Sabiedrība

Sociālais atbalsts

Par Sociālo dienestu

Mārupes novada Sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kuras darbu reglamentē

Mārupes novada Sociālā dienesta nolikums (29.09.2021.)

 

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
Tālrunis: 67149869
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Adrese: Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Tālrunis: 67914550
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Adrese: Mazā Spuņciema iela 2, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads, LV-2105
Tālrunis: 67147161
E-pasts: socialaisdienests@marupe.lv

Plakāts


Apmeklētāju pieņemšana

Mārupes pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Mārupes novada pašvaldībā, Daugavas ielā 29, Mārupē, tālr. 67149863, mob.26467993
 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Klientu apkalpošanas centrā, Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupē, tālr. 67933735, mob.26182588
 • Pirmdienās 10.00 – 14.00, ceturtdienās 14.00 – 19.00, Dienas centrā “Skulte”, Skultes ielā 31, Skultē, tālr. 67806599, mob.27851877

Babītes pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Mārupes novada Sociālā dienestā, Centra ielā 3, Piņķos, tālr. 67914369, mob.24500210
 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centrā “Babīte”, Liepu alejā 17, Babītē, tālr. 67914924 

Salas pagastā

 • Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 – 18.00, Klientu apkalpošanas centrā, Mazā Spuņciema ielā 2, Spuņciemā, tālr. 67147161, mob.25422127

Sociālā dienesta darbinieki

Mārupes pagastā: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, tālr. 67149869

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Dienesta vadītājas p.i.Ināra Ļebedekatālr. 67914550, 27714497inara.lebedeka@marupe.lv

Vecākais sociālais darbinieks

Inga Motivānetālr. 26467993inga.motivane@marupe.lv 
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem (kontaktpersona bēgļiem
un personām ar alternatīvo statusu)
Anita Ūdretālr. 28611387anita.udre@marupe.lv

Sociālais darbinieks (sociālie pakalpojumi
pilngadīgām personām)

Ilze Bišmeistaretālr. 20026101ilze.bismeistare@marupe.lv
Sociālās palīdzības organizators
(sociālā palīdzība, pabalsti)
Ināra Bunkatālr. 26467993inara.bunka@marupe.lv
Sociālās palīdzības organizators
(atbalsts daudzbērnu ģimenēm)
Tatjana Rozevskatālr. 25673050tatjana.rozevska@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniemLīga Upmanetālr. 29571354liga.upmane@marupe.lv

 

Mārupes pagastā: Mazcenu aleja 33/3, 3.st., Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV- 2167

AmatsVārds, uzvārdsTārunisE-pasta adrese

Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem

(atkarību profilakse, bērnu ar īpašām vajadzībām ģimenes)

Inta Taure

tālr. 67933735
mob. 26182588

inta.taure@marupe.lv
Sociālais darbinieks
(sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām)
Ieviņa Simsonetālr. 67933735, 26482588ievina.simsone@marupe.lv
ErgoterapeitsIeva Sproģe-Andiņatālr. 67933706ieva.sproge@marupe.lv
FizioterapeitsOskars Grigulistālr. 67933736, 28649522oskars.grigulis@marupe.lv

Psiholoģe
(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)

Guna Liepiņa   
Psiholoģe
(ar sociālā darbinieka nosūtījumu)
Vija Aleidzāne  

 

Babītes pagastā: Centra iela 3, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV- 2107

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Vadītājas vietniece (kontaktpersona bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu)Ināra Ļebedeka

tālr. 67914550, 27714497

inara.lebedeka@marupe.lv
 Sociālais darbinieks (sociālie pakalpojumi
pilngadīgām personām)
Ineta Zīverte

tālr. 67914369,
mob.24500210

ineta.ziverte@marupe.lv

Vecākais sociālais darbinieks

Diāna Zaicetālr. 67914182, mob. 29537481diana.zaice@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem
Ilze Heidemane

tālr. 67511293
mob.28658568

ilze.heidemane@marupe.lv
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem
Dace Šveicere

tālr. 67914285,
mob.28658568

dace.sveicere@marupe.lv
FizioterapeitsDace Riekstiņatālr. 67919536, mob.24500209dace.riekstina@marupe.lv
ErgoterapeitsIeva Langmane

tālr. 67914373.
mob.24500207

ieva.langmane@marupe.lv
PsiholoģeDace Grieze dace.grieze@marupe.lv

 

Babītes pagastā: Liepu aleja 17, Babīte, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV- 2101

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Sociālais darbinieks (sociālie pakalpojumi
pilngadīgām personām)
Ilze Bērziņa

tālr.67914924

ilze.berzina_soci@marupe.lv

 

Salas pagastā: Mazā Spuņciema iela 2, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads, LV- 2105

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasta adrese
Sociālais darbinieks darbam
ar ģimenēm un bērniem
Judīte Širina -Šalma

tālr. 67147161,
mob.25422127

judite.sirina-salma@marupe.lv

Sociālais darbinieks  (sociālie pakalpojumi
pilngadīgām personām; kontaktpersona jautājumos par bezmaksas sociālo rehabilitāciju bērniem, kam noteikta invaliditāte)

Gita Baltuša

tālr. 67147161,
mob.25422127

gita.baltusa@marupe.lv

Aicinām vērsties pie mums, ja:

 • esat nonācis krīzē
 • esat zaudējis darbu un palicis bez ienākumiem
 • esat saskāries  vai piedzīvojis vardarbību mājās, skolā vai citur
 • Jums vai kādam Jums tuvam cilvēkam ir alkohola, narkotiku vai citas atkarības problēmas
 • Jums ir radušās saskarsmes problēmas
 • Jums ir citas sociāla rakstura problēmas

Vairāk par sociālo palīdzību, materiālo atbalstu 

Sociālā palīdzība

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
 • Dzīvokļa pabalsts
 • Pabalsts izglītības ieguves atbalstam
 • Pabalsts veselības aprūpei
 • Pabalsts personu aprūpei mājās
 • Pabalsts personu integrēšanai sabiedrībā
 • Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Materiālā palīdzība

 • Pabalsts apbedīšanai
 • Pabalsts jaundzimušo aprūpei
 • Pabalsts represētajiem
 • Pabalsts jubilejā 80,85, 90….
 • Pabalsts Pneimokoka vakcīnas apmaksai
 • Pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusa (personām, kuras neatbilsts valsts programmai)
 • Pabalsts aizbildnim
 • Pabalsts audžuģimenei
 • Pabalsts transporta pakalpojumiem personām virs 70
 • Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem
 • Pabalsts hroniskas nieru mazspējas slimniekiem
 • Pabalsts tuberkolozes slimniekiem
 • Pabalsts veselības aprūpei bērnam invalīdam un ar celiakiju slimam bērnam
 • Pabalsts vasaras nometnei personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem.

Citi Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi:

Informācija sadaļā atjaunota 15.11.2022.