Projektu jaunumi

17. maijā plkst. 10.00 sāksies pieteikšanās veselības veicināšanas nometnei Mārupes Valsts ģimnāzijā

Plakāts
11.05.2022.
Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “WONDORA” aicina apmeklēt veselības veicināšanas nometni “ESI VESELS!”. Laiks: 5 (piecas) darba dienas no 2022. gada 6. jūnija līdz 10. jūnijam (no plkst. 8.30 līdz 17.00). Vieta: Mārupes Valsts ģimnāzijas iekštelpas un ārtelpas, Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, LV-2167. Organizators: biedrība “WONDORA”. Nometnes mērķis: nodrošināt Mārupes novada bērniem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, satiekot klātienē vienaudžus un iesaistoties kopīgās fiziskajās aktivitātēs, kas valstī noteikto ierobežojumu dēļ bija ilgstoši...

Mārupes novadā atsāksies bezmaksas brīvdabas vingrošanas nodarbības

fitness
05.05.2022.
No 9.maija Mārupes novadā atsākas BEZMAKSAS brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības. Ņemot vērā pieprasījumu pēc fiziskām aktivitātēm brīvā dabā, Mārupes novada pašvaldība, piesaistot Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu, ar mērķi veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā visas vasaras garumā no 9.maija līdz 29.septembrim organizē brīvdabas grupu vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem profesionālu treneru pavadībā. Nodarbības notiek: Sporta laukumā, Gerberu ielā 1, Mārupē; Mārupes pamatskolas sporta laukumā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē; pie skeitparka Mazcenu alejā 3/1, Jaunmārupē; Sila ielā 14...

Zaļais festivāls izglīto par videi draudzīga dzīvesveida īstenošanu

Foto
02.05.2022.
Izskanējis tradicionālais Mārupes “Zaļais festivāls”, kas šogad norisinājās 29. un 30. aprīlī Dreimaņu ielā 12, Mārupē, un piedāvāja plašu pasākumu programmu bērniem un pieaugušajiem. Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece Ilze Krēmere norāda : “Zaļais festivāls ir viena no aktivitātēm, ko Mārupes novada pašvaldība īsteno stratēģisku mērķu sasniegšanai, jo inovatīvi un viedi risinājumi, klimatneitralitātes veicināšana un dabas potenciāla saglabāšana ir strauji augošā Mārupes novada ilgtermiņa prioritātes. Festivāla mērķis ir radīt iespēju iedzīvotājiem satikt attiecīgo jomu...

Apkopta informācija par viediem risinājumiem 30 Latvijas kopienās

Plakāts
21.04.2022.
Projekta "KOPA/kopienu pārdomāta attīstība" ietvaros izveidota elektroniska brošūra par Mārupes, Olaines, Lielvārdes, Kuldīgas un Cēsu novada kopienām, kuras risināja savas vajadzības, pilnveidoja vidi sev apkārt, tādējādi stiprinot kopienu ilgtspējīgu izaugsmi. Brošūrā ir apkopotas kopienu pieredzes stāsti un praktiski padomi, metodes, kuras var izmantot arī citas aktīvās kopienas, tādejādi sekmējot gan teritorijas attīstību, gan iedzīvotāju dzīves labklājību. Kopienas, pieaicinot nozares speciālistus un pulcējot aktīvos iedzīvotājus, ir īstenojušas dažādas vietējiem iedzīvotājiem svarīgas...

Noslēdzies 13.kārtas projektu konkurss

Plakāts
01.04.2022.
Noslēgusies 13. projektu kārta Lauku attīstības programmas 2014. — 2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines un Mārupes novadā. Biedrībā “Pierīgas partnerība” atbalstīti 29 no 36 iesniegtajiem projektiem. Par SVVA stratēģijai atbilstošiem atzīti 29 projekti un tie tiek virzīti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā. Apstiprinātie projekti: 1.1. rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” – 7 projekti ( 3 - Mārupes novads, 4 - Olaines novads), kopējā publiskā finansējuma...

