Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana

Šķirojamo atkritumu zvaniDomājot par dabas resursu taupīšanu un piesārņojuma mazināšanu, kā arī sekojot ES direktīvām, Mārupes novads no 2012.gada 1.jūlija ieviesis jaunu dalīto jeb šķiroto atkritumu apsaimniekošanas modeli. Novada teritorijā neveido publiskus atkritumu dalītas vākšanas punktus, bet otrreiz izmantojamos/pārstrādājamos materiālus vāc katrā mājsaimniecībā, daudzdzīvokļu namā un uzņēmumā t.i. to rašanās vietās bez maksas.

Konteineru laukumi daudzdzīvokļu namu pagalmos ir tikai šo namu iedzīvotājiem un citi uz šiem laukumiem atkritumus nedrīkst vest! Parkos, skvēros, sabiedriskā transporta pieturvietās un stadionos izvietotās atkritumu urna paredzētas tikai sīkajiem, uz vietas radītajiem atkritumiem (pārtikas iepakojumi u.c.). 

Katram Mārupes iedzīvotājam ir iespēja savus sadzīvē radušos atkritumus sašķirot mājās un turpat arī nodot atkritumu apsaimniekotājam, izslēdzot nepieciešamību kaut kur vēl vest savus atkritumus.

Noslēgtais atkritumu apsaimniekošanas līgums paredz lielgabarīta, nolietotas sadzīves tehnikas u.c. atkritumus izvest reizi ceturksnī un tie nebūs pašiem jāved uz savākšanas vietām pēc grafika, bet iepriekš piesakot apsaimniekotājam, pēc tiem aizbrauks pakaļ bez maksas. Iepriekšminētais attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem. Konkrētus savākšanas datumus un pieteikšanas termiņus SIA “Eco Baltia vide” paziņos.

Mārupiešiem ir iespējas šķirot un dalīti nodot pārstrādei vieglo iepakojumu (PET pudeles, skārdenes, kartona iepakojums u.c.), stikla iepakojumu (burkas, pudeles) un bioloģiski noārdāmos atkritumus.

Nolietoto tekstilu (apģērbs, apavi, gultasveļa, aizkari u.c. tekstila izstrādājumi) bez maksas pārstrādei var nodot ievietojot to konteinerā Mārupē, Daugavas ielā 31 pie veikala RIMI.

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā regulē Domes saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ikvienam Mārupes novada teritorijā esošajam nekustamā īpašuma īpašniekam (valdītājam, nomniekam), fiziskai vai juridiskai personai ir pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu ar komersantu, kuru LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izvēlējusies un ar kuru ir noslēgusi līgumu pašvaldība.

 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOTĀJS

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības veiktā iepirkumu konkursa rezultātiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.gada 1.maija Mārupes novadā turpmākos septiņus gadus nodrošinās SIA “Eco Baltia vide”.

“Eco Baltia vide” nodrošina vairākas līguma slēgšanas iespējas:

Interneta vietnē www.ecobaltiavide.lv, sadaļā “Klientiem” izvēloties sadaļu “Līguma noslēgšana”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank, SEB banka un Luminor banku klientiem. Šis ir ātrākais un ērtākais veids līguma noslēgšanai.

Klātienē SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā, Getliņu ielā 5, Rumbulā, Stopiņu novadā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 8717; 67 799 999 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv. Aktuālākā informācija pieejama mājaslapā www.ecobaltiavide.lv.

 

 

INFORMĀCIJA PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS TARIFIEM

 

2020.gada 23.novembrī ir pieņemti grozījumi Dabas resursu nodokļu likumā, kas paredz paaugstināt dabas resursu nodokļa likmi, līdz ar to no 2021.gada 1.janvāra palielināsies maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā - no nākamā gada tā būs 12.69 EUR/m3 ar PVN.

Likuma grozījumi paredz, ka tiks palielināta dabas resursu nodokļa (turpmāk tekstā – DRN) likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu turpmākajos gados:

  • laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim 65 euro;
  • laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim 80 euro;
  • no 2023.gada 1.janvāra 95 euro.

