Izglītība

Izglītības ziņas

6. oktobrī būs zināmi šī gada balvas "Gada pedagogs" ieguvēji

Gada pedagogs 2023
19.09.2023.
Pavisam drīz - 6. oktobrī - svinīgā pasākumā tiks noskaidroti Mārupes novada pašvaldības balvas izglītībā "Gada pedagogs" ieguvēji. Šogad šim apbalvojumam Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādes izvirzījušas 29 pretendentus, bet četri jaunie pedagogi pieteikušies Mārupes novada uzņēmēju gada balvai izglītībā "Jauns sākums Mārupes novadā"". Pretendenti tuvākajā laikā tiksies ar Vērtēšanas komisiju, lai iepazīstinātu ar sevi, darba metodēm un atzinumiem pedagoģiskajā darbā. Šogad tiks noskaidroti šādu titulu ieguvēji: "Gada pedagogs pirmsskolas izglītības programmā"; "Gada pedagogs...

Skultes sākumskola aicina darbā speciālo pedagogu

Skultes sākumskola aicina darbā speciālo pedagogu
19.09.2023.
Mārupes novada Skultes sākumskolas uz nenoteiktu laiku aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU (pilna slodze) Prasības pretendentam: augstākā pedagoģiskā izglītība un speciālā pedagoga kvalifikācija; labas sadarbības prasmes darbā ar bērniem, vecākiem un kolēģiem; augsta atbildības sajūta; valsts valodas prasmes augstākajā līmenī. Galvenie amata pienākumi: plānot, organizēt un vadīt pedagoģisko darbu atbilstoši izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem; veidot uz attīstību vērstu pozitīvu sadarbības vidi; pilnveidot savu profesionālo kompetenci u.c. pienākumi atbilstoši speciālā pedagoga amata...

Mācību gada aktualitātes izglītības iestādēs

Mācību gada aktualitātes izglītības iestādēs
19.09.2023.
2023./2024. mācību gads - audzēkņu un pedagogu skaits Mārupes novada pašvaldības iestādēs, kā arī lielākie jaunā mācību gada plāni un ieceres katras iestādes skatījumā. PIRMSSKOLAS BABĪTES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 90 audzēkņi, 4 grupiņas. 13 pedagogi. Šajā mācību gadā Babītes pirmsskolas iestādē ir izvirzītas vairākas prioritātes: mērķtiecīgi attīstīt pratību pamatus valodu jomā – lasītprasme un rakstītprasme; saskarsmes, sociālo prasmju un iekļaujošo principu realizēšana; digitālo prasmju pilnveide, izmantojot jaunās tehnoloģijas mācību procesa dažādošanai. PII "LIENĪTE" 240 audzēkņi...

Skultes sākumskola aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Skultes sākumskola aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
18.09.2023.
Mārupes novada Skultes sākumskola uz nenoteiktu laiku aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU (pilna slodze) Darba pienākumi: plānot, organizēt un vadīt pedagoģisko darbu grupā atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem; veidot uz attīstību vērstu pozitīvu sadarbības vidi; pilnveidot savu profesionālo kompetenci u.c. pienākumi atbilstoši pirmsskolas skolotāja amata aprakstam. Prasības pretendentiem: augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, var būt pedagoģijas students; labas sadarbības prasmes darbā ar bērniem, vecākiem un kolēģiem...

Mārupes novada Sporta skola aicina darbā izglītības metodiķi

Mārupes novada Sporta skola aicina darbā izglītības metodiķi
18.09.2023.
Mārupes novada Sporta skola aicina darbā IZGLĪTĪBAS METODIĶI Darba vietas adrese: Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads Pienākumi: piedalīties izglītības procesa organizēšanā un nodrošināt izglītības procesa metodisko vadību; Piedalīties sacensību organizēšanā; monitorēt pedagoģisko darbinieku darba kvalitāti, metodisko darbu un reglamentējošo dokumentu izpildi; nodrošināt metodiskos materiālus izglītības programmu, mācību plānu un grafiku realizācijā; apkopot audzēkņu startus sacensībās, uzrādītos rezultātus, to analīze, sekot programmas izpildei. Prasības: augstākā sporta pedagoģiskā...

