Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana

Ņemot vērā dabas resursa nodokļa paaugstināšanos un sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa pieaugumu, no 2022. gada janvāra paaugstinājusies pakalpojuma maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu un bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu.

SIA “Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa paliek nemainīga t.i. tāda, kādu uzņēmums nosaucis atklātajā konkursā par tiesībām apsaimniekot sadzīves atkritumus novada teritorijā.

Vēršam uzmanību, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu veido vairākas komponentes:

  • tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA “Getliņi EKO” poligonā;
  • dabas resursu nodoklis.;
  • SIA "Eco Baltia vide" sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa.

Šobrīd maksa par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes pagastā un Babītes un Salas pagastā ir atšķirīga, jo ir spēkā pirms novadu reformas noslēgtie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi. 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk- Regulators) lēmuma skaidrojums https://sprk.gov.lv/events/sprk-apstiprinajusi-sia-getlini-eko-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifu.


No 2022. gada 10. janvāra līdz 31. decembrim maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

Mārupes pagastā:

        19.20 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4.03 eiro, kopā 23.23 eiro/m3;

Babītes un Salas pagastos:

        23.66 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4.97 eiro, kopā 28.63 eiro/m3.

Katra nešķirota sadzīves atkritumu kubikmetra apsaimniekošanas maksā 4.57 eiro (bez PVN) ir dabas resursu nodoklis un 14.12 eiro (bez PVN) sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu CSA poligonā “Getliņi”.


Tarifi tiek aprēķināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Balstoties uz Regulatora apstiprināto tarifu, SIA “Getliņi EKO” ir noteicis, ka no 2022. gada 10. janvāra bioloģiski noārdāmu atkritumu pieņemšanas maksa CSA poligonā “Getliņi” ir 62.00 eiro/t (neieskaitot PVN), līdzšinējo 15.00 eiro/t (neieskaitot PVN) vietā.

Ņemot vērā šīs maksas pieaugumu, no 2022. gada 10. janvāra pieaug maksa par bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu:

Mārupes pagastā:

        - virtuves atkritumi (atkritumu klasifikatora klase 200108) un dārzu un parku atkritumi ( atkritumu klasifikatora grupa 2002) – 15.38 eiro/m3 bez PVN, PVN 21%- 3.23 eiro, kopā 18.61 eiro/m3 (turpmāk visu bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai Mārupes pagastā tiek piemērota vienāda maksa);

Babītes un Salas pagastos:

        22.65 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4.76 eiro, kopā 27.41 eiro/m3.

Saskaņā ar 13.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” grozījumiem, kas stājās spēkā 28.01.2022., par virtuves bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas biežumu var vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju, bet tas nedrīkst būt mazāks par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu (minimālais  - 1 reizi mēnesī).

Saeimas tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas 08.02.2022. sēdē tika atbalstīti un virzīti izskatīšanai Saeimā deputātu iesniegtie grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz noteikt dalīti savāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksu noteikt 80% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu maksas.


Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai un dārza atkritumu izvešanai lūdzam izmantot SIA „Eco Baltia vide” piedāvātos pakalpojumus – konteinerus vai priekšapmaksas maisus. 


Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā aicinām skatīt apakšsadaļās.

Šķirojamo atkritumu zvani

 

Informācija sadaļā atjaunota 27.04.2022.