Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Pilāri"80760030049 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Apstiprināts

Apstiprināts

Skaņu iela 2 

Mežāres Babītes pag.

 

 

8048 0010170

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Izstrādes vadītāja ziņojums

Lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu

 Publiskā apspriešana beigusiesIzstrādes stadijā

"Roznieki"

Dzilnuciems, Babītes pag.

 

8048 007 0085 

26.10.2022.

lēmums par nodošanu puvbliskai apspriešanai Nr.14

68Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Vējrozes"80760110398 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

69Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Saullejas"80760110733 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

70Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

Kantora iela 138

Mārupe

80760030373 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

71Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Stūrīši"

Mārupes pag.

80760030283 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

72Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Mazāvas"

Mārupes pag.

80760050001 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

73Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

“Starptautiskā lidosta “Rīga” ZA daļa, grozījumi

Mārupes pag.

80760020093

0760020007

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

74Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Zvaigznāji",

Vētras, Mārupes pag.

80760120736 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

75Apsatiprināts

Izstrādes stadijā

Paziņojums

Loka ceļš 44

Jaunmārupe, Mārupes pag.

80760111377 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

76Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Jaunsmukas"

Vētras, Mārupes pag.

80760120194 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

77Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Pasakainās pļavas"

Mārupes pag.

80760110999 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes satdijāIzstrādes satdijā

“Meža putni”,  “Meža ogas” un "Meža vēji"

Dzilnuciems, Babītes pag.

80480070918

80480070190

80480071175

 

Lēmums par grozījumiem darba uzdevumā

Darba uzdevums (ar grozījumiem) 

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Ozolzīles"

Dzilnuciems, Babītes pagasts

80480071186 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Apstiprināts

Apstiprināts

 

"Kosas" (dienvidu)

Spuņciems, Salas pagasts

8088 005 0082

 

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

Apbūves noteikumi

Pārskats par izstrādi

Lēmums par uzsākšanu un Darba uzdevums

Lēmums par PA

 

 Apstiprināts

Apstiprināts

"Mazie Lejnieki" 

Vīkuļi, Babītes pag.

8048 008 0212

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

Apbūves noteikumi

Nosacījumi

Nosacījumu izpilde

lēmums par PA Nr.15
 Apstiprināts

Apstiprināts

"Rotaļu iela 4" un "Lielie Dreimaņi" daļa,

Mežāres, Babītes pag,

8048 001 0881

8048 001 0865 daļa

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Apbūves noteikumi

Pārskats par izstrādi

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par PA

Izstrādes vadītāja ziņojums

 

Apstiprināts

 

Apstiprināts

 

"Beikas", Skārduciems, Babītes pag.

8048 007 0104

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

Apbūves noteikumi

Pārskats par izstrādi (t.sk. esošās sit.grafiskā daļa)

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

lēmums par PA Nr.14 un Izstrādes vadītāja ziņojums

 

 iztrādes stadijāIzstrādes stadijā
"Pavāri”, “Pīlādzīši”, “Piparmētras”,
Piņķos, Babītes pagastā,

 

  lēmums par darba uzdevuma pagarinājumu
 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Apsēni"

Sēbruciems,

Babītes pagasts

80480080717 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Ezerlejnieki"

Vīkuļi, Babītes pagasts

80480080043 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Blakusšķērstēni"

Lapsas, Babītes pagasts

80480070144 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Jaunķurbji"

Dzilnuciems, Babītes pagasts

80480070042 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

Rožu iela 33A

Mārupe

80760121009 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

"Krastakmeņi"

Mārupes pagasts

80760090288 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Paziņojums

“Pūces” , “Salacas”, “Ernesti”, “Nāras” un “Sīgas”

Mārupe

80760071642

80760071643

80760071644

80760071645

80760071646

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Apstiprināts

Apstiprināts

 

"Ābeļziedi" 

Vīkuļi, Babītes pagasts

80480080552

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

Apbūves noteikumi

Lēmums par nodošanu PA 27.10.2021. lēmums Nr.17

 Apstiprināts

Apstiprināts

 

"Zīlītes", Spuņciems, Salas pagasts80880050476

Paskaidrojuma raksts

Grfaiskā daļa

Apbūves noteikumi

Lēmums par nodošanu PA

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Lēmums par apstiprināšanu

 Izstrādes stadijā

Apstiprināts

paziņojums "Latvijas Vēstnesī"

"Laimes krasti"

Mežāres, Babītes pagasts

80480011184

spēkā esošā DP redakcija pieejama www.geolatvija.lv

Saite: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23668

Lēmums par nodošanu PA 22.12.2021. lēmums Nr.26
 Izbeigtsizbeigta izstrāde

"Silpap-Skreijas"

Skārduciems, Babītes pagasts

80480070100 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums   

Lēmums par izstrādes pātrtaukšanu

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Lambertu iela 35, Lambertu iela 37, Kantora iela 107

Mārupe, Mārupes pagasts

80760031148

80760031147

80760030372

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Aizezeri" ,

Spuņciems, Babītes pagasts

80880050470 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Graudi" un Turaidas iela,

Piņķi, Babītes pagasts

80480030359

8048 003 1166

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 

Izstrādes stadijā

Izstrādes stadijā

Liliju iela 109,

Mārupē, Mārupes pagastā

8076 003 0282

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Pabērzi", Mārupes, Mārupes pagasts, Mārupes nov.80760071316 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes satdijā"Jaunie Omuļi", Gātciems, Salas pagasts, Mārupes nov.80880030395 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Puķulejas"

Mārupes pag.

80760120080 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Ezernieki"

Mārupes pag.

80760110803 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

Dravnieku iela 20 

Mārupe

80760070017 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Zemzari", Daibes iela 50,

Mārupe

80760030850 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Svetas" un "Jaunastras"

Dzilnuciems, babītes pag.

80480071185, 

80480070112

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā

"Upesloki",

Piņķi, Babītes pag.

80480080062 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Pļavmalas"80480041650 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Jēkabi"80480070105 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Laumiņas", "Silvas"

80760060014

80760060418

 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Meža Rozes"80480070043 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijāRožu iela 4980760070591 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

 Izstrādes stadijāIzstrādes stadijā"Rūtiņas" (Brūkleņu iela 118)80760070279 

Lēmums par uzsākšanu

Darba uzdevums

Spēkā esošie Babītes un Salas pagastu detālplānojumi

Arhīvs: Spēkā esošie detālplānojumi Babītes novadā: 2009. - 2016. gads>>

Spēkā esošie detālplānojumi Babītes un Salas pagastu teritorijās

Nr.