Minēto likmju paaugstināšanās arī turpmāk ietekmēs maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ar katru nākamo kalendāro gadu palielināsies.

Poligons “Getliņi” atstāj nemainīgas izmaksas vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (bez DRN), taču sakarā ar Likumā ietverto DRN likmes ikgadēju pieaugumu, poligona “Getliņi” sadzīves atkritumu apglabāšanas kopējais tarifs (ar DRN) pieaugs proporcionāli DRN likmes pieaugumam un tā apmērs no 2021.gada 1.janvāra būs 66.55 EUR bez PVN (iepriekš – 60.81 EUR bez PVN) par tonnu. SPRK lēmums par SIA “Getliņi eko” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību

Saistībā ar Likumā paredzēto, plānots, ka paaugstināsies maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā, un  no 2021.gada 1.janvāra tā būs 10.49 EUR/m3 bez PVN jeb 12.69 EUR/m3 ar PVN, dalīti vākto bioloģiski noārdāmo virtuves atkritumu izvešanas maksa 6.33 EUR/ m3 ar PVN (bioloģisko atkritumu konteineri daudzdzīvokļu mājām), bioloģiski noārdāmo dārzu un parku atkritumu izvešanas maksa 10.89 EUR/ m3 ar PVN, savukārt dalīti vāktā iepakojuma izvešana bez maksas.

Zināšanai! Normatīvie dokumenti paredz, ka, sākot no 2021.gada, atsevišķi jāsavāc bioloģiski noārdāmie atkritumi un tas nozīmē, ka visiem jāatšķiro bioloģiski noārdāmie atkritumi no sadzīves atkritumiem.

 

Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas pakalpojuma sniedzēja izmaksas.

Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eco Baltia vide” piedāvā dažādas iespējas atkritumu šķirošanai, kā arī ik gadu investē publiskās infrastruktūras paplašināšanā, padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku un ērtāku. Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītos atkritumus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā.

Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu SIA “Eco Baltia vide” savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.

Likumā noteikts, ka DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām, sākot ar 2021. gadu Latvijā dalīti ir jāvāc bioloģiski noārdāmie atkritumi un tie vairs nedrīkst nonākt pie nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Zaļie maisi

Dārza atkritumus - nevajadzīgus ābolus, bumbierus, nokritušās koku lapas vai nopļauto zāli, īpaši ja piemājas dārziņā nav vietas komposta kaudzei, sadzīves atkritumu konteinerā izmest nedrīkst.

Zaļajiem dārza atkritumiem piemērotākā un ilgtspējīgākā metode ir kompostēšana, tomēr ne vienmēr ir iespēja kompostēt un viena no iespējām privātmāju iedzīvotājiem, ir pieejami īpaši maisi dārza atkritumiem.

Zaļajiem atkritumiem paredzētajos maisos drīkst ievietot nopļautu zāli, koku lapas, sīkus zariņus, nezāles, ābolus, kartupeļus un citus dārzeņus un augļus. Savukārt maisos nedrīkst ievietot pārtiku, piemēram, piena produktus, kā arī koku zarus.

Maisi zaļajiem dārza atkritumiem ir ērts risinājums, jo to cenā ir iekļauta arī izvešana.

Mārupes iedzīvotāji maisus var iegādāties:

ziedu veikalos FORSITIJA - Tēriņu ielā 62 Rīgā ( tc Elvi), Daugavas ielā 27  Mārupē (pie domes),
Daugavas iela 31, Mārupē  (tc RIMI).

Piepildīta maisa izvešanu jāpiesaka apsaimniekotājam un tas norādītajā dienā jānovieto pie sētas.


Lūdzam ņemt vērā, ka veikalos maisus var iegādāties tikai ruļļos pa 15 gab.

Maisus var iegādāties arī  SIA „Eco Baltia vide” birojā  Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu novads,  darbdienās no 9:00 – 17:00.

Plašāka informācija pa tālr. 67 799 999, e-pasts marupe@vide.ecobaltia.lv

 

Informācija sadaļā atjaunota 29.01.2021.