Izglītība

Mārupes novada Skultes sākumskola

Mārupes novada Skultes sākumskola

Adrese: Skultes iela 25, Skulte, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2108
Tālrunis/Fakss: 67915276, 26579839
E-pasts: skultes.sakumskola@marupe.lv
Mājaslapa: www.skolaskulte.lv
Skolas direktore: Gaļina Grizāne

 

Plakāts

Mārupes novada Skultes sākumskolas nolikums (apstiprināts 2023. gada 25. oktobrī)


2022./2023. mācību gadā Mārupes novada Skultes sākumskolas 1. - 6. klasēs mācās 47 izglītojamie, bet sešas pirmsskolas grupas apmeklē 90 bērni. Pirmsskolas grupās bērnus uzņem no 1,5 gadu vecuma.


Mārupes novada Skultes sākumskolā tiek realizētas:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511 
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611 
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 01015811 
  • Pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klase) programma, kods 11011111 
  • Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klase) programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 11015511 
  • Speciālās pamatizglītības pirmā posma (1. - 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 11015611 
  • Speciālās pamatizglītības 1. posma (1. - 6. klase) programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 11015811 
     
Informācija sadaļā atjaunota 31.10.2023.