Nekustamais īpašums, kam izstrādāts detālplānojums

Kadastra numurs

Detālplānojuma apstiprināšanas datums (domes lēmuma protokola Nr.)

Dokumentācija

 

nosaukums

ciems, pagasts

 

datums

prot.Nr.....

 Lēmums Nr......

Saite uz dokumentāciju www.geolatvija.lv

......................

 

paziņojums "Latvijas Vēstnesī"

Publikācijas Nr.................

saite: ................................ 

 

"Ābeļziedi"

Vīkuļi, Babītes pag.

80480080572

26.10.2022

prot.Nr.21,

Lēmums Nr.17

Saite uz dokumentāciju www.geolatvija.lv

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_25459  

 

paziņojums "Latvijas Vēstnesī"

Publikācijas Nr.2022/216.36

Saite: https://www.vestnesis.lv/op/2022/216.36

 

"Kosas" (dienvidu daļai)

Spuņciems, Salas pag.

8088 005 0081

29.06.2022

prot.Nr.12, Lēmums Nr.11

Saite uz dokumentāciju www.geolatvija.lv

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24107  

 

paziņojums "Latvijas Vēstnesī"

Publikācijas Nr.2022/110.21

https://www.vestnesis.lv/op/2022/128.25 

 

"Laimes krasti"

Mežāres, Babītes pag.

8048 001 1184

25.05.2022

prot.Nr.10, Lēmums Nr.11

Saite uz dokumentāciju www.geolatvija.lv

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23668

 

paziņojums "Latvijas Vēstnesī"

Publikācijas Nr.2022/107.14

 

"Papardes"

Piņķi, Babītes pag.

8048 003 1005

25.05.2022

prot.Nr.10, Lēmums Nr.10

 

Saite uz dokumentāciju www.geolatvija.lv

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23771

 

paziņojums "Latvijas Vēstnesī"

Publikācijas Nr.2022/110.21

45.

“Atmodas” un Rīgas iela 21,

Piņķos, Babītes pagastā

8048 003 0001 un.

8048 003 0248

27.10.2021.

(prot.Nr.13, lēmums Nr.18)

 

paziņojums par apstiprināšanu LV

Saite uz dokumentāciju www.geolatvija.lv

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21931

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Grafiskā daļa:

- esošā situācija

- atļautā izmantošana

- zemes ierīcības plāns

- attīstības priekšlikums

- inženierkomunikācijas

44.

"Irmas"

8048 004 0079

16.12.2020. (protokols Nr.23, 9.§)

Pašreizējā izmantošana

Paskaidrojuma raksts

Plānotā atļautā izmantošana

Apbūves noteikumi

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

ZIP grafiskā daļa

43.

"Jaunušas"

8048 004 0218

28.10.2020. (protokols Nr. 20, 14.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Esošās situācijas plāns

Teritorijas sadalījuma un funkcionālā zonējuma plāns

Inženierkomunikāciju plāns

42.

“Lāsmas”

8048 007 0811

28.08.2020. (protokols Nr.15, 17.§)

Inženierkomunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas plānotā izmantošana

Topogrāfiskais plāns

Zemes ierīcības darbu plāns

41.

"Cinīši"

8048 004 0203

22.07.2020. (protokola Nr.13, 12.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Inženierkomunikāciju plāns

Zemes ierīcības darbu plāns

Topogrāfiskais plāns

40.

Rotaļu iela 2

8048 001 0845

22.07.2020. (protokola Nr.13,11.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns (teritorijas plānojuma fragments)

Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi 

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

Detālplānojuma teritorijā esošie un plānotie apgrūtinājumi

Sarkano līniju plāns

Adresācijas priekšlikums

Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

Vidēja spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

Transporta kustības shēma

Zemes ierīcības plāns

Sētas izvietojuma shēma

39.

"Kraukļi"  

8048 008 0037

22.07.2020. (protokola Nr.13,10.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

Projektētās teritorijas shēma

Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi

Sarkano līniju plāns

Adresācijas priekšlikums

Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

Pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas nodrošinājuma shēma

Vidēja spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

Transporta kustības shēma

Detālplānojums ZIP

38.

“Zosēni” Ozolu iela 8A

8048 007 0815 80480070364

30.04.2020.(protokola Nr.7, 25.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Zemes ierīcības darbu plāns

Komunikāciju plāns

Funkcionālais zonējums 

37.

Liepu aleja 5A, Liepu aleja 6, Ķiršu iela 9, “Melnalkšņi”

8048 004 0236, 8048 004 0054, 8048 004 0234, 8048 004 0235

30.04.2020. (protokola Nr. 7,24.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.karte – Topogrāfiskais plāns

2.karte – Detālplānojuma teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

3.karte – Aizsargjoslas

4.karte – Inženierkomunikāciju plāns

5.karte – Zemes ierīcības darbu plāns

36.

“Sintijas” “Treijas” “Vizbules”

80480071064 80480071063 80480071062

02.04.2020. (protokola Nr. 5,17.§)

Paskaidrojuma raksts

Apbūves_nosacījumi

1.karte – Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns

2.karte – Teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas plāns

3.karte – Zemes ierīcības darbu plāns

4.karte – Zemes vienību sadalījuma, apgrūtinājumu, satiksmes infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju shēma

5.karte – Meliorācijas sistēmas pārbūves priekšlikums

35.

“Ušas”

8048 001 0029

23.10.2019. (protokola Nr.19,6.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Komunikāciju plāns

Funkcionālais zonējums

Zemes ierīcības plāns

Topogrāfiskais plāns

34.

 “Katrīnas” “Laimeskrasti”

8088 005 0232 8088 005 0035

25.09.2019. (protokola Nr.17,11.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zemes ierīcības darbu plāns

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

Vertikālā plānojuma principiālā shēma

Vertikālā plānojuma griezums pret kaimiņu zemes vienībām (E-E)

33.