Mārupes novada Sporta skola aicina darbā sporta ārstu

Mārupes novada Sporta skola aicina darbā sporta ārstu
18.09.2023.
Mārupes novada Sporta skola aicina darbā SPORTA ĀRSTU Pienākumi: nodrošināt audzēkņu veselības un organisma funkcionālā stāvokļa novērtēšanu; novērtēt un izskaidrot fiziskās slodzes ietekmi uz cilvēka organismu; konsultēt sporta trenerus un spēlētājas par treniņu procesu, kā labāk, kvalitatīvāk sasniegt rezultātus; veikt sportistu medicīnisko aprūpi pirms sacensībām, sacensību laikā un pēc tām. Prasības: augstākā medicīniskā izglītība; reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā; komunikācijas un sadarbības prasmes, augsta saskarsmes kultūra; valsts valodas prasme normatīvajos aktos noteiktajā...

PII "Mārzemīte" aicina darbā remontstrādnieku

PII "Mārzemīte" aicina darbā remontstrādnieku
15.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības PII “Mārzemīte’’ aicina darbā REMONTSTRĀDNIEKU (pilnas slodzes darbam uz nenoteiktu laiku) Galvenie darba pienākumi: veikt izglītības iestādes inventāra, mēbeļu (mēbeļu salikšanu, uzstādīšanu, remontu) un telpu nelielus remontdarbus; veikt izglītības iestādes telpu iekārtošanu sadarbībā ar citiem darbiniekiem; veikt citus kvalifikācijai atbilstošus pienākumus, kā arī piedalīties neparedzētu avārijas vai citu atgadījumu seku novēršanā iestādē un teritorijā, un citi pienākumi saskaņā ar amata aprakstu. Prasības pretendentiem: vidējā vai vidējā profesionālā izglītība...

Babītes vidusskolai un PII “Zeltrīti” piešķirti Ekoskolu programmas apbalvojumi

Babītes vidusskolai un PII “Zeltrīti” piešķirti Ekoskolu programmas apbalvojumi
14.09.2023.
13. septembrī īpašā apbalvošanas pasākumā Babītes vidusskola un PII "Zeltrīti" saņēmušas Ekoskolu programmas apbalvojumus, apliecinot savu neatlaidību un degsmi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības virzienā. Starptautisko Zaļo karogu Babītes vidusskola saņēma jau astoto gadu pēc kārtas, bet PII "Zeltrīti" - septīto gadu pēc kārtas. Šajā mācību gadā Babītes vidusskola saņēmusi arī Ekoskolu programmas augstāko apbalvojumu - Ekoskolu vēstnieka statusu, ko saņēmušas vien piecas izglītības iestādes visā Latvijā. Babītes vidusskolas direktore Ilze Rozenberga, Ekoskolas vadītāja Diāna Eglīte...

Aicinām jauniešus līdz 28. septembrim iesniegt savas uzņēmējdarbības idejas

Rīgas plānošanas reģiona konkurss jauniešiem
14.09.2023.
Aicinām jauniešus līdz 28. septembrim iesniegt savas uzņēmējdarbības idejas, aizpildot anketu un iesūtot mazu video par savu ideju. Labākās komandas, kas pabeigs programmu "Tava ideja, Tavs bizness!", saņems balvas 500 EUR vērtībā no uzņēmumiem. Jauniešu organizācija "The Raccoons" sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu ir izsludinājuši jaunu pieteikumu Uzņēmejdarbības mentoringa programmā 10.-11. klašu skolēniem un profesionālo pamata un vidējo izglītības iestāžu 1.-2. kursa audzēkņiem. Programmas ietvaros jaunieši attīstīs drosmi savas uzņēmējdarbības idejas realizēšanai, zināšanas un prasmes...

PII "Zeltrīti" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

PII "Zeltrīti" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
08.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU (uz pilnu slodzi – 40 h nedēļā). Darba vietas adrese – Gaujas iela 41, Mārupe, Mārupes novads. Darba pienākumi: īstenot pirmsskolas izglītības programmu, sagatavojot izglītojamos sekmīgai pamatizglītības apguvei; plānot un realizēt pedagoģisko darbu saskaņā ar iestādē realizējamo pirmsskolas izglītības programmu; nodrošināt izglītojamo adaptāciju izglītības iestādē, sadarboties ar iestādes izglītojamo vecākiem; pilnveidot iestādes attīstošo vidi atbilstoši amata aprakstam, savas...

