Izglītība

Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs

Mārupes novada pašvaldības dome ir noteikusi samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā (Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Babītes Mūzikas skolā, Mārupes novada Sporta skolā):

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā".

Informācija sadaļā atjaunota 20.02.2024.