Cidonijas iela 7

80480040174

25.09.2019. (protokola Nr. 17,12.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zemes ierīcības projekts

32.

“Lielbatari”

8048 007 0959

28.08.2019. (protokola Nr.15,12.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Zemes ierīcības darbu plāns

Inženierkomunikāciju izvietojuma shēma

Meliorācijas sistēmas pārbūves priekšlikums

31.

“Mazās Ceļtakas”

80480030865

28.08.2019. (protokola Nr.15,10.§)

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā izmantošana

Savienoto tīklu plāns

Zemes ierīcības projekta priekšlikums

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 1

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 2

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 3

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 4

Paskaidrojuma raksts

30.

“Mazie Graudi”

80480030863

28.08.2019. (protokola Nr.15,10.§)

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā izmantošana

Savienoto tīklu plāns

Zemes ierīcības projekts

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 1

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 2

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 3

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 4

Plānotā piebraucamā ceļa un inženierkomunikāciju koridora šķērsprofils, 5

Paskaidrojuma raksts

29.

“Dreimaņi”

80480010568

26.06.2019. (protokola Nr. 12,5.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.karte - Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns

2.karte - Zemes vienību sadalījuma, apgrūtinājuma un inženierkomunikāciju plāns

3.karte - Sarkano līniju plāns

4.karte - Transporta kustības shēma

5.karte - Adresācijas priekšlikums

6.karte - Elektroapgādes nodrošinājuma shēma

7.karte - Vidēja spiediena gāzes apgādes nodrošinājuma shēma

8.karte - Ūdens un kanalizācijas sistēmu nodrošinājuma shēma

9.karte - Elektronisko sakaru kabeļu izvietojuma shēma

10.karte - Meliorācijas risinājumu shēma

11.karte - Zemes ierīcības projekts

28.

“Melbas”

80480080072

26.06.2019. (protokola Nr. 12,6.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

1.karte – Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana atbilstoši Babītes nov. teritorijas plānojumam

2.karte – Detālplānojuma plānotā (atļautā) izmantošana atbilstoši Babītes nov. teritorijas plānojumam

3.karte – Esošā teritorijas izmantošana

4.karte – Zemes ierīcības projekts

5.karte – Inženiertīklu, vertikālais un labiekārtojuma plāns

6.karte – Satiksmes organizācijas plāns

27.

“Rītausmas”

80880050156

31.10.2018. (protokola Nr. 12,12.§)

Apbūves nosacījumi

Darba plāns

Esošās situācijas plāns

Komunikāciju plāns

Paskaidrojuma raksts

Plānotās atļautās izmantošanas karte

26.

"Puķulejas"

80480010537

25.04.2018.  (protokola Nr. 4, 13.§)

Apbūves nosacījumi

1_Teritorijas pašreizējās izmantošanas plāns_A4

2_Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi_A1

3_Projektētās teritorijas shēma_A2

4_Sarkano līniju plāns_A4

5_Transporta kustības shēma A4

6_Adresācijas priekšlikums A4

7_Elektroapgādes nodrošinājuma shēma A4

8_Pazemes elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācijas nodrošinājuma shēma_A4

9_Gāzes apgādes nodrošinājuma shēma_A4

Topogrāfiskā karte

Vietējo ūdens un kanalizācijas sistēmu izvietojuma shēma

Paskaidrojuma raksts

25.

"Ziediņi"

80880070027

28.03.2018. (protokols Nr. 3, 20.§)

 

01_Paskaidrojuma raksts

02_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03 Plānotās atļautās izmantošanas karte

04_Zemes ierīcības plāns

05_Ceļa servitūta plāns

06_Inženierkomunikāciju plāns

24.

“Smilgu pļava” 

80480010788

20.12.2017. (groz.; protokols 18,17.§)

01 Paskaidrojuma raksts

02 Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03 Funkcionālais zonējums

04 Komunikāciju plāns

05 Zemes ierīcības plāns

23.

“Jaunzemes”teritorijas daļā, kas ietver zemes vienības ar adresēm Salienas iela 12, Salienas iela 14, Lielupes iela 3, Lielupes iela 4, Lielupes iela 6, Bulduru iela 10, Lielupes iela, Vaivaru iela

80480030751 80480030728 80480030686 80480030688 80480030687 80480030757 80480030685 80480030756

27.09.2017. (protokols Nr.13, 16.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

03_Plānotā izmantošana

04_Inženierkomunikāciju plāns

05_Sarkano līniju plāns

06_Stāvu plāns

22.

“Jaunalstes” zemes vienības

80480040264 80480040265

27.09.2017. (prot. Nr. 13, 15.§)

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Jaunalstes DP sarkano līniju plāns

Jaunalstes DP zemes ierīcibas apgrūtinājumu un inženierkomunikāciju plāns

21.

"Krūkļi"

80480080225

26.04.2017. (prot. Nr. 7, 13.§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Teritorijas plānotā izmantošana un apgrūtinājumi

Sarkano līniju plāns

20.

„Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, “Sporta halle”, “Strēles” un Jūrmalas iela 3, Piņķos, Babītes pagastā

 

26.04.2017. (prot. Nr. 7,12.§)

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi (TIAN)

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa:

01 Teritorijas pašreizējā izmantošana

02 Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

03 Zemes ierīcības plāns

04 Sarkano līniju plāns

 

19.

"Lielpauguri"

 

25.01.2017. (prot. Nr.1,

12.§)

Grafiskā_daļa

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

18.

"Jaunkalēji"

80480010590

26.10.2016.(prot. Nr.14,13.§)

1_Paskaidrojuma raksts

2_Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

3_Apgrūtinātās teritorijas

4_Plānotā izmantošana

5_Inženierapgāde

6_Ielu šķērsprofili

17.

"Ošpriedes"

80880050673

27.07.2016. (prot. Nr. 10, 17.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_TIAN

03_Esošā izmantošana

04_Plānotā izmantošana

05_Inženierkomunikāciju shēma

06_Apgrūtinājumi

Būvprojekts

16.

"Avgustīnes"

80880050679

27.07.2016.

(prot. Nr. 10, 18.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_TIAN

03_Esošā izmantošana

04_Plānotā izmantošana

05_Inženierkomunikācijas

06_Apgrūtinājumi

07_Būvprojekts minimālā sastāvā

15.