PII "Zeltrīti" aicina darbā skolotāja palīgu

PII "Zeltrīti" aicina darbā skolotāja palīgu
08.09.2023.
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zeltrīti” aicina darbā uz pilnu slodzi (40 h nedēļā) skolotāja palīgu/-dzi Darba pienākumi: atbalsts pirmsskolas izglītības skolotājam pedagoģiskajā un audzināšanas procesā - nodarbību sagatavošanā un organizēšanā, bērnu pieskatīšanā, audzināšanā un mācīšanā visas darba dienas garumā, mazāk uzkopšanas darbi (ir apkopējas un ēdināšanas firma). Prasības pretendentiem: aicinājums strādāt ar bērniem; vispārējā vidējā izglītība, priekšroka pretendentiem ar augstāko izglītību, studējošiem vai ar apliecību (sertifikātu) par auklīšu kursu...

Babītes vidusskolai un PII "Zeltrīti" piešķirti Ekoskolu programmas apbalvojumi

Ekoskolas
07.09.2023.
Babītes vidusskolai Ekoskolu programmas gadskārtējā izvērtējumā (vienai no kopumā piecām Latvijā) šogad līdztekus Starptautiskajam Zaļajam karogam piešķirts augstākais programmas apbalvojums - Ekoskolu vēstnieka statuss. Savukārt pirmsskolas izglītības iestāde "Zeltrīti" ir viena no 96 Latvijas izglītības iestādēm, kam šajā mācību gadā piešķirts Starptautiskais Zaļais karogs. PII “Zeltrīti” jau septīto gadu pēc kārtas godam aizstāvējusi Ekoskolu statusu, atkal iegūstot tiesības lepoties ar Zaļo karogu, apliecinot kvalitatīvu vides izglītības īstenošanu. Paldies mūsu izglītības iestādēm par...

4. septembrī atklāta Mārupes novada Sporta skola

Foto
04.09.2023.
Mārupes novada Sporta skolas atklāšana 4. septembrī Kantora ielā 97, Mārupē, pulcēja prāvu atbalstītāju pulku, vēlreiz apliecinot to, ka sporta nozares attīstība novadā ir ievirzīta pareizajā gultnē. Pasākumu apmeklēja arī viesi no dažādām sporta federācijām. Lēmumu par Sporta skolas nepieciešamību Mārupes novada pašvaldības domes pieņēma 2023. gada 14. martā. 2023. gada 3. jūlijā par skolas direktori iecelta Daiga Žvirble, kas vairāk nekā 20 gadus darbojusies sporta administrācijas jomā, šobrīd arī Latvijas Basketbola savienības valdē. Mārupes novada Sporta skola dibināta ar mērķi uzlabot...

Par sasniegto aizvadītajā un darbu jaunajā mācību gadā

Par sasniegto aizvadītajā un darbu jaunajā mācību gadā
04.09.2023.
Jaunais 2023./24. mācību gads jau rit pilnā sparā. Mārupes novadā šogad mācības 1. klasē sāk 626 pirmklasnieki. Īpaši domājot par atbalstu skolotājiem un skolēniem, šogad katrā pirmajā klasē strādā arī skolotāja palīgs. Kopumā pašvaldības izglītības iestādēs šajā mācību gadā mācās 6890 bērnu un jauniešu, un tas ir par 256 vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Izglītības iestāžu kapacitāte sasniegusi maksimumu, tāpēc šajā gadā īpaši tiks strādāts, lai pēc iespējas ātrāk novadā būtu jaunas izglītības iestādes. Darbu sākusi jaunā Mārupes novada Sporta skola, kurā varētu būt vairāk nekā divi...

Pašvaldības struktūrvienību darbinieki apgūst lietišķās valodas lietojumu

Pašvaldības struktūrvienību darbinieki apgūst lietišķās valodas lietojumu
04.09.2023.
Lai uzlabotu lietišķās valodas lietojumu mutiski un rakstos, 12 dažādu Mārupes novada pašvaldības struktūrvienību darbinieki piedalās Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētajos kursos, ko nodrošina mācību centrs "Triviums" un vada Inta Urbanoviča - filoloģe, latviešu valodas un lietišķās saziņas etiķetes eksperte un pasniedzēja ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi. Lietišķās valodas treniņš ir daļa no Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes pieaugušo izglītības plāna un veicina pašvaldības iekšējo mācīšanās kultūru. Šajā mācību gadā Izglītības, kultūras un...

