Izglītība

Salas sākumskola

Salas sākumskola
Salas sākumskola

Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskola

Adrese: Spuņciema iela 9, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads, LV-2105
Tālrunis: 67934172; 67934165
E-pasts: salasskola@marupe.lv
Mājaslapa: salassakumskola.lv
Skolas direktore: Nensija Priedīte
E-pasts: nensija.priedite@marupe.lv

Plakāts

Salas sākumskolas nolikums

Mārupes novada pašvaldības Salas sākumskola ir pašvaldības vispārējās izglītības mācību iestāde, kas patstāvīgi organizē un īsteno izglītības procesu, nodrošinot izglītojamiem vispusīgas iespējas apgūt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu un vispārējās pamatizglītības pirmā posma (1. – 6. klasei) programmu.

Skolas vīzija: Skola kā ģimene, kas nepārtraukti pilnveidojas un tādejādi bagātina viens otru – palīdz augt zinošam, pašapzinīgam un patstāvīgam bērnam ar dabai draudzīgu skatījumu uz pasauli.

Esam skola, kurā bērni vēlas uzkavēties un kurā ir radīti droši, ērti, attīstoši apstākļi, lai sniegtu pilnvērtīgāko ikvienam skolēnam – ļaujot piedzīvot daudzpusīgu pieredzi, attīstot kritisko un kreatīvo domāšanu, prasmi pieņemt lēmumus, darbu komandā un labas komunikācijas spējas, virzot katru viņa personīgā izaugsmē. Atbalsts katra bērna izaugsmei un izglītībai!

Informācija sadaļā atjaunota 25.02.2022.