“Bebrupļava”

(nekustamā īpašuma Bebru iela 9 robežās)

80480090273

25.05.2016. (prot. Nr. 7, 11.§)

01_Paskaidrojuma raksts

02_Apbūves nosacījumi

03_Esošā situācija

04_Plānotā izmantošana

05_Komunikāciju shēma

06_Satiksmes organizācija

14.

"Vecalstes"

80480040263

27.01.2016. (Nr.1, 15.§)

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

Transporta kustības shēma

Adresācijas priekšlikums

Adresācijas priekšlikums - tabula

13.

"Indriņas"

un

"Gundegas"

80480010159 un 80480010200

16.12.2015. (Nr.16, 5.§)

Paskaidrojuma raksts

Esošā izmantošana

Ielas profili

Plānotā izmantošana

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

12.

“Jaunzemes”

 

23.09.2015. (Nr.13, 7.§)

Paskaidrojuma raksts

Apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

Komunikāciju plāns

Ielu šķērsprofili

Stāvu skaita plāns

11.

"Taurēni" n.ī. Parka aleja 12 robežās

80480070833

22.04.2015.

(Nr. 6, 6.§)

Paskaidrojuma raksts, apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

Inženierkomunikāciju plāns

Aizsargjoslu plāns

10.

"Saliņas" n.ī. Lāču 12 robežās

80480070431

22.04.2015.

(Nr. 6, 9.§)

Paskaidrojuma raksts, apbūves nosacījumi

Plānotā izmantošana

9.

“Ārendas”, “Jaunkrasti”

80880020006

80880020060

22.04.2015.

(Nr.6, 7.§)

Detālplānojums

Grafiskā daļa

8.

"Graudi"

80480030862

25.03.2015.

(Nr.5, 35.§)

Plānotā izmantošana

Plānotās komunikācijas

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

7.

''Dzelmes"

80480040356

25.02.2015.

(prot. Nr.3, 7.§)

Apbūves nosacījumi

Atļautā izmantošana

Transporta_shēma

Sarkano līniju adreses

Aizsargjoslas komunikācijas

Paskaidrojuma raksts

1. pielikums

6.

"Sprīdīši"

80480040008

26.11.2014.

(prot. Nr.15, 6.§)

Inženierkomunikācijas

Paskaidrojuma raksts

Plānotā izmantošana

Transporta shēma

Teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumi

5.

"Drustēni"

80480040805

26.11.2014.

(prot. Nr.15, 5.§)

 Detālplānojums

4.

"Vējgrieži - 1"

80480080094

27.08.2014.

(prot. Nr.11, 31.§)

Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Atļautā izmantošana

Transporta shēma

Sarkano līniju pagrieziena punktu koordinātu saraksts

3.

"Jaunķīši"

80880060026

23.07.2014

(prot. Nr.8, 5§)

Teritorijas novietojums

Pašreizējā izmantošana

Plānotā izmantošana

Transporta shēma

Ceļu šķērsprofili

Detālplānojums 

2.

Jūrmalas iela 13A

80480030262

23.04.2014. (prot. Nr. 5, 8§)

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Pašreizējā izmantošana

Plānotā atļautā izmantošana

Ielas profili 

1.

"Meldrāji"

80480080213

23.04.2014. (prot. Nr.5; 9§)

Apbūves nosacījumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa 

Spēkā esošie Mārupes pagasta detālplānojumi

Spēkā esošie detālplānojumi Mārupes pagasta teritorijā

Īpašumu nosaukumi un saite uz portāluAtrašanās vietaApstiprināšanas datums un lēmuma/saistošo noteikumu numursDokumentācija pieejama
(Abavas, Pļavmalas - atcelts)ārpus ciemiem

26.06.2008. Nr. 32

atcelts ar 25.03.2020. SN Nr.7/2020, lēmums Nr.15

 
AigasMārupe27.08.2003. Nr. 15 
Aigas CMārupe

15.10.2008. Nr. 45

Lēmums par detālplānojuma realizāciju pa daļām (25.03.2020)

 
Aizstrauti-1Mārupe30.11.2005. Nr. 28 
AkmeņiMārupe26.10.2005. Nr. 25 
Alksnīšiārpus ciemiem25.03.2015 Nr.8 
Atvasaras-1Mārupe29.10.2003. Nr. 20 
Ausekļi, Ausekļi-BMārupe27.08.2003. Nr. 14 
AuziņasJaunmārupe07.07.2004. Nr. 32 
BajāriMārupe22.12.2004. Nr. 52 
BaltlāčiMārupe29.03.2006. Nr. 10 
Bašēni-2Mārupe18.02.2004. Nr. 7 
Bebru iela 23Mārupe

30.09.2015. Nr.11

grozījumi realizācijas kārtībā (29.01.2020.)

 
Bebru iela 26Mārupe15.10.2008. Nr. 46 
Bebru iela 46Mārupe30.08.2017 Nr.3 
BerķiVētras30.01.2008. Nr. 5 
Bērzkalni-1, BērzkalniMārupe26.09.2007. Nr. 34 
Boļi-1Mārupe14.05.2008. Nr. 27 
Brūklenāji, Silatauresārpus ciemiem26.09.2012. Nr. 15 
Bulduri-1Mārupe26.06.2008. Nr. 31 
Caunes 2.z.g.Jaunmārupe

25.10.2006. Nr. 36

lēmums par realizāciju pa daļām (14.06.2017.Nr.17)

Administratīvais līgums par realizāciju pa daļām

 

Lēmums par grozījumiem detālplānojuma realizācijas kārtībā (27.01.2021. Nr.28)

 
Cieceriārpus ciemiem29.03.2017 Nr.7 
CinīšiMārupe07.07.2004. Nr. 31 
Ciņi 2.z.g.Jaunmārupe

27.10.2004. Nr. 41

lēmums par realizāciju pa daļām (28.10.2020.Nr.17)

