Izglītība

Balva "Gada pedagogs"

Kopš 2015.gada Mārupes pašvaldība rīko konkursu “Gada pedagogs”, godinot savu pašvaldības iestāžu pedagogus par augstu profesionālu meistarību, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā.

Konkursa nolikums

Nolikuma pielikums Nr 1, 3

Nolikuma pielikums Nr 2

Skolotāji tiek apbalvoti šādās nominācijās:

 • Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā
 • Gada Sporta centra treneris
 • Par mūža ieguldījumu izglītībā
 • Skolēnu simpātija
 • Mārupes novada Gada pedagogs

Saskaņā ar konkursa nolikumu nominanti balvās saņem īpaši izgatavotu piemiņas zīmi, pateicības rakstu un balvas.

gada balva pedagogs

 

Gada pedagogs 2015

2.oktobrī Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā pirmo reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2015”. Tika sveikti 20 skolotāji astoņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Foto no balvu pasniegšanas ceremonijas skatīt galerijā

Šogad pirmo gadu Mārupes novada dome uzsāk tradīciju godināt savu pašvaldības iestāžu pedagogus par augstu profesionālu meistarību, kas veicinājusi izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā.

Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās:

 • Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā
 • Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā
 • Gada sporta centra treneris
 • Par mūža ieguldījumu izglītībā
 • Skolēnu simpātija

Saskaņā ar konkursa nolikumu nominanti balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi un pateicības rakstu.

gada pedagogs

gada pedagogs

 

Tituls “Gada pedagogs 2015” piešķirts

Nominācijā “Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma

 • Mārupes pamatskolas skolotāja Diāna Laiveniece
 • Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Ruta Ļesņičija
 • Skultes sākumskolas skolotāja Irina Troņenkova
 • Pirmsskolas izglītības iestādes “Zeltrīti” skolotāja Evita Vītoliņa
 • Pirmsskolas izglītības iestādes “Lienīte” skolotāja Iveta Rundāne

Nominācijā “Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balvas saņēma

 • Mārupes vidusskolas skolotāja Janīna Vanaga
 • Mārupes pamatskolas skolotāja Antra Freimane
 • Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Laura Eimane
 • Skultes sākumskolas skolotāja Jekaterina Sučkova

Nominācijā “Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balvas saņēma

 • Mārupes vidusskolas skolotāja Zanda Romanovska
 • Mārupes pamatskolas skolotāja Daiga Krieviņa
 • Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Daina Mediņa

Nominācijā “Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balvu saņēma

 • Mārupes vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs

Nominācijā “”Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā” balvu saņēma

 • Mārupes Mūzikas un Mākslas skolas skolotāja Sanita Šuriņa

Nominācijā “Gada sporta centra treneris” balvu saņēma

 • Sporta centra treneris Vitālijs Lepins-Žagars

Nominācijā “Mūža ieguldījums” balvu saņēma

 • Mārupes vidusskolas skolotāja Aija Savicka

Nominācijā “Skolēnu simpātija”  balvas saņēma

 • Mārupes vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs
 • Mārupes pamatskolas skolotājs Agris Kokorevičs
 • Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Kristīne Vilcāne

 

Pedagogus Skolotāju dienā sveica arī Swedbank pārstāve Arnita Kampāne, diviem skolotājiem pasniedzot dāvanā portatīvos datorus. Swedbank balvas saņēma Mārupes vidusskolas skolotājs Modris Šāvējs un Mārupes vidusskolas skolotāja Aija Savicka.

Gada pedagogs 2016

30.septembrī Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau otro reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2016”. Tika sveikti 19 skolotāji deviņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Pagājušajā gadā, novada 90 gadu jubilejas ietvaros, Mārupes novada Dome uzsāka tradīciju godināt savu pašvaldības iestāžu pedagogus par augstu profesionālu meistarību, kas veicinājusi izglītojamā izaugsmi, jaunu progresīvu metožu ieviešanu, par nozīmīgiem izglītojamo sasniegumiem, pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu, kā arī ieguldījumu izglītības iestādes vai novada izglītības sistēmas attīstībā.

Foto no pasākuma skatīt galerijā

gada pedagogs 2016

gada pedagogs 2016 Nominācija „Par mūža ieguldījumu izglītībā” pasniegta Jaunmārupes pamatskolas skolotājai Zignai Staņko un pirmsskolas izglītības iestādes "Lienīte" audzinātājai Ritai Gazinai.

