Sports

Pieteikšanās kārtība

Plakāts

Nolikums

Pieteikuma veidlapa (1. pielikums)

Pieteikuma veidlapa (2. pielikums)


Lai izvērtētu Mārupes novada jauno sportistu (bērnu un jauniešu), treneru, komandu un sporta organizāciju sniegumu 2023. gadā, Mārupes novada pašvaldība aicina līdz 2023. gada 23. novembrim pieteikt pretendentus konkursam „Mārupes novada 2023. gada bērnu un jauniešu sporta laureāts” šādās nominācijās:

Plakāts

 • sportisti vecumā no 7 līdz 13 gadiem:
  • Bērnu sporta laureāts

  • Bērnu sporta laureāte

  • Bērnu parasporta laureāts

  • Bērnu parasporta laureāte

  • Bērnu sporta komanda

  • Bērnu sporta treneris/-e

Plakāts

 • sportisti vecumā no 14 līdz 19 gadiem:
  • Jauniešu sporta laureāts

  • Jauniešu sporta laureāte

  • Jauniešu parasporta laureāts

  • Jauniešu parasporta laureāte

  • Jauniešu sporta komanda

  • Jauniešu sporta treneris/-e

Plakāts

 • par attieksmi, ieguldījumu un sasniegumiem:
  • Gada paraugs sportā

  • Gada sportiskākā ģimene

  • Gada sirdsdegsme sportā

  • Gada komandas balsts sportā

  • Gada atbalsts sportā

Plakāts

 • "Mārupes novada pašvaldības PALDIES" Mārupes novada Sporta skolas audzēkņiem.

NOMINANTI

Pretendēt uz nomināciju un apbalvojumu var ikviens Mārupes novada iedzīvotājs vai Mārupes novada Sporta skolas audzēknis, kurš ir vismaz septiņus gadus vecs un laikā no 01.01.2023. līdz 23.11.2023. sasniedzis augstus sportiskos rezultātus Latvijas vai starptautiska mēroga sacensībās, tā popularizējot savu organizāciju, Mārupes novadu, Latvijas Republiku pasaulē.

Pretendēt uz nomināciju “Bērnu sporta treneris/-e” vai “Jauniešu sporta treneris/-e” var sertificēts Mārupes novada izglītības iestāžu vai sporta organizāciju treneris/-e, kura/-as audzēkņi laikā no 01.01.2023. līdz 23.11.2023. sasnieguši augstus sportiskos rezultātus Latvijas vai starptautiskās sacensībās.


PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

Pieteikumu, atbilstoši konkursa nolikuma pielikumam, iesniedz līdz 2023. gada 23. novembrim, elektroniski nosūtot uz e-pastu marupe@marupe.lv, vai personīgi Mārupes novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centros Mārupē, Daugavas ielā 29, vai Piņķos, Centra ielā 4.

Pieteikumus var iesniegt Mārupes novada iedzīvotāji, treneri, sportisti, organizācijas un Latvijas nacionālo sporta veidu federācijas.


PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA

Konkursa pieteikumus vērtēs konkursa vērtēšanas komisija, kuras sastāvā  - Mārupes novada pašvaldības deputāti un Sporta un aktīvas atpūtas konsultatīvās padomes locekļi.


APBALVOŠANAS CEREMONIJA

Konkursa apbalvošanas ceremonija notiks 2023. gada 8. decembrī Mārupes Kultūras namā Mārupē,  Daugavas ielā 29. 

Informācija sadaļā atjaunota 19.12.2023.