Administratīvais līgums par realizācija pa daļām

 
ČakaiņiMārupe26.10.2005. Nr. 27 
Daibēni, Zeltiņu iela 11Mārupe30.08.2005. Nr. 15 
DaiņasTīraine30.10.2019. Nr.18 
Dārzābeles-1Vētras21.06.2021. Nr.12 
DārzmalasMārupe31.05.2006. Nr. 20 
Detālais plānojums teritorijai, kuru ietver valsts autoceļš V-122, bieriņu purva pievedceļš, meliorācijas kontūrgrāvis K-111, sauszemes robeža starp saimniecību "Purveglītes" un SIA "Mārupe", meliorācijas novads N-2, sauszemes robeža starp saimniecībām "VMārupe29.09.2004. Nr. 41 
DienvidniekiVētras16.05.2007. Nr. 20 
Dīķu iela 1Mārupe5.08.2015. Nr.10 
(Dravnieki - atcelts)Mārupe

26.09.2007. Nr. 32

atcelts ar 28.07.2021.  lēmumu Nr.9;

SN Nr.3/2021

 
DzeņiVētras20.12.2006. Nr. 42 
Emīlijas, Bērzkalni-2Mārupe23.01.2002. Nr.1 
Ezerkrastiārpus ciemiem29.08.2007. Nr. 29 
EzermalasJaunmārupe22.04.2015 Nr.9 
Gaiļi-1Vētras

28.10.2009. Nr. 13

atcelts ar 29.09.2021

lēmumu Nr.18

SN Nr.11/2021

 
GaiļpiešiMārupe29.08.2007. Nr. 28 
Gaujas iela 5, Gaujas iela 5A, Gaujas iela 5B, Gaujas iela 5CMārupe

03.07.2013.Nr.6.1

grozījumi realizācijas kārtībā (28.08.2019. Nr.8),

realizācijas kārtība

 
Gercīši-1ārpus ciemiem

19.12.2007. Nr. 48

grozījumi realizācijas kārtībā (18.01.2017. Nr.6)

 
GornoviMārupe26.04.2006. Nr. 14 
Granduļi, CepļiMārupe31.10.2007. Nr. 39 
Grantiņi-1Mārupe30.08.2005. Nr. 13 
Grāvkalni-1Mārupe20.04.2005. Nr. 3 
Griezesārpus ciemiem30.08.2005. Nr. 17 
GruntesMārupe28.03.2007. Nr. 9 
Gruntes-1Mārupe29.10.2003. Nr. 18 
GrūdupiMārupe

29.07.2009. Nr. 3

grozījumi realizācijas kārtībā (29.05.2019 Nr.7)

 
Gulbji-BMārupe02.07.2003. Nr. 10 
Gundegas-1, JaunklūgasJaunmārupe

24.09.2014 Nr.15

Grozījumi realizācijas kārtībā

 
IevasMārupe18.02.2004. Nr. 6 
Ikriārpus ciemiem24.02.2016 Nr.9 
IršiMārupe28.05.2008. Nr. 28 
Jaunatlanti, Jaunatlanti-1Mārupe26.04.2006. Nr. 15 

Jaunaudzes -

atcelts daļā par īpašumiem “Pūces”, “Salacas”, “Ernesti, “Nāras” un “Sīgas”

atcelts daļā par "Mežupītes"

pārējā teritorijā paliek spēkā

Mārupe

19.05.2004. SN Nr. 23

- Atcelts daļā ar 22.12.2021. lēmumu Nr.23SN Nr.32/2021

- Atcelts daļā ar 25.05.2022. lēmumu Nr.8SN Nr.24/2021

 
JaunbebriMārupe28.09.2005. Nr. 21 
Jaunbērziņi, BērziņiMārupe

28.01.2004. Nr. 5

grozījumi realizācijas kārtībā (26.04.2017.Nr.7)

 

 
Jaunbrīdagi-2ārpus ciemiem26.10.2005. Nr. 26 
Jaunbrīdagi-3ārpus ciemiem30.08.2006. Nr. 27 
Jaunburtnieki-1Mārupe24.02.2011. Nr. 2 
Jaundambenieki-CMārupe03.09.2004. Nr. 38 
JaundimantiMārupe28.01.2004. Nr. 3 
Jaunsaulītes-1, Jaunsaulītes-2, SauleslīčiMārupe24.01.2007. Nr. 3 
JaunsiliņiVētras28.09.2005. Nr. 23 
JaunsmukasVētras

28.04.2010. Nr. 8

Atcelts ar 27.10.2021 Lēmums Nr.14

 
Jaunvītoli-A, Jaunvītoli-2Vētras25.10.2006. Nr. 31 
Jelgavas ceļš 44Tīraine26.04.2006. Nr. 16 
(Kaijas - atcelts)Mārupe

24.07.2006. Nr. 22

Atcelts ar 25.11.2020 SN  

Lēmums Nr.23

 
Kaktiņiārpus ciemiem19.05.2004. Nr. 20 
Kaktiņi-2ārpus ciemiem30.11.2005. Nr. 31 
Kalēji - BMārupe24.02.2016 Nr.6 
KalējiMārupe02.07.2003. Nr. 8 
KalmesMārupe14.11.2007. Nr. 41 
Kampas-1Vētras25.11.2015. Nr.6 
Kantora iela 126, Kantora iela 128, Sniķeru iela 18Mārupe17.06.2015. Nr.11 
KauķiMārupe22.12.2004. Nr. 51 
KaulupiMārupe28.04.2004. Nr. 18 
KālīšiMārupe27.08.2003. Nr. 13 
Kārkliņi 1.z.g. un 2.z.g.ārpus ciemiem27.06.2007. Nr. 22 
Kļaviņas (2003)Mārupe17.12.2003. Nr. 22 
Kļaviņas (2006)Mārupe30.08.2006. Nr. 30 
KroņkalniMārupe19.05.2004. Nr. 25 
Krūkasārpus ciemiem12.03.2008. Nr. 19 
Krūmvēveri, Ziediņi-2ārpus ciemiem2.07.2015. Nr. 3 
Kurmales iela 58Mārupe27.08.2008. Nr. 36 
Kurpnieki, Stibes, Jaunlauri 1Mārupe15.05.2003. Nr. 7 

Kursīšu iela 27 (Veczilgalvji)

 

Mārupe

Lēmums par apstiprināšanu

29.06.2022, Nr.10

publikācija LV: 11.07.2022.,  Nr.:2022/131.21

 

