Tūrisms

Tūrisma dokumenti un statistika

Plāns

TŪRISMA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PLĀNS 2023. GADAM

Tūrisma un aktīvās atpūtas plāns 2023. gadam tiek izstrādāts, lai sekmētu Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam vidēja termiņa stratēģisko mērķi SM3 (Ekonomika) - Inovatīva, augoša, efektīva, uz vietas potenciāla izmantošanu vērsta uzņēmējdarbības vide.

Tūrisma un aktīvās atpūtas plāns 2023. gadam


Tūrisma aptauja

APTAUJA “TŪRISMS MĀRUPES NOVADĀ – PIEDĀVĀJUMS UN IESPĒJAS NĀKOTNĒ”

Lai veiksmīgāk plānotu tūrisma attīstību Mārupes novadā, vēlējāmies uzzināt iedzīvotāju viedokli par tūrisma piedāvājumu novadā, kā arī tā attīstības iespējām nākotnē.

Aptauja veikta 2022. gada februārī.

Aptaujas rezultāti 


Tūrisma un aktīvās atpūtas plāns

TŪRISMA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS PLĀNS 2022. GADAM

Tūrisma un aktīvās atpūtas plāns 2022. gadam tiek veidots, sagatavojot un apkopojot informāciju par jauno Mārupes novadu, kurā tiek apvienots kādreizējais Mārupes un Babītes novads, tajā iekļaujot Mārupes, Babītes un Salas pagastu teritorijas.

 Tūrisma un aktīvās atpūtas plāns 2022. gadam


MĀRUPES NOVADA TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA

MĀRUPES NOVADA TŪRISMA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 

2015.gada decembrī apstiprināta Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģija un ir pamats Mārupes novada Domes rīcību un investīciju mērķtiecīgai plānošanai tūrisma nozares attīstībai un popularizēšanai. Dokuments izstrādāts 5 gadu periodam no 2016.-2020.gadam un tapis sadarbībā ar novada tūrisma uzņēmējiem, kā arī ņemti vērā novada iedzīvotāju ieteikumi un vēlmes attiecībā uz nozares tālāko attīstību, kas apzinātas 2014.gada nogalē veiktajā iedzīvotāju aptaujā par tūrisma attīstības iespējām Mārupes novadā.

Mārupes novada tūrisma attīstības stratēģija 2016-2020


REKREATĪVĀ TŪRISMA IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS MEDEMA PURVĀ UN MEŽĀ

REKREATĪVĀ TŪRISMA IESPĒJU IZVĒRTĒJUMS MEDEMA PURVĀ UN MEŽĀ 

 Lai pilnībā apzinātu Medema purva un meža iespējamo izmantošanu rekreācijas mērķiem – reljefu, dabas un ainavisko vērtību, kā arī noteiktu teritorijas daļas, kuras būtu piemērotākās labiekārtošanai rekreācijas vajadzībām, Mārupes novada pašvaldība 2015.gadā, laikā no jūnija līdz decembrim, veikusi teritorijas izpēti. Tam ticis piesaistīts tūrisma un vides eksperts, Mb. biol. Juris Smaļinskis. Teritorijas izpēte pamatā veikta ar mērķi izprast, kāds ir teritorijas (daļas) potenciāls kļūt par saistošu rekreācijas zonu, kā arī sagatavot konkrētus priekšlikumus teritorijas īpašniekam SIA “Rīgas Meži”, lai tuvākā nākotnē noslēgtu sadarbības līgumu ar Mārupes novada domi par šīs teritorijas iespējamu labiekārtošanu un izmantošanu.

2015.gada Medema purva un meža pētījums


vaks.png

ŠVARCENIEKU MUIŽAS KUNGU MĀJAS ARHITEKTONISKI MĀKSLINIECISKĀ INVENTARIZĀCIJA

2017.gada beigās, 2018.gada sākumā veikta bij. Švarcenieku muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis (Valsts aizsardzības Nr. 9129).

Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas uzdevums bija noskaidrot ēkas arhitektoniski māksliniecisko potenciālu: vizuāli apsekot telpas, fiksēt esošos vēsturiskos būvgaldniecības izstrādājumus, veikt to uzskaiti, tipizēšanu un fotofiksāciju, veikt interjeru apdares kontrolzondāžas, lai precizētu vēsturisko interjeru esamību un to saglabātības pakāpi.

2018.gada Švarcenieku muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija 

Informācija sadaļā atjaunota 01.03.2023.