Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana

Šķirojamo atkritumu zvaniDomājot par dabas resursu taupīšanu un piesārņojuma mazināšanu, kā arī sekojot ES direktīvām, Mārupes novads no 2012.gada 1.jūlija ieviesis jaunu dalīto jeb šķiroto atkritumu apsaimniekošanas modeli. Novada teritorijā neveido publiskus atkritumu dalītas vākšanas punktus, bet otrreiz izmantojamos/pārstrādājamos materiālus vāc katrā mājsaimniecībā, daudzdzīvokļu namā un uzņēmumā t.i. to rašanās vietās bez maksas.

Konteineru laukumi daudzdzīvokļu namu pagalmos ir tikai šo namu iedzīvotājiem un citi uz šiem laukumiem atkritumus nedrīkst vest! Parkos, skvēros, sabiedriskā transporta pieturvietās un stadionos izvietotās atkritumu urna paredzētas tikai sīkajiem, uz vietas radītajiem atkritumiem (pārtikas iepakojumi u.c.). 

Katram Mārupes iedzīvotājam ir iespēja savus sadzīvē radušos atkritumus sašķirot mājās un turpat arī nodot atkritumu apsaimniekotājam, izslēdzot nepieciešamību kaut kur vēl vest savus atkritumus .

01.02.2018 noslēgtais atkritumu apsaimniekošanas līgums paredz lielgabarīta, nolietotas sadzīves tehnikas u.c. atkritumus izvest reizi ceturksnī un tie nebūs pašiem jāved uz savākšanas vietām pēc grafika, bet iepriekš piesakot apsaimniekotājam, pēc tiem aizbrauks pakaļ bez maksas. Iepriekšminētais attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu apsaimniekotājiem. Konkrētus savākšanas datumus un pieteikšanas termiņus SIA “Eco Baltia vide” paziņos.

Atkritumu apsaimniekošanas kārtību Mārupes novada administratīvajā teritorijā regulē Domes saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā”.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ikvienam Mārupes novada teritorijā esošajam nekustamā īpašuma īpašniekam (valdītājam, nomniekam), fiziskai vai juridiskai personai ir pienākums iekļauties pašvaldības organizētajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu par atkritumu savākšanu ar komersantu, kuru LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir izvēlējusies un ar kuru ir noslēgusi līgumu pašvaldība.

SVARĪGI!

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības veiktā iepirkumu konkursa rezultātiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.gada 1.maija Mārupes novadā turpmākos septiņus gadus nodrošinās SIA “Eco Baltia vide”.

Ar 2019.gada 1.janvāri mainās maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Mārupes novadā SIA “Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru (bez PVN) no 2019. gada 1. janvāra  ir 9,23 EUR/m3 . 

Vairāk par tarifa izmaiņām lasīt šeit

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantu visām fiziskajām un juridiskajām personām ir jānoslēdz jauns līgums par atkritumu apsaimniekošanu.

SIA “Eco Baltia Vide” aicināja iedzīvotājus noslēgt jaunos līgumus. Līdz tam spēkā esošie līgumi darbojās līdz šī gada 30.aprīlim.

“Eco Baltia vide” nodrošina vairākas līguma slēgšanas iespējas:

Interneta vietnē www.ecobaltiavide.lv, sadaļā “Klientiem” izvēloties sadaļu “Līguma noslēgšana”, autorizējoties ar internetbankas starpniecību. Šobrīd pakalpojums pieejams Swedbank, SEB banka un Luminor banku klientiem. Šis ir ātrākais un ērtākais veids līguma noslēgšanai.

Klātienē SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā, Getliņu ielā 5, Rumbulā, Stopiņu novadā.

No šī gada 1.maija Mārupes novada iedzīvotājiem ir iespēja šķirot arī bioloģiski noārdāmos atkritumus. Privātmāju iedzīvotājiem tiks nodrošināts konteiners, kur atkritumu izvešanas tarifs būs zemāks nekā sadzīves atkritumiem, savukārt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, ja nama apsaimniekotājs ir noslēdzis atbilstošu līgumu, katrai mājsaimniecībai tiks nodrošināts 10 l konteiners. Konteiners bioloģiski noārdāmajiem atkritumiem paredzēts virtuves (mizas, serdes, vārītu olu čaumalas, grieztie ziedi u.c.) un dārza atkritumu (zāli, koku lapas) savākšanai. Šajos konteineros nedrīkst izmest termiski neapstrādātus gaļas un zivju produktus, kā arī atkritumus nedrīkst izmest maisiņos (izņemot bioloģiski noārdāmajos vai papīra).

Ņemot vērā, ka tiek paplašinātas iespējas šķirot atkritumus, privātmāju iedzīvotājiem ir pieejams mazāks – 0,12 m3 konteiners sadzīves atkritumiem. Taču saskaņā ar saistošajiem noteikumiem sadzīves atkritumu izvešana ir jānodrošina ne retāk kā reizi mēnesī. Ja ģimenei, cītīgi šķirojot atkritumus, nepietiek ar bezmaksas somu vieglajam iepakojumam un stikla tarai, atkritumu apsaimniekotājs piedāvā iegādāties (maksa 0.01 EUR) 0.24 m3 tilpuma konteinerus šiem atkritumu veidiem. 

Saskaņā ar Mārupes novada Domes 2018.gada 6.februāra lēmumu maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2018.gada 1.maija ir 6,65 eiro par m3 (bez PVN), kas ir viena no zemākajām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksām visā Latvijā.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties SIA “Eco Baltia vide” Klientu apkalpošanas centrā pa tālr. 8717; 67 799 999 vai rakstot uz e-pastu marupe@ecobaltiavide.lv. Aktuālākā informācija pieejama mājaslapā www.ecobaltiavide.lv.

Sīkāku informāciju par atkritumu šķirošanu un publiskajiem šķiroto atkritumu nodošanas punktiem lasi www.skiroviegli.lv.

Informācija sadaļā atjaunota 27.08.2019.