Mārupes pamatskola

Adrese: Viskalnu iela 7, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV – 2167
Tālrunis: 67148306
E - pasts: marupes.pamatskola@marupe.lv
Mājaslapa: www.marupespamatsk.lv
Skolas direktors: Kristaps Purviņš

 

Plakāts

Mārupes pamatskolas nolikums

Izglītojamo skaits 2022./2023. mācību gadā - pirmsskolā - 96, skolā - 900.
Mārupes pamatskola īstenotās izglītības programmas:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
  • Pamatizglītības programma;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Skolas vīzija, misija:

1

Informācija sadaļā atjaunota 25.01.2023.