Sabiedrība

Pieslēgšanās tīkliem

Lai pieslēgtu savu privātīpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Mārupes novadā, SIA „Mārupes komunālie pakalpojumi” aicina privātīpašniekus vērsties SIA „Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā, Viršu ielā 6, Tīrainē, katru darba dienu no 9:00 līdz 17:00, un pieprasīt tehniskos noteikumus īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, līdzi ņemot īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus un zemes robežu plānu kopijas.

Tehniskos noteikumus var pieprasīt arī, elektroniski nosūtot iesniegumu brīvā formā, īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu un zemes robežu plānu kopijas uz e-pastu info@mkp.lv .

 

Kārtība īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem un norēķiniem par pakalpojumu Mārupes novadā

IESNIEGUMS „Par centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem”

Informācija sadaļā atjaunota 14.07.2022.