Tituls “Gada pedagogs” šogad piešķirts

Nominācija „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā”

 • PII „Zeltrīti” – Diāna Pētersone
 • PII „Lienīte” – Arta Silauniece
 • Jaunmārupes pamatskola – Indra Ģērķe
 • Mārupes pamatskola – Iveta Šteinberga

Nominācija „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā”

 • Mārupes vidusskola – Ingrida Petrovska
 • Jaunmārupes pamatskola – Una Moiseja
 • Mārupes pamatskola – Inese Sīle
 • Skultes sākumskola – Valdis Čeičs

Nominācija „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā”

 • Mārupes vidusskola – Evija Milzarāja
 • Jaunmārupes pamatskola – Evija Piļka
 • Mārupes pamatskola – Kristīne Pore

Nominācija „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā”

 • Mārupes vidusskola – Līga Lagzdkalne

Nominācija „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā”

 • Mārupes mūzikas un mākslas skola – Silvija Notte

Nominācija „Gada sporta centra treneris”

 • Mārupes Sporta centrs – Jānis Vilkaušs

Nominācija „Skolēnu simpātija”

 • Mārupes vidusskola – Solveiga Igaune
 • Jaunmārupes pamatskola – Ilze Graudiņa
 • Mārupes pamatskola – Jekaterina Kagane

Nominācija „Par mūža ieguldījumu izglītībā”

 • Jaunmārupes pamatskola – Zigna Staņko
 • PII “Lienīte” – Rita Gazina

Nominācija „Mārupes novada Gada pedagogs”

 • Jaunmārupes pamatskola – Una Moiseja

gada pedagogs 2016

Gada pedagogs 2017

6.oktobrī,  Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau trešo reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2017”. Tika sveikti 18 skolotāji astoņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Atklājot svinīgo balvu pasniegšanas ceremoniju, apsveikuma vārdus pedagogiem Skolotāju dienā teica un par darbu pateicās Mārupes novada Domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs: “Labs skolotājs ir mūsu bagātība, jo tieši skolotāju rokās ir mūsu tagadne un pamatu likšana mūsu nākotnei. Pedagoga darbs tā ir liela atbildība, tādēļ ir būtiski šādi brīži, kad varam teikt paldies un godināt mūsu skolotājus. Novēlu ikvienam pedagogam saglabāt radošumu, degsmi, izturību, strādājot ar mūsu mazajiem mārupiešiem.”

Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās - Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā, Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā, Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā, Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā, Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā, Par mūža ieguldījumu izglītībā, Skolēnu simpātija un Mārupes novada Gada pedagogs.

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Baiba Zadraka (PII „Zeltrīti”), Inga Briede (PII „Lienīte”), Indra Pedece (PII “Mārzemīte”), Baiba Strēle (Jaunmārupes pamatskola) un Ilona Magiča (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balva tika pasniegta Inesei Gašai (Mārupes vidusskola), Diānai Zemītei (Jaunmārupes pamatskola), Sandrai Nastajai (Mārupes pamatskola) un Kristīnei Feldmanei (Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balva tika piešķirta Intai Stāmurei (Mārupes vidusskola), Laurai Buravcovai (Jaunmārupes pamatskola) un Mārai Miķelsonei (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balvu saņēma Inese Freimane (Mārupes vidusskola).

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balva tika pasniegta Ditai Neilandei (Mārupes mūzikas un mākslas skola).

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvu saņēma Līga Lisnere (Mārupes vidusskola), Jolanta Grosberga - Gernere (Jaunmārupes pamatskola) un Viktorija Ziediņa (Mārupes pamatskola).

gada pedagogs 2017

gada pedagogs 2017

Nominācijā „Par mūža ieguldījumu izglītībā” balva pasniegta pedagoģei Baibai Niedriņai (Mārupes Mūzikas un mākslas skola).

 

gada pedagogs 2017 Tituls “Mārupes novada Gada pedagogs” piešķirts Sandrai Nastajai (Mārupes pamatskola).

 

Gada pedagogs 2018

12.oktobrī, Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau ceturto reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2018”. Tika sveikti 17 skolotāji astoņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Foto galeriju skatīt šeit

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi, sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī atzinības rakstu.