Detālplānojums pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24202

publicācija "Latvijas vēstnesī": https://www.vestnesis.lv/op/2022/131.21

ĶeizariVētras29.07.2009. Nr. 2 
Ķikutiārpus ciemiem24.11.2010. Nr. 30 
(Ķinupi - atcelts)Vētras

17.06.2009. Nr. 15

atcelts ar 21.06.2021 Lēmumu Nr.10 ; SN Nr.9/2021

Paziņojums Latvijas Vēstnesī

 

Ķinupi

 

Vētras

 Lēmums par apstiprināšanu:

21.06.2021. Nr.11

publikācija Latvijas vēstnesī:

19.07.2021, Nr.2021/136.TP2

Detālplānojums pieejams:

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20808 

publicācija "Latvijas vēstnesī": 

https://www.vestnesis.lv/op/2021/136.TP2

Līgums par īstenošanu:

 

 

Ķinupītes, Mūsmājas, CeļmalniekiVētras17.12.2012.Nr.21 
LadigiMārupe24.11.2004. Nr. 48 
LapeniekiMārupe29.03.2006. Nr. 9 
Lapiņas-2Mārupe25.03.2020. Nr.16 
LatiMārupe22.02.2006. Nr. 6 
LaukiMārupe27.06.2007. Nr. 24 
(Laukkalniņi - atcelts)Tīraine(27.08.2008. Nr. 38) - atcelts ar 23.05.2018. SN Nr.7/2018 
Lācēniārpus ciemiem22.12.2004. Nr. 54 
LedaiņiMārupe19.05.2004. Nr. 24 
Ledaiņu iela 2Mārupe25.10.2006. Nr. 34 
LejasgriezesVētras16.05.2007. Nr. 19 
Lejaszeltiņi, AugšzeltiņiMārupe24.11.2004. Nr. 46 
Lejaszeltiņu iela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9Mārupe26.09.2007. Nr. 30 
Lejiņas-B un Paleju iela 9Mārupe28.09.2005. Nr. 22 
LēviciMārupe22.12.2004. Nr. 56 
Lielā iela 2, Lielā iela 4 un I-128 kalmju ielaMārupe31.07.2019. Nr.2 
(Lielā iela 88  (2008.gads) - atcelts)Mārupe

27.02.2008. Nr. 7

atcelts ar 24.04.2019. lēmumu Nr.8;SN Nr.11/2019

 
Lielā iela 88Mārupe24.04.2019. Nr.10 
Lielā iela 94, Ziemcieši, Sildegu iela 12, Sildegu iela 14, Sildegu iela 16, Sildegu iela 18, MežavējiMārupe25.02.2015 Nr.14 
Lielās Āvas 3. z.g.Vētras

22.02.2006. Nr. 4

grozījumi realizācijas kārtībā (18.12.2019.Nr.4)

realizācijas kārtība

 
LieldzelvesMārupe24.01.2007. Nr. 1 
Lieldzintari, Dravnieki-B, Vecozoli-BMārupe27.12.2005. Nr. 32 
Lielegles, BīriņiMārupe19.05.2004. Nr. 22 
LielķiršiMārupe17.03.2004. Nr. 9 
LielvalteriMārupe27.11.2019. Nr. 6 
LiepiņasMārupe30.11.2005. Nr. 30 
LoginiMārupe24.11.2004. Nr. 43 
Loka ceļš 34Jaunmārupe28.06.2006. Nr. 21 
(Loka ceļš 6 - atcelts)Jaunmārupe

20.12.2006. Nr. 41

atcelts ar 28.10.2020. lēmumu Nr.16;SN Nr.22/2020

 
LokmaliņasJaunmārupe27.02.2008. Nr. 9 
Majori Rožleju iela 18Mārupe18.08.2010. Nr. 19 
Maldavas, GoldiņiMārupe07.07.2004. Nr. 30 
Mārupes pagasta teritorijas daļas starp K.Ulmaņa gatvi, Upesgrīvas, Kantora, Plieņciema ielām un lidostas pievedceļu detālais plānojums
Mārupe09.03.2001. Nr.11 
Mauriņi 6.z.v.Mārupe31.05.2006. Nr. 19 
Mauriņu iela 19Mārupe19.12.2007. Nr. 45 
MazbebriMārupe27.06.2018. Nr.20 
Mazcīruļi, Vidzemes nams, Kazāki-1,Jaunvārnas, Branguļi, Jaunbranguļi, Kuģenieki, Vārnas, Vilki, Vārnas-A, Mazcīruļi-B, Kazāki, Vārnas-1, Lacumi-1Mārupe24.10.2012. Nr.18 
MazirbesMārupe16.06.2004. Nr. 28 
Mazsaulītes, Lūki 2.z.g.Mārupe24.01.2007. Nr. 4 
MazskujasVētras30.08.2006. Nr. 29 
Mākoņiārpus ciemiem16.04.2008. Nr. 21 
Mākoņi-1ārpus ciemiem27.01.2006. Nr. 2 
MālkalniVētras19.12.2007. Nr. 47 
Mārtiņrozesārpus ciemiem26.09.2007. Nr. 35 
Megas muižaVētras20.12.2006. Nr. 40 
MeiriMārupe30.04.2008. Nr. 25 
MeistariMārupe

26.11.2008. Nr. 49

Lēmums par detālplānojuma realizāciju pa daļām (27.01.2021. Nr.29)

 
Meldriņi-1Mārupe29.03.2006. Nr. 11 
Meldriņu iela 18Mārupe09.07.2007. Nr. 27 
Meldriņu iela 20Mārupe28.11.2007. Nr. 42 
Melezeri 1.z.g.Mārupe22.12.2004. Nr. 53 
MeņģeļiMārupe30.11.2005. Nr. 29 
Mežāresārpus ciemiem28.03.2007. Nr. 13 
MežciemsMārupe28.09.2005. Nr. 20 
Mežgaļi - 2Mārupe14.01.2009. Nr. 1 
Mežiārpus ciemiem11.04.2007. Nr. 18 
MežkalniMārupe22.12.2004. Nr. 55 
Mežmaļi-1Mārupe28.01.2015 Nr.11 
"Mežmaļi" un nekustamais īpašums ar kadastra Nr.80760120526Mārupe

23.02.2022. Nr.14

 