28.martā līdz plkst. 14.00 var iesniegt pieteikumus konkursā “Mārupe – mūsu mājas 2022”

Mārupe mūsu mājas web
28.03.2022.
2022. gada 1.februārī izsludināts Mārupes novada pašvaldības konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2022”. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā. Šī gada konkurss apvienots ar bijušā Babītes novada pašvaldības projektu konkursu "Ģimenei.Videi.Izaugsmei" un projektus aicināti iesniegt Babītes, Mārupes un Salas pagastu iedzīvotāji. Projektus var iesniegt līdz 28.marta plkst. 14:00: personīgi domē, Daugavas ielā 29, Mārupē, vai Babītes un Salas pagastu...

Deinstitucionalizācijas projekta satvarā valsts un pašvaldību atbalstu saņems lielāks skaits pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem

Atbalsts
22.03.2022.
Deinstitucionalizācijas projekta satvarā Rīgas plānošanas reģions (RPR) uzsācis pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem izvērtēšanas otro kārtu, tostarp izvērtēšana tiek veikta arī mūsu pašvaldībā. Šajā kārtā paredzēts izvērtēt vismaz 110 personas ar garīga rakstura traucējumiem. Izvērtēšana norisinās gan pašvaldībās, gan ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās (VSAC “Rīga” un “Zemgale”). Kopš 2016. gada kopā RPR būs izstrādāti atbalsta plāni vismaz 749 personām ar garīga rakstura traucējumiem. Ko tas šiem cilvēkiem dos? Pietiekami plašu atbalsta pakalpojumu grozu, lai atvieglotu...

Aicina piedalīties tiešsaistes seminārā „Komunikācija sociālajos tīklos krīzes apstākļos”

Plakāts
21.03.2022.
Koprades telpa „Dzīvoklis” Olainē un koprades telpa „CoLabora Lielvārde” aicina piedalīties tiešsaistes seminārā 22. martā plkst. 14.00 par šobrīd esošo un turpmāko komunikāciju sociālajos tīklos. Šobrīd, kad Ukrainas karš ir tik ļoti pārņēmis mūsu sociālos tīklus, un, šķiet, sava ikdiena, plānotie pasākumi ir nevietā, ir svarīgi izprast, kā runāt par to savos un uzņēmumu sociālajos tīklos. Semināra mērķis ir iemācīties, kā komunicēt par savu produktu (un arī personīgā profilā) par pasākumiem, kas gaidāmi, arī šādas krīzes apstākļos; Kā saglabāt līdzsvaru, spēt runāt par priecīgām, ikdienas...

Notika projekta "KOPA/kopienu pārdomāta attīstība" noslēguma pasākums “Kopienu tikšanās”

Foto
18.03.2022.
16. martā Babītes kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži”, Spuņciemā notika LEADER sadarbības projekta "KOPA/kopienu pārdomāta attīstība" noslēguma pasākums, kur tikās projekta īstenotāji, sadarbības partneri, kopienu līderi un veidotāji. Klātesošajiem bija iespēja gan palūkoties uz projektā notikušajām aktivitātēm, gan dalīties pieredzē, iedvesmoties jaunām idejām, kā arī radoši pavadītu laiku kopā. Noslēguma pasākumu moderēja kopienu attīstītāja, mācību vadītāja un moderatore Inese Šubēvica, taču lekcijas un praktiskās nodarbības kopienu izaugsmei vadīja moderators un video...

Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi Mārupē

Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi Mārupē
10.03.2022.
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” ietvaros līdz šim brīdim izbūvēta lielākā daļa Projektā plānotās ūdenssaimniecības infrastruktūras. Projekta īstenošana tika uzsākta 2015. gadā un plānots, ka visi projektā paredzētie ūdenssaimniecības infrastruktūras būvdarbi noslēgsies 2022. gadā. Šobrīd tuvojas beigām ar būvuzņēmēju SIA “VELVE” noslēgto līgumu īstenošana par ūdenssaimniecības infrastruktūra izbūvi Ābolu ielā, Atpūtas ielā, Bebru ielā, Braslas ielā, C18 ceļā, Daugavas ielā, Dzintaru ielā...

Notiks projekta "KOPA/kopienu pārdomāta attīstība" noslēguma pasākums “Kopienu tikšanās”

Plakāts
08.03.2022.
Projekta "KOPA/kopienu pārdomāta attīstība" ietvaros, 16. martā notiks projekta "KOPA/kopienu pārdomāta attīstība" noslēguma pasākums “Kopienu tikšanās”, kur pulcēsies projektā iesaistītie un kopienu līderi, veidotāji, pasākumu dalībnieki, lai atskatītos uz projekta īstenotajām aktivitātēm, dzirdētu kopienu pieredzes stāstus un iedvesmoties jaunām aktivitātēm, kā arī radoši pavadītu laiku kopā. Prioritāri uz pasākumu aicināti projektā iesaistītie un kopienu līderi, veidotāji, pasākuma dalībnieki un citi interesanti no biedrības “Pierīgas Partnerība”, biedrības “Darīsim paši”, Cēsu rajona lauku...

Biedrībā PIERĪGAS PARTNERĪBA noslēgusies LEADER projektu pieņemšanas 13.kārta – iesniegti 37 projekti

Plakāts
02.03.2022.
2022. gada 1. martā ir noslēgusies projektu pieņemšanas 13. kārta Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Biedrībā ir iesniegti 37 projekti – 7 projekti 1.1. rīcībā „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”, 3 projekti 1.2. rīcībā „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba...

Aicina piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā PIERĪGAS PARTNERĪBAS KOPIENU STĀSTI

Plakāts
22.02.2022.
Projekta "KOPA/ kopienu pārdomāta attīstība" ietvaros 3. martā biedrība "Pierīgas partnerība" organizē pieredzes apmaiņas un iepazīšanās braucienu "Pierīgas partnerības kopienu stāsti" pa Mārupes un Olaines novadu kopienām - Tīraine, Babīte, Dzilnuciems un Jaunolaine. Mērķis: Iepazīt projekta rezultātus un satikt aktīvos kopienas dalībniekus, lai uzzinātu kā katrs ciems individuāli veicina sava ciema attīstību un atpazīstamību. Pieredzes apmaiņas braucienā aicina piedalīties kopienu līderus, kopienu veidotājus, projekta pasākuma dalībniekus un citus interesantus no biedrības “Pierīgas...

Projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” devis spēcīgu pamatu Pierīgas tūrisma turpmākai attīstībai

Pierīgas partnerība
27.01.2022.
Aizvadīti vairāk kā divi jaudīgi gadi, dodot Pierīgas tūrismam lielisku jaunu sākumu tūrisma attīstības veicināšanā – īstenots LEADER sadarbības projekts “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”. Tā ietvaros radītais zīmols EXIT RĪGA darbosies arī turpmāk, pilnveidojot un turpinot uzturēt izveidotās platformas un veiktās mārketinga aktivitātes. 2019.gada 15.oktobrī Olainē, Olaines 1.vidusskolas konferenču zālē, visas 20 projektā iesaistītas puses (sešas vietējās rīcības grupas un 14 pašvaldības) parakstīja sadarbības līgumu, šādi apstiprinot reģiona vienoto interesi par tūrisma attīstību...

