Sabiedrība

Kapsētu pārziņu kontaktinformācija

Kapsētu pārziņu kontaktinformācija

Pašvaldības īpašumu pārvaldes kapsētu pārvaldniece Anita Strujeviča (piešķir jaunas kapavietas, saskaņo jauna apbedījuma veikšanu esošā ģimenes kapavietā, slēdz līgumus par kapavietu uzturēšanu, organizē pašvaldības kapsētu uzturēšanu):

Tālrunis: +371 27015486; 67687149 (darba laikā)
E-pasta adrese: anita.strujevica@marupe.lv; ipasumu.parvalde@marupe.lv
Adrese: Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads (1. stāvs, 3. kabinets)

Kapsētu pārziņi:

  • Mārupes pilsētā - Mārupes kapsēta – Ilona Budkina, tālr. +371 26673151
  • Mārupes pagasta Jaunmārupē - Mazcenu kapsēta – Olga Zariņa,  tālr. +371 26578920
  • Babītes pagastā - Beberbeķu kapsēta – Ludmila Liepa, tālr. +371 27066184
  • Babītes pagastā - Piņķu un Annas kapsētas – Andris Vismanis, tālr. +371 27021585
  • Salas pagastā - Salas kapsēta – Laima Helviga, tālr. +371 28446583

Tikšanās laiks ar kapsētas pārzini iepriekš jāsaskaņo, zvanot pa tālruni darba laikā. 

​​​​​​​

 

VEIDLAPAS:

Jaunas kapavietas piešķiršana

Jauns apbedījums esošā ģimenes kapavietā

Kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana

 

Informācija sadaļā atjaunota 09.01.2024.