 
Mežvidu iela 1ārpus ciemiem16.06.2004. Nr. 27 
Miķelīši, Maldari, Sniegi, AlbertiMārupe23.07.2008. Nr. 34 
Misiņi 3.z.v.Mārupe30.04.2008. Nr. 24 
NamiķiVētras16.01.2008. Nr. 1 
Niedras 2.z.g.Jaunmārupe28.04.2004. Nr. 15 
Norītesārpus ciemiem27.02.2008. Nr. 8 
Ošiārpus ciemiem25.02.2015. Nr.1 
Ozolu iela 53, EglesJaunmārupe27.02.2013.Nr.12 
Ozolu iela 63, "Dvīņi"Jaunmārupe30.10.2019. Nr.19 
Paegļi 1.z.v.Mārupe26.09.2007. Nr. 36 
Palejas 2.z.g. - Zeltiņu iela 20Mārupe29.09.2004. Nr. 40 
Palejas 3.z.g.Vētras27.08.2004. Nr. 35 
Palejas 1.z.gMārupe24.11.2004. Nr. 50 
(Paleju iela 17; 19 - atcelts)Mārupe

24.08.2011. Nr. 10

atcelts ar 28.10.2020. SN Nr.23/2020, lēmums nr.18

 
Paleju iela 21B, Paleju iela 23Mārupe28.05.2014 Nr.8 
Paleju iela 71 ("Nellijas")Mārupe26.04.2006. Nr. 17 
(Paleju iela 86 - atcelts)Mārupe

30.08.2005. Nr. 16

atcelts ar 24.02.2022. SN Nr.3/2021, lēmums nr.15

 
Paleju iela 88Mārupe31.08.2016 Nr.5 
PauļiMārupe24.11.2004. Nr. 45 
PārslasVētras15.10.2008. Nr. 44 
PārupjiMārupe28.04.2004. Nr. 14 
(Pogas - atcelts)Jaunmārupe(28.03.2007. Nr. 12) - atcelts ar 23.05.2018. SN Nr.6/2018, lēmums Nr.5 
(Priekūnas - atcelts)ārpus ciemiem

22.12.2009 Nr. 16

atcelts ar 26.06.2019. SN Nr.14/2019, lēmums Nr.6

 
Puķu iela 1, Puķu iela 3Mārupe28.04.2010. Nr. 7 
Puķu iela 11, Priekuļu iela 10Mārupe

2.07.2015. Nr. 4

grozījumi realizācijas kārtībā (30.03.2016. Nr.13)

realizācijas kārtība

grozījumi realizācijas kārtībā (21.06.2021. Nr.13)

Lēmums par grozījumiem realizācijas kārtī

 
Purmaļi-1Mārupe27.08.2004. Nr. 36 
Purvazīles-1, VeģēniMārupe29.05.2013.Nr.6 
PurvājiVētras

11.06.2008. Nr. 30

grozījumi realizācijas kārtībā (29.01.2020. Nr.4)

 
Putni, Sveņķi, Lielās Āvas-1Vētras25.10.2006. Nr. 35 
Pūcītes, Dārzmalas" 2.z.g., Nītaures-AMārupe27.08.2004. Nr. 37 
Rasmas un Rēviņas AMārupe28.08.2019. Nr.15 
Reviņas-1Mārupe28.04.2004. Nr. 16 
(Riekstkalni - atcelts)Mārupe

02.07.2003. Nr. 9

atcelts ar 28.07.2021.  lēmumu Nr.8;

SN Nr.2/2021

 
RiteniekiVētras20.04.2005. Nr. 6 
Roņi 2.z.v.Vētras27.08.2008. Nr. 37 
RožkalniMārupe15.05.2005. Nr. 10 
Rožu iela 31Mārupe29.05.2019. Nr.11 
Rožu iela 51Mārupe28.03.2012. Nr. 5 
RudiņiMārupe28.01.2004. Nr. 4 
Rudzrogas (A daļa)Tīraine19.12.2007. Nr. 46 
Rudzrogas (R daļa)Tīraine29.03.2006. Nr. 7 
RumpjiMārupe27.08.2008. Nr. 35 
(Salmiņi, Zaļozoli-1, Zaļozoli-2, Daibes iela 47, Ceļtekas, Eži, Rēķi, Granīti, Lāčudruvas, Zaļozoli, Alekši, Lielā iela 2 - atcelts)Mārupe

25.02.2015. Nr.13

atcelts ar 31.07.2019. lēmumu Nr.1

 
Saulesciemsārpus ciemiem31.Nr.1510.2018. 
(Saulgoži - atcelts)ārpus ciemiem

23.04.2018 Nr.4

atcelts ar 24.04.2019.  lēmumu Nr.6;

 
SaulgriežiMārupe28.04.2004. Nr. 17 
SaulriešiMārupe26.09.2018. Nr.11 
Selgas -1, VeczariņiMārupe19.05.2004. Nr. 21 
Sēļi-1Mārupe28.04.2004. Nr. 19 
Sēļi-3Mārupe02.07.2003. Nr. 12 
Silaputniņi, StilmaņiMārupe

20.04.2005. Nr. 5

grozījumi realizācijas kārtībā (30.03.2016. Nr.10)

realizācijas kārtība

 
SilājiMārupe21.02.2007. Nr. 7 
Silkalni, Silkalni-B, Ingas, TakasMārupe28.04.2004. Nr. 13 
(Silkalni-1, Silkalni-2- atcelts)Mārupe

28.03.2007. Nr. 10

(atcelts ar 31.10.2018.lēmumu Nr.12SN Nr.16/2018,

 
Skrabāni, Birzes, Imantas, Imantas-1Jaunmārupe27.06.2007. Nr. 25 
SmiltniekiMārupe20.04.2005. Nr. 7 
Smukas-1, Smukas-2Vētras06.07.2005. Nr. 11 
SpilvasMārupe27.06.2007. Nr. 26 
SpocēniMārupe17.03.2004. Nr. 10 
Sprosti - A; Sprosti - BJaunmārupe18.05.2005. Nr. 8 
Spulgas, ZemturiMārupe20.04.2005. Nr. 4 
StīpniekiMārupe24.11.2004. Nr. 15 
Stīpnieku ceļš 30BMārupe28.01.2015. Nr. 32 

