Izglītība

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltrīti"

PII Zeltrīti
PII Zeltrīti

Adrese: Gaujas iela 41, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis/Fakss: 67606210
Mob.tālrunis: 27843904
E-pasts: zeltriti@marupe.lv
Mājaslapa: www.zeltriti.lv
Vadītāja: Iveta Jirgensone

 

Plakāts

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” nolikums

Izglītojamo skaits 2022./2023. mācību gadā - 264.

 

Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Zeltrīti” tiek realizētas trīs izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma (programmas kods - 01011111);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (programmas kods - 01015511);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (programmas kods - 01015611).

PII “Zeltrīti” ir Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestāde, kas 2010. gadā pirmā Latvijā uzcelta privātās-publiskās partnerības projektā izglītībā.

PII ir iekārtotas 12 grupu telpas ar bērnu vecumiem atbilstošām koka mēbelēm, daudzkrāsainām rotaļlietām un attīstošajām spēlēm, sporta un mūzikas nodarbību inventāru. „Zeltrītos” ir arī skaista svinību zāle un āra estrāde, labiekārtots āra rotaļu laukums, plaša ēdamzāle, sporta zāle, divas mūzikas klases un viss cits nepieciešamais pilnvērtīgai pirmsskolas izglītības programmas apguvei, ko nodrošina 25 pirmsskolas skolotāji, 13 skolotāju palīgi, divas mūzikas skolotājas un sporta skolotāja, kā arī atbalsta komanda – medmāsa, izglītības psihologs, speciālais pedagogs un trīs logopēdi.

Papildus pirmsskolas izglītības programmai, kas sagatavo izglītojamos pamatizglītības apguvei, PII 2022./2023. mācību gadā bērniem tiek piedāvāti šādi maksas interešu izglītības pulciņi: angļu valodas pulciņš “Umbrella”, dziedāšanas pulciņš “Melodija”, ritmikas nodarbības ”Astoņi kustoņi”, latviešu valodas nodarbības “Runātprieks” un “Dabaszinību mākslas skola”.

“Zeltrīti” veido savas tradīcijas, tai skaitā, no 2012.gada iesaistoties Ekoskolu programmā, mācoties domāt un dzīvot ekoloģiski. Kopš 2017.gada 2017.gada, kad iestāde pirmoreiz ieguva starptautisko Ekoskolu sertifikātu, pie PII “Zeltrīti” sesto gadu plīvo Ekoskolu programmas “Zaļais karogs”, kas apliecina aktīvu darbošanos vides izglītībā. 

PII “Zeltrīti” kopš 2014.gada aktīvi iesaistās starptautiskajos Nordplus, e-Twinning, Erasmus+ izglītības projektos, kuros pēdējos gados pedagogi papildinājuši pieredzi jauno tehnoloģiju (interaktīvo ekrānu, Blue-boot, Ozobot, gaismas galdu u.c) pielietošanā mācību procesā pirmsskolā un mācījušies kursos, apgūstot metodes darbam ar īpašiem bērniem.

Informācija sadaļā atjaunota 17.01.2023.