Aktīvās Pierīgas organizācijas un uzņēmumi tiek aicināti vienoties un sadarboties

Plakāts
25.01.2022.
Janvāris ir īstais laiks, lai uzstādītu nākamos mērķus un pierakstītu jaunā gada apņemšanās. To varam arī attiecināt ne tikai uz katru no mums individuāli, bet arī organizācijas ietvaros. Šis gads biedrībai „Pierīgas partnerība”, kas apvieno Mārupes, Olaines novadu pašvaldības, vietējās organizācijas, uzņēmējus un aktīvos iedzīvotājus, ir sācies ar pārmaiņām. Ar Aktīvā iedzīvotāju fonda (AIF) atbalstu „Pierīgas partnerība” ir izstrādājusi organizācijas stratēģiju, kurā ir definēti darbības virzieni turpmākajiem 5 gadiem: Veicināt pilsonisko līdzdalību (mērķgrupas: kopienas, to līderi...

Piesakies finansiālam atbalstam bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei

Plakāts
20.01.2022.
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" ietvaros. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" (turpmāk – konkurss) mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu...

Projekts KOPA veic saimnieciskās darbības veicēju anketēšanu

Plakāts
17.01.2022.
Projekta KOPA "Kopienu pārdomāta attīstība" ietvaros tiek veikts saimnieciskās darbības veicēju (uzņēmēju) apkopojums ar mērķi uzzināt, kādas prasmes ir pieejamas vietējo rīcības grupu, biedrību “Pierīgas partnerība”, “Darīsim paši!”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, “PPP biedrība “Zied zeme” teritorijās, kā arī, lai izveidotu saimnieciskās darbības veicēju katalogu, tādējādi veicinot šo personu atpazīstamību un to, ka dažādu pakalpojumu sniegšanā tiek izmantoti vietējie resursi. Aicinām Kuldīgas, Mārupes, Olaines, Ogres, Cēsu novadu un Baldones pagasta teritorijā esošās saimnieciskās darbības...

Notiks tiešsaistes seminārs “Jauns gads, jauna enerģija, jauni sasniegumi”

Plakāts
28.12.2021.
Koprades telpa “Dzīvoklis” sadarbībā ar koprades telpu “CoLabora Lielvārde” organizē tiešsaistes semināru “Jauns gads, jauna enerģija, jauni sasniegumi”, kas norisināsies 6. janvārī plkst. 16.00 - 18.00 Zoom.us platformā. Pieteikšanās links ŠEIT. *Pēc reģistrācijas semināram, Zoom.us piekļuves links tiks nosūtīts uz Jūsu norādīto e-pastu dienu pirms semināra. Semināra mērķis ir iemācīties kā emocionāli novērtēt cik veiksmīgs ir bijis iepriekšējais gads, kas izdevies, kas neļāva sasniegt izvirzītos mērķus. Saprast kā uzstādīt jaunus mērķus, noteikt prioritātes un būt gatavam uz jauniem...

Biedrība “Pierīgas partnerība” izsludina LEADER projektu 13. kārtu

Plakāts
28.12.2021.
Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 1. martam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. Kopējais finansējums 726 252,93 EUR: 1.1.rīcība „Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai” 173 401,70 EUR; 1.2.rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk...

Deinstitucionalizācijas projektā vairāk bērnu ar funkcionāliem traucējumiem saņems valsts un pašvaldību atbalstu

Plakāts
27.12.2021.
Deinstitucionalizācijas projekts rit savu gaitu, un šogad uzsākta otrā un pēdējā bērnu ar funkcionāliem traucējumiem izvērtēšana Rīgas plānošanas reģionā. Kopumā plānots sagatavot līdz 300 atbalsta plāniem. Mārupes novadā šāds plāns taps 17 iepriekš pieteiktiem bērniem (jaunu bērnu izvērtēšana vairs nenotiks). Ko tas dos šīm ģimenēm? Pietiekami plašu atbalsta pakalpojumu grozu, lai atvieglotu ikdienas rūpes ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti. Vairāk par izvērtēšanas procesu sarunā ar biedrības “Centrs Valdardze” valdes priekšsēdētāju Evu Sāri – Aizsilnieci. Kā sokas ar izvērtēšanas...