Stīpnieku ceļš 34C

 

Mārupe27.03.2011. Nr. 6 
Stīpnieku ceļš 5CMārupe27.03.2019. Nr. 9 
Stīpnieku ceļš 9Mārupe31.08.2016 Nr.28 
StraupesVētras30.01.2008. Nr. 4 
Stumburi BJaunmārupe

18.02.2004. Nr. 8

lēmums par realizācijas kārtību (26.04.2017. Nr.11)

realizācijas kārtība

 
Šmīderi; KūmasMārupe

27.08.2004. Nr. 34

grozījumi realizācijas kārtībā (29.06.2016 Nr.11)

realizācijas kārtība

 
ŠnoresMārupe30.08.2006. Nr. 28 
ŠtālbergiMārupe26.09.2018. Nr.12 
Šteinerti 2.z.v.Mārupe31.10.2007. Nr. 38 
Teteri-1Mārupe28.04.2004. Nr. 12 
Teteri-2Mārupe30.08.2005. Nr. 12 
Tīraines dārzi-1, Tīraines dārzi-2Tīraine31.08.2016 Nr.4 
Tīraines dārzi-3Mārupe27.06.2007. Nr. 23 
Tīrumnieki 2 z.v. (2003)Jaunmārupe02.07.2003 Nr.11 
Tīrumnieki 2.z.v. (2015)Jaunmārupe02.07.2003. Nr. 11 
(Unguri - B (2008.gads) - atcelts)Mārupe

27.02.2008. Nr. 6

atcelts ar 24.04.2019. Lēmumu Nr.7; SN Nr.10/2019

 
Unguri BMārupe24.04.2019. Nr.9 
UpmalniekiMārupe03.09.2004. Nr. 39 
Vaivariņu iela 2Mārupe25.02.2009. Nr. 11 
Valdari  (grozīts ar 27.04.2022)Mārupe

31.08.2016 Nr.6

Lēmums par grozījumu izstrādi

30.06.2020 Nr.9

Darba uzdevums 

 

Valdari - grozījumi

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23526

https://www.vestnesis.lv/op/2022/92.12

Mārupes pag.

Lēmums par apstiprināšanu  27.04.2022.

Līgums grozījumi

publikācija vēstnesī 13.05.2022.

 

 
VanagiMārupe

28.11.2007. Nr. 43

Administratīvais līgums realizācijai pa daļām

Grozījumi realizācijas kārtībā

 
(VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" ZA sektora detālais plānojums - atcelts)ārpus ciemiem

22.01.2003. Nr. 1

atcelts ar 29.01.2020. Lēmumu Nr.6SN Nr.2/2020

 
VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" teritorijas austrumu daļas detālais plānojumsārpus ciemiem3.07.2013. Nr.6.2. 
(Vazdiķi-B, Tulpes - atcelts)Mārupe

21.02.2007. Nr. 6

atcelts ar 26.09.2018 Lēmumu Nr.10, SN Nr.13/2018

 
Vārpu iela 43Mārupe30.09.2015. Nr.12. 
VeccīruļiMārupe24.11.2004. Nr. 44 
Vecmeņģeļiārpus ciemiem25.10.2006. Nr. 32 
VecsiliņiMārupe27.08.2004. Nr. 33 
VeczīlītesVētras30.08.2005. Nr. 14 
ViesturiMārupe22.04.2015 Nr.10 
(Vilciņi - atcelts)ārpus ciemiem

26.03.2008. Nr. 20

atcelts:

26.02.2020 Lēmums Nr.13

SN Nr.6/2020

 
Vīksnas AMārupe

20.06.2014 Nr. 9

Grozījumi realizācijas kārtībā

 
Vīndedži-4Vētras16.06.2004. Nr. 26 
ZaigasMārupe28.10.2009. Nr. 14 
Zaķiārpus ciemiem24.09.2008. Nr. 41 
Zālītes-3Mārupe26.02.2003. Nr. 3 
ZeltiņiMārupe

25.10.2006. Nr. 33

grozījumi realizācijas kārtībā (24.09.2014. Nr.10, 30.03.2016.Nr.12)

 
Zeltiņu iela 43Mārupe23.05.2018. Nr.6 

Zeltiņu iela 108A, Zeltiņu iela 110, Zeltiņu iela 110A

 

Mārupes pilsēta

24.08.2022. Lēmums Nr.4 (prot.17)

pielikums - līguma projekts

Saite uz dokumentāciju www.geolatvija.lv

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24773

 

paziņojums "Latvijas Vēstnesī"

Publikācijas 2022/177.10

Zeltiņu iela 119Mārupe26.10.2005. Nr. 24 
Zeltiņu iela 127Mārupe28.04.2004. Nr. 11 
Zeltrīti-1Mārupe29.03.2006. Nr. 8 
Zemgaļi-1ārpus ciemiem30.04.2008. Nr. 23 
ZemiešiMārupe2.07.2015. Nr.5 
Ziedleju iela 13, Ziedleju iela 15Mārupe

20.06.2014 Nr. 9

28.10.2020. Grozījumi detālplānojuma īstenošanas kārtībā: Lēmums Nr.15

Pārjaunojuma līgums

 
Zīraki-2, Zīraki-4Mārupe31.05.2006. Nr. 18 
Zīraki-3Mārupe28.01.2004. Nr. 2 
ZvaigznesMārupe29.10.2003. Nr. 19 
ZvirbuļiMārupe27.12.2005. Nr. 33 
Zvirbuļi, Lambertu iela 18Mārupe24.11.2004. Nr. 49 

GIS_baneris_1

Papildus, lai koncentrētu un vizuāli apkopotu informāciju par Mārupes novadā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem, ir izveidota lietotne jeb pārskata karte, kas ļauj ātrāk atrast nepieciešamo informāciju. Pārskata kartes meklēšanas laukā ir iespējams meklēt objektu gan pēc adreses, gan kadastra identifikatora, gan plānošanas dokumenta nosaukuma, kā arī manuāli pašā kartē.

Informācijai - norisinās darbi pie Babītes un Salas pagastos esošo teritorijas attīstības plānošanu dokumentu pievienošanas kopīgā datubāzē.

GIS_poga

Informācija sadaļā atjaunota 10.01.2023.