Sabiedrība

Atkritumu apsaimniekošana

Saskaņā ar 2022. gada 29. jūnija Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu no 1. augusta mainīta atkritumu apsaimniekošanas maksa.

Atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas veiktas degvielas cenu pieauguma, inflācijas un “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” grozījumu dēļ. Ņemot vērā inflācijas un degvielas cenu pieaugumu, tarifā iekļautās atkritumu savākšanas, transportēšanas izmaksu komponente mainīta pirmo reizi kopš pašvaldības un SIA “Eco Baltia vide” līgumu noslēgšanas – Mārupes pagastā 2018. gadā, Babītes un Salas pagastos - 2019. gadā. 

Vēršam uzmanību, ka maksu par atkritumu apsaimniekošanu veido vairākas komponentes:

  • tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu SIA “Getliņi EKO” poligonā;
  • dabas resursu nodoklis.;
  • SIA "Eco Baltia vide" sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas maksa.

Šobrīd maksa par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes pagastā un Babītes un Salas pagastos ir atšķirīga, jo ir spēkā pirms novadu reformas noslēgtie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi. 

Lai motivētu atsevišķi vākt jeb šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus un tos varētu pārstrādāt, grozījumi “Atkritumu apsaimniekošanas likumā “ paredz koriģēt bioloģiski noārdāmo atkritumu un nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, nosakot, ka bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas maksa ir 80% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.


No 2022. gada 10. janvāra līdz 31. jūlijam maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu:

Mārupes pagastā:

        19.20 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4.03 eiro, kopā 23.23 eiro/m3;

Babītes un Salas pagastos:

        23.66 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4.97 eiro, kopā 28.63 eiro/m3.


Maksa par bioloģiski noārdāmu atkritumu apsaimniekošanu:

Mārupes pagastā:

       15.38 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 3.23 eiro, kopā  - 18.61 eiro/m3;

Babītes un Salas pagastos:

        22.65 eiro/m3 bez PVN, PVN 21% - 4.76 eiro, kopā - 27.41 eiro/m3.

Saskaņā ar 13.12.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” grozījumiem, kas stājās spēkā 28.01.2022., par virtuves bioloģiski noārdāmo atkritumu izvešanas biežumu var vienoties ar atkritumu apsaimniekotāju, bet tas nedrīkst būt mazāks par nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas biežumu (minimālais  - 1 reizi mēnesī).

No 2022. gada 1. augusta līdz 31. decembrim:

  1. maksa par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu: 
  • Mārupes pagastā: 19,27 EUR/m3 bez PVN jeb 23,32 EUR/m3 ar PVN; 
  • Babītes un Salas pagastos:  24,27 EUR/m3 bez PVN jeb 29,37 EUR/m3 ar PVN;
  1. maksa par dalīti vāktu bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu: 
  • Mārupes pagastā: 15,42 EUR/m3 bez PVN jeb 18,66 EUR/m3 ar PVN;  
  • Babītes un Salas pagastos:  19,42 EUR/m3 bez PVN jeb 23,49 EUR/m3 ar PVN.

Izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu var samazināt, mainot ikdienas paradumus – izvērtējot savus pirkumus un atbildīgi šķirojot atkritumus, tas ir - samazināt radīto atkritumu daudzumu.


Bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanai un dārza atkritumu izvešanai lūdzam izmantot SIA „Eco Baltia vide” piedāvātos pakalpojumus – konteinerus vai priekšapmaksas maisus.


Jaunumi

04.01.2023.

Decembrī Mārupes un Mārupes pagasta iedzīvotāji nodevuši 8,6 tonnas videi kaitīgo un 9,3 tonnas lielgabarīta atkritumu

08.12.2022.

Pēc svētkiem eglītes bez maksas varēs nodot Tīrainē un Piņķos (noteiktos datumos un laikos)

 

07.12.2022.

Mārupes novadā atkritumu apsaimniekošanas maksa pagaidām nemainīsies

29.11.2022. 

Piesaki savu šķirošanas konteineru vieglajam iepakojumam un stikla tarai!
SIA “Eco Baltia vide” informē, ka, ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti šķirot atkritumus pie saviem namiem, no 2023. gada 1. janvāra Mārupes novadā pakāpeniski tiks noņemti publiski pieejamie vieglā iepakojuma un stikla taras šķirošanas konteineri. Tie klienti, kuri vēl nav paguvuši, aicināti pieteikties individuālajiem šķirošanas konteineriem lietošanai savās adresēs. Vairāk informācijas ŠEIT.

 

15. un 16. decembrī Mārupē un Mārupes pagastā notiks elektrotehnikas, lielgabarīta un videi bīstamo atkritumu nodošanas akcija; pieteikšanās līdz 9. decembrim

 

28.11.2022.

Iedzīvotāji nodevuši ievērojamu apjomu bioloģiski noārdāmo atkritumu

 

08.11.2022. Oktobrī Babītes un Salas pagastu iedzīvotāji nodevuši 3,3 tonnas videi kaitīgo un 5,4 tonnas lielgabarīta atkritumu

08.11.2022. Mārupes novadā paplašina tekstila šķirošanas iespējas

No 21. oktobra iedzīvotāji bez maksas var nodot savāktās rudens lapas
Četri risinājumi ķirbja “otrajai dzīvei” pēc Halovīndienas svinībām

06.10.2022. SIA “Eco Baltia vide” piedāvātās iespējas bioloģisko atkritumu šķirošanai Mārupes novadā

05.10.2022. 20. un 21. oktobrī Babītes un Salas pagasta iedzīvotāji varēs nodot elektrotehnikas, lielgabarīta un videi bīstamos atkritumus

05.10.2022. Septembrī mārupieši nodevuši 6,2 tonnas videi kaitīgo un 13 tonnas lielgabarīta atkritumu


Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā aicinām skatīt apakšsadaļās.

Atkritumu šķirošanas ABC

Portālā šķiroviegli.lv vienuviet ir apkopota informācija par atkritumu savākšanas un šķirošanas punktiem un laukumiem, kuros iedzīvotāji var lielākoties bez maksas nodot šķirotus atkritumus. 

Plakāts

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 04.01.2023.