Sabiedrība

Interešu izglītības iespējas

Dienas centrā “Švarcenieki”

  • Dienas centrs "Švacernieki"Visiem senioriem tiek piedāvāta programma, kuras ietvaros tiek apgūtas datora un interneta lietošanas pamatprasmes.
  • Iespēja apgūt nūjošanas prasmes pie sertificēta nūjošanas aktivitāšu vadītāja.
  • Katru nedēļu Dienas centrā pulcējas Mārupes pensionāru apvienības Jaunmārupes ciema rokdarbu grupiņa, kas darina skaistus tamborējumus un adījumus.
  • Ik nedēļas notiek Mārupes novada senioru ansambļa „Pīlādzis” tikšanās un mēģinājumi.
  • Vajadzības gadījumā ir iespējams saņemt profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas:
     - par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem
     - par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar sadzīves lietām saistītos (neskaidrību gadījumos par rēķiniem, iesniegumiem, jauniem noteikumiem u.tml.)

Vairāk informācijas: www.svarcenieki.lv

 

Dienas centrā “Tīraine”

Arī dienas centru “Tīraine” ikdienā apmeklē gan jaunieši, gan seniori, un atrod dažādas savām interesēm atbilstošas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Kā saka paši seniori – galvenais ir būt kopā citam ar citu un atraisītā gaisotnē labi pavadīt laiku.

Šeit top skaisti rokdarbi, seniori iesaistās dažādos izglītojošos pasākumos – organizē kursus, apgūstot jaunas rokdarbu tehnikas, dalās pieredzē ar receptēm, padomiem dārza darbos, kopā svin jubilejas un dodas ekskursijās. Arī Tīraines seniori ir aktīvi nūjotāji.

Vairāk informācijas: www.dctiraine.lv

Informācija sadaļā atjaunota 31.08.2017.