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Ivaise Pļaveniece (PII „Zeltrīti”), Zane Stupele (PII „Lienīte”), Iveta Groskopa (PII “Mārzemīte”), Janeta Pekulesa (Jaunmārupes pamatskola) un Sandra Vīksne (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balva tika pasniegta Elita Voiciša (Mārupes vidusskola), Anita Līdaka (Jaunmārupes pamatskola), Inga Bite (Mārupes pamatskola) un Andra Spure (Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balva tika piešķirta Ingūna Grīnerte (Mārupes vidusskola), Rūta Rozenfelde (Jaunmārupes pamatskola) un Kristaps Purviņš (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balvu saņēma Dina Švīpiņa (Mārupes vidusskola).

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balva tika pasniegta Pēterim Pētersonam (Mārupes mūzikas un mākslas skola).

Nominācija „Gada sporta centra treneris” balva tika pasniegta Mārupes Sporta centra vieglatlētikas trenerei Anete Sorokina.

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvu saņēma Dina Švīpiņa (Mārupes vidusskola), Daina Mediņa (Jaunmārupes pamatskola) un Santa Zariņa (Mārupes pamatskola).

Tituls “Mārupes novada Gada pedagogs” piešķirts Anitai Līdakai Jaunmārupes pamatskolas direktores vietniecei mācību un audzināšanas darbā. Gada pedagogam īpašu balvu, portatīvo datoru, bija sarūpējusi Mārupes novada biedrība “Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome”.

gada pedagogs 2018

Gada pedagogs 2019

Skolotāju dienas svinīgā pasākuma ietvaros Mārupes Kultūras namā jau piekto reizi pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem tika pasniegtas balvas izglītībā “Gada pedagogs 2019”. Tika sveikti 18 skolotāji astoņās nominācijās, kurus šim godpilnajam titulam izvirzījušas izglītības iestādes un skolēni.

Pedagogi balvās saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi, sudraba nozīmīti, kuras autors ir mārupietis, rotkalis Edgars Skulte, kā arī atzinības rakstu.

Skolotāji tika apbalvoti šādās nominācijās - Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā, Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā, Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā, Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā, Gada pedagogs profesionālās ievirzes programmā, Gada sporta centra treneris, Skolēnu simpātija un Mārupes novada Gada pedagogs.

Nominācijā „Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā” balvu saņēma Laura Mihailova (PII „Zeltrīti”), Evita Beča  (PII „Lienīte”), Elita Else – Janele (PII “Mārzemīte”), Ieva Medne (Jaunmārupes pamatskola), Kaiva Gaigala (Mārupes pamatskola) un Ilona Rupeika (Skultes sākumskola).

Nominācijā „Gada pedagogs sākumskolas izglītības programmā” balva tika pasniegta Marutai Bērziņai (Mārupes Valsts ģimnāzija), Līvai Prekelei (Jaunmārupes pamatskola) un Regīnai Lēnertei (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs pamatskolas izglītības programmā” balva tika piešķirta Ingrīdai Ļaudamai (Mārupes Valsts ģimnāzija), Solvitai Lauzējai (Jaunmārupes pamatskola) un Viktorijai Ziediņai (Mārupes pamatskola).

Nominācijā „Gada pedagogs vidusskolas izglītības programmā” balvu saņēma Ingūna Ādmīdiņa (Mārupes vidusskola).

Nominācijā „Gada pedagogs profesionālās ievirzes izglītības programmā” balva tika pasniegta Marijai Karkovskai (Mārupes mūzikas un mākslas skola).

Nominācijā „ Gada sporta centra treneris” balva tika pasniegta Mārcim Plienam (Mārupes Sporta centrs).

Nominācijā „Skolēnu simpātija” balvu saņēma Rolands Bāliņš   (Mārupes Valsts ģimnāzija), Sabīne Ozoliņa (Jaunmārupes pamatskola) un Vivita Setkovska (Mārupes pamatskola).

Tituls “Mārupes novada Gada pedagogs” piešķirts Ingūna Ādmīdiņa (Mārupes Valsts ģimnāzija).

gada pedagogs 2019

 

Informācija sadaļā atjaunota 24.09.2020.