Tūrisms

Dabas parks „Beberbeķi”

Dabas parks „Beberbeķi”
Babītes pagasts; teritorijā starp Piņķiem, Brīvkalniem un Liberiem, Mārupes novads
+371 67415710

Beberbeķu dabas parks (platība 275 ha) dibināts 1977. gadā. Teritorija izveidota bioloģiski vērtīgu priežu audžu aizsardzībai. Parka centrālo daļu aizņem ar silu un mētrāju apaugušas kāpas.
Parka dienvidrietumu daļā ir Beberbeķu dzirnavezers (10,3 ha), kas izveidojies, uz Beberbeķu strauta izbūvējot dzirnavas un izveidojoties dīķim. Tā vidējais dziļums – 1,7 m, lielākais dziļums – 3,5 m. 1972. gadā Beberbeķu dzirnavezers iztīrīts un padziļināts. Parka austrumdaļā atrodas mākslīga ūdenskrātuve.
Beberbeķu dabas parks ir iecienīta atpūtas un pastaigu vieta dažādos gadalaikos. Sniegotās ziemās slēpošanas cienītājiem iespējams izmantot dabas parka kāpu izveidoto reljefu. Teritorijā jāievēro „Dabas parka „Beberbeķi” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”.