Sabiedrība

Dzīvnieku aprūpe

INFORMĀCIJA MĀJDZĪVNIEKU TURĒTĀJIEM

2022. gada 1. janvārī stājušies spēkā Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24/2021 Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Mārupes novadā (saite uz likumi.lv)

Saistošie noteikumi nosaka mājas (istabas) dzīvnieku – suņu un kaķu īpašnieku (turētāju) - tiesības un pienākumus, atbildību par noteikumu neievērošanu, suņu un kaķu reģistrācijas kārtību un klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtību Mārupes novada pašvaldībā.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai mājdzīvnieku turēšana neapdraudētu un netraucētu citus dzīvniekus un cilvēkus, kā arī samazināt Mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar trakumsērgu, novērst postījumus apstādījumos, dārzos un citās publiskās teritorijās.

Īsumā par mājdzīvnieku turēšanas kārtību un pienākumiem:

  • mājdzīvnieki jāreģistrē mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē;
  • savā teritorijā nepieļaut klaiņojošu mājdzīvnieku uzturēšanos, barošanu (izņemot īpaši ierīkotās un apzīmētās vietās);
  • mājdzīvniekiem paredzētā ēdiena novietošana koplietošanas telpās vai sabiedriskā vietā ir aizliegta (izņemot īpaši ierīkotās un apzīmētās vietās un nodrošinot vietas sakopšanu);
  • dzīvojamo māju tuvumā drīkst turēt sterilizētus bezsaimnieka kaķus, ja ir nodrošināta to labturība un apzīmēšana;
  • nodrošināt suņu reģistrēšanu, turēšanu un vakcināciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  • nepieļaut, ka mājdzīvnieki piemēslo dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas un publisko ārtelpu;
  • nepieļaut mājdzīvnieku atrašanos iestādēs, sabiedriskajās ēkās, stadionos un sporta laukumos, bērnu spēļu laukumos un sabiedriskos pasākumos (ja vien darbības nav saistītas ar dzīvnieku paraugdemonstrējumiem vai izstādēm);
  • nepieļaut mājdzīvnieku peldināšanu publiskās peldvietās;
  • nepieļaut, ka mājdzīvnieki bojā apkārtējo vidi.

Tāpat saistošajos noteikumos atrunāta kārtība saistībā ar klaiņojošu mājdzīvnieku izķeršanu, izolāciju un eitanāziju.

Uzraudzību par šo saistošo noteikumu ievērošanu veic Mārupes novada pašvaldības policija.

 

Par klaiņojošiem vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem mājdzīvniekiem aicinām ziņot:

Mārupes novada pašvaldības policijai

Diennakts tālrunis: 67933470, 25423038

 

Mājdzīvnieki

NODERĪGI ZINĀT

 

PetCity Mārupes klīnika

Daugavas iela 27, Mārupe,

Mārupes novads, LV-2167

Tālr. 27033038 

 

 

 

Piņķu veterinārā klīnika 

Jūrmalas iela 14, Piņķi, LV - 2107

Tālr. 29992534

www.vets.lv 

Dzīvnieku kapsēta (privāta)

“Citi medību lauki”, Rīgas – Liepājas šosejas 2.km, Babītes pagasts, Babītes novads

Tālr. 26132132

E-pasts: www.petcemetery.lv

 

 Suņiem

Urnas suņu ekskrementu savākšanai 


Meža dzīvnieki

Kam ziņot par ievainotiem un uz ceļa sabrauktiem meža zvēriem?

Valsts meža dienesta (VMD) Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes mežniecība

Adrese: Mežsaimniecība 2, Babīte, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2101
Tālr./ fakss:+371 67 919352
E-pasts: babites.meznieciba@riga.vmd.gov.lv
Uz ceļa negadījuma vietu VMD izbrauc gadījumos, ja meža dzīvnieks ir savainots, bet dzīvs. Pēc sazināšanās ar Pārtikas un veterinārā dienesta speciālistiem, tiek pieņemts lēmums par tālāko rīcību. Gadījumos, kad sadursmē iesaistīts auto ar spēkā esošu KASKO apdrošināšanu, Valsts meža dienests izsniedz apliecinājuma aktu.

Kā rīkoties, ja mežā atrasts miris dzīvnieks?

Aicinām par uzieto mirušo meža dzīvnieku ziņot pa tālr. 29114238! Mirušajam dzīvniekam nevajadzētu tuvoties un to aizskart, vietu, kur dzīvnieks atrodas, būtu vēlams atzīmēt (piemēram, piesienot lentīti pie koka) vai fiksējot tās GPS koordinātas. 

Āfrikas cūku mēris

Mārupes novads atrodas II riska zonā. Vairāk par pasākumiem Āfrikas cūku mēra apkarošanā aprakstīts Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumā Nr. 38 un par Āfrikas cūku mēri Latvijā - Zemkopības ministrijas mājaslapā.


Par kara bēgļu no Ukrainas mājdzīvniekiem Latvijā

 

Ja kopā ar jums no Ukrainas ceļo mājdzīvnieks: 

Pārtikas un veterinārā dienesta tālrunis informācijai: 67095245

 

Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk tekstā – PVD) sakarā ar to, ka no Ukrainas nekontrolēti Latvijas Republikā tiek ievesti mājas (istabas) dzīvnieki, lai nepieļautu bīstamu infekcijas slimību ievešanu Latvijas Republikas teritorijā, vēlas informēt, ka Eiropas Savienība atvieglotas ieceļošanas prasības piemēro tikai dzīvniekiem, kuri ieceļo Eiropas Savienībā ar saviem īpašniekiem – Ukrainas kara bēgļiem. Šādos gadījumos dzīvnieka saimniekam jāvēršas pie jebkura praktizējoša veterinārārsta Latvijā, kur bez maksas saņems sava dzīvnieka identifikācijas, reģistrēšanas un vakcinācijas pakalpojumu.  Atvieglojumi neattiecas uz bezsaimnieku, tai skaitā Ukrainas patversmēs ievietotu dzīvnieku  ievešanu Latvijā.

Nekontrolēta dzīvnieku ievešana rada reālus draudus Latvijas Republikā izplatīt dzīvnieku infekcijas slimību – trakumsērgu, kas ir bīstama un nāvējoša arī cilvēkiem. Tomēr, lai neatbilstoši ievestie dzīvnieki neapdraudētu citu dzīvnieku un cilvēku veselību un dzīvību, šiem dzīvniekiem ir jānosaka izolācijas periods gan pirms, gan pēc obligātas vakcinācijas pret trakumsērgu.

PVD organizēs no Ukrainas ievesto dzīvnieku novērošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra noteikumiem Nr. 178 “Trakumsērgas profilakses un apkarošanas kārtība”, piemērojot šiem dzīvniekiem iespējami inficētu ar trakumsērgu dzīvnieku statusu. Saskaņā ar minēto noteikumu 3.1. nodaļu ir jāveic pasākumi, t.sk., dzīvnieku novērošanu 45 dienas, un visi dzīvnieki jāvakcinē pret trakumsērgu vienas dienas laikā pēc novērošanas perioda beigām. Dzīvnieku izolāciju drīkst pārtraukt tikai pēc aizsargimunitātes izveidošanās pret trakumsērgu, kam nepieciešama vismaz 21 diena  pēc dienas, kad veikta vakcinācija.


Saistītie dokumenti:

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 06.06.2024.