Mārupes novads

Digitālā izstāde NEIZZINĀTĀS VĒSTURES LAPPUSES

DIGITĀLĀS IZSTĀDES “NEIZZINĀTĀS VĒSTURES LAPPUSES” 1.DAĻA “CEĻŠ UZ SKOLU”

Video “Ceļš uz skolu” – tā ir digitālās izstādes “Neizzinātās vēstures lappuses” pirmā tematiskā sadaļa video formātā, kas stāsta par to, kā senā un vēl pavisam nesenā pagātnē bērni mērojuši ceļu uz Babītes novada skolām. Izstāde ir īpaša ar to, ka tās tapšanā aktīvi līdzdarbojušies novada iedzīvotāji – ar atmiņu stāstiem un fotogrāfijām. Liels paldies Jūrmalas pilsētas muzejam par iespēju izmantot krājuma materiālus, vēsturniekam Mārtiņam Mitenbergam par konsultācijām un Babītes novada skolu vēsturiskajām fotogrāfijām, kā arī atmiņu sniedzējām – Laumai Atvarei, Agitai Griķei, Ilgai Pastarei, Ilzei Garozai un Sandrai Kulvinskai.

DIGITĀLĀS IZSTĀDES “NEIZZINĀTĀS VĒSTURES LAPPUSES” 2.DAĻA “DIENIŠĶĀ MAIZE”

Video “Dienišķā maize” stāsta par to, kā senāk saimniekoja novada ļaudis. Kā dažādos laikmetos sarūpēja sev iztiku, ko cēla galdā un, ko veda uz tirgu pārdošanai. Izstāde tapusi, izmantojot novada iedzīvotāju atmiņas, fotogrāfijas un dokumentālos materiālus.

DIGITĀLĀS IZSTĀDES “NEIZZINĀTĀS VĒSTURES LAPPUSES” 3.DAĻA “SVĒTKI NOVADĀ”

Digitālās izstādes “Neizzinātās vēstures lappuses” trešā tēma – “Svētki novadā” stāsta par to, kā senāk novada ļaudis svinējuši svētkus. Šī izstādes daļa, tāpat kā citas, tapusi, aktīvi līdzdarbojoties novada iedzīvotājiem, kas dalījušies ar stāstiem, atmiņām un fotogrāfijām. Īpašs paldies – Inesei Helvigai – ilggadējai Salas pagasta Kultūras nama vadītājai. Nākamais stāsts – par to, kā senāk novada ļaudis tērpušies svētkos un ikdienā.

DIGITĀLĀS IZSTĀDES “NEIZZINĀTĀS VĒSTURES LAPPUSES” 4.DAĻA “DRĀNU STĀSTI”

Digitālās izstādes “Neizzinātās vēstures lappuses” ceturtā  tēma – “Drānu stāsti”.

“Drānu stāstiem” informācija gūta no seniem zīmējumiem, fotogrāfijām un atmiņu pierakstiem.

Digitālā izstāde „Neizzinātās vēstures lapaspuses” ir pašvaldības projektu konkursa „Ģimenei. Videi. Izaugsmei Babītes novadā” līdzfinansētā projekta „Aktīvais mantojums – Babītes novada iedzīvotāju iesaistīšana novada kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanā un saglabāšanā” daļa.

Inga Sarma, vēsturniece un projekta „Aktīvais mantojums” vadītāja

Informācija sadaļā atjaunota 09.03.2023.