Jaunajā mācību gadā mācības Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs uzsāks 626 pirmklasnieki

Jaunajā mācību gadā mācības Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs uzsāks 626 pirmklasnieki
01.09.2023.
Jaunajā mācību gadā Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs mācības uzsāks 6890 bērni un jaunieši, kas ir par 256 vairāk nekā pagājušajā gadā. 1807 zinības apgūs pirmsskolas izglītības iestādēs, 5083 – skolās (no tiem 626 pirmklasnieki). Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācīsies 729 izglītojamie. Mācību procesu nodrošinās 770 pedagoģiskie un 355 tehniskie darbinieki. Sešas pirmās klases šogad atvērtas Babītes vidusskolā, Jaunmārupes pamatskolā, Mārupes pamatskolā, piecas – Mārupes Valsts ģimnāzijā, divas – Salas sākumskolā un viena – Skultes sākumskolā. Lai varētu pilnvērtīgāk...

Mārupes novada pedagogu saimē uzņem 63 jaunos pedagogus

Aizvadīta pirmā Mārupes novada pedagogu konference
29.08.2023.
2023. gada 28. augustā Babītes vidusskolā notika pirmā Mārupes novada pedagogu konference, kurā bija iespēja atskatīties uz iepriekšējo mācību gadu, plānot nākamo, kā arī gūt jaunas atziņas lekcijā par komunikāciju. Pasākuma laikā tika sveikti arī jaunie pedagogi, kas Mārupes novada pedagogu saimei piepulcējušies šajā mācību gadā. Konferenci atklāja Babītes vidusskolas skolēnu sagatavots muzikālais sveiciens. Konferences sākumā klātesošos uzrunāja Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna, kura savas uzrunas ievadā vērsa uzmanību uz valstī notiekošajām izmaiņām izglītības jomā...

1. septembra svinīgie pasākumi izglītības iestādēs

1. septembra svinīgie pasākumi izglītības iestādēs
29.08.2023.
Informējam par 1. septembra svinīgo pasākumu norisi Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās izglītības, mūzikas un mākslas skolās. Babītes vidusskola 1.09. 9.00 6. - 11. klases 10.30 1.- 5. klases un 12. klases Mārupes Valsts ģimnāzija 1.09. 10.00 Jaunmārupes pamatskola 1.09. 11.00 Mārupes pamatskola 1.09. 9.00 Mārupes novada Skultes sākumskola 1.09. 10.00 Skolai 11.00 pirmsskolai Salas sākumskola 1.09. 9.30 PII "Lienīte" 31.08. 16.00 Pērses ielā 16a 4.09. 9.30 Amatas ielā 2 PII "Zeltrīti" 1.09. 10.00 PII "Mārzemīte" 1.09. 16.00 PII "Zīļuks" 1.09. 9.30 PII...

Izglītības iestādēs gatavojas jaunajam mācību gadam

Izglītības iestādēs gatavojas jaunajam mācību gadam
25.08.2023.
Ceturtdien, 24. augustā, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Valdis Kārkliņš, izpilddirektores vietniece izglītības, kultūras un sporta jautājumos Evija Papule, Izglītības, kultūras un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Liene Šmite un citi pārvaldes pārstāvji apmeklēja Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes - Babītes vidusskolu, Salas sākumskolu, Skultes sākumskolu, Jaunmārupes pamatskolu, Mārupes pamatskolu un Mārupes Valsts ģimnāziju, lai neformālā gaisotnē uzzinātu par iestāžu...

Par skolēnu sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs Babītes vidusskola iekļūst Zvaigžņu reitingā

Par skolēnu sasniegumiem starptautiskajās olimpiādēs Babītes vidusskola iekļūst Zvaigžņu reitingā
25.08.2023.
Babītes vidusskola ieguvusi 6. vietu Latvijas Skolu reitinga Zvaigžņu reitingā, kurā tiek ņemti vērā skolēnu rezultāti starptautiskajās olimpiādēs. Babītes vidusskola Zvaigžņu reitingā, kurā iekļautas tikai 12 Latvijas skolas, ir vienīgā Pierīgas pašvaldību skola, kas sasniegusi tik izcilus rezultātus. Zīmīgi, ka 10. vietā šajā reitingā ierindojusies arī starptautiskā vidusskola "Ekziperī", kas tāpat kā Babītes vidusskola, atrodas Babītes pagasta Piņķos. Savukārt mazo skolu reitingā, kurā tiek noteiktas labākās skolas par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu...