Izglītība

Izglītības ziņas

Skultes sākumskola aicina darbā fizioterapeitu

Skultes sākumskola aicina darbā fizioterapeitu
03.02.2023.
Mārupes novada Skultes sākumskolas uz nenoteiktu laiku aicina darbā FIZIOTERAPEITU (1 slodze) Prasības pretendentam: Latvijas Ārstniecības Personu Profesionālo Organizāciju Savienības izdots sertifikāts, kas dod tiesības praktizēt pastāvīgi kā fizioterapeitam; reģistrācija Latvijas Republikas Ārstniecības personu reģistrā; pieredze fizioterapeita darbā tiks uzskatīta par priekšrocību; labas saskarsmes spējas, prasme elastīgi reaģēt uz pārmaiņām; augsta atbildības sajūta, lojalitāte, spēja plānot un organizēt savu darbu; Valsts valodas prasme augstākajā līmenī. Galvenie amata pienākumi: bērnu...

Skultes sākumskola aicina darbā psihologu

Skultes sākumskola aicina darbā psihologu
03.02.2023.
Mārupes novada Skultes sākumskolas uz nenoteiktu laiku aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU (pilna slodze) Prasības pretendentiem: izglītības jomas un psihologa darbību reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana, prasme pielietot zināšanas profesionālajā darbībā; prasme veikt psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus; prasme veikt psiholoģisko konsultēšanu; prasme sagatavot psihologa atzinumu atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam; prasme veidot sadarbības pārskatu atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam; prasme sadarboties ar citiem...

Skultes sākumskola aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Skultes sākumskola aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
03.02.2023.
Mārupes novada Skultes sākumskola uz nenoteiktu laiku aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU (pilna slodze) Darba pienākumi: plānot, organizēt un vadīt pedagoģisko darbu grupā atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem; veidot uz attīstību vērstu pozitīvu sadarbības vidi; pilnveidot savu profesionālo kompetenci u.c. pienākumi atbilstoši pirmsskolas skolotāja amata aprakstam. Prasības pretendentiem: augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, var būt pedagoģijas students; labas sadarbības prasmes darbā ar bērniem, vecākiem un kolēģiem...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu
01.02.2023.
Līdz 15. februārim aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja"! Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Iepazīties ar saistošo noteikumu projektu var ŠEIT. Saistošo noteikumu projekti

Palielināts līdzfinansējums mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs

Palielināts līdzfinansējums mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
31.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības dome lēmusi palielināt līdzfinansējumu bērniem, kas mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam no 2023. gada 1. janvāra līdzfinansējums ir 345 eiro, bet piecus un sešus gadus jauniem bērniem – 320 eiro. Neskatoties uz to, ka vidējās izmaksas vienam audzēknim pašvaldības izglītības iestādēs, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības (5 un 6 gadīgajiem bērniem) ieguvei, ir 248 eiro, lēmums palielināt līdzfinansējumu obligātā vecumposma bērnu mācībām privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs pieņemts...

Sākas pieteikšanās erudīcijas konkursam FIZMIX Eksperiments

foto no fizmix
31.01.2023.
Līdz 17. februārim 8. un 9. klašu skolēni un skolotāji aicināti pieteikt komandas AS "Latvenergo" rīkotajam erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments". Konkurss turpinās pētīt nākotnes enerģiju Latvijai un pasaulei. Fizikas un atjaunīgās enerģijas eksperti rosinās jauniešus un plašāku sabiedrību atklāt, kā zināšanas fizikā palīdz veidot ilgtspējīgu nākotni. Konkurss noslēgsies ar Latvijas Fizikas festivālu aprīlī. "Tuvā nākotnē ūdeņradis, jau tagad vēja un saules enerģija ir Latvijas enerģētiskā neatkarība un drošums, kam pamatus šodien liekam mēs, bet rīt tos attīstīs zinātkārā un erudītā...

Babītes vidusskolas skolniecei godalgoti panākumi informātikas un loģiskās domāšanas konkursā

Babītes vidusskolas skolniecei godalgoti panākumi informātikas un loģiskās domāšanas konkursā
31.01.2023.
Babītes vidusskolas skolniece Elīna Kristiāna Siliņa guvusi izcilus panākumus - 3. vietu 7. - 8. klašu grupā - IT uzņēmuma "Visma" organizētajā informātikas un loģiskās domāšanas konkursā “Bebr(a)s”. Loģiskās domāšanas konkursu “Bebr[a]s” konkursu 4.-12. klašu skolēniem jau sesto gadu organizē IT uzņēmums “Visma”. Šogad dalībnieku skaits bija rekordliels – 27 764 skolēni no 349 Latvijas skolām. Finālā par uzvaru sacentās 105 labākie. 3. vietas ieguvējas Babītes vidusskolas skolnieces Elīnas Kristiānas Siliņas pārstāvētajā 7. – 8. klašu grupā 1. vietu ieguva dalībniece no Rīgas Valsts 1...

PII "Zīļuks" aicina darbā vadītāja vietnieku saimniecības jomā

PII "Zīļuks" aicina darbā vadītāja vietnieku saimniecības jomā
30.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” (turpmāk - Iestāde) uz nenoteiktu laiku aicina darbā VADĪTĀJA VIETNIEKU SAIMNIECĪBAS JOMĀ Galvenie darba pienākumi: plānot, organizēt, nodrošināt un kontrolēt kvalitatīvu Iestādes saimniecisko darbību un saimniecisko darbinieku darbu mācību procesa nodrošināšanai iestādē; nodrošināt pārskatu un atskaišu sagatavošanu atbilstoši savai kompetencei; piedalīties Iestādes saimniecisko jautājumu risināšanā un tam nepieciešamo finanšu resursu plānošanā un sadalē; analizēt Iestādes materiāli tehnisko stāvokli un sniegt vadītājam...

Babītes Mūzikas skolā gads sācies ar solfedžo viktorīnām

Babītes Mūzikas skolā gads sācies ar solfedžo viktorīnām
30.01.2023.
Šī gada 19. un 20. janvārī Babītes Mūzikas skolā pirmo reizi tika rīkotas solfedžo viktorīnas 1. - 3. klašu grupā. Viktorīnu mērķis bija veicināt skolēnu izziņas interesi radošā darbībā, atklājot un no jauna iepazīstot solfedžo un mūzikas teorijā apgūto. Skolēni ar aizrautību un degsmi veica uzdevumus, lai, sadarbojoties ar komandas biedriem, nopelnītu pēc iespējas vairāk punktu. Pēc viktorīnām skolēni atzina, ka visvairāk patika tie uzdevumi, kas līdz šim nodarbībās nebija piedzīvoti - mūzikas terminu un elementu “Alias”, tautasdziesmu “Mēmais šovs”, kā arī iejušanās skolotāja lomā, labojot...

Skaņu rīku darbnīca pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte”

Skaņu rīku darbnīca pirmsskolas izglītības iestādē “Lienīte”
27.01.2023.
Pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII) “Lienīte” janvāra tēma bija “Pašgatavotie skaņu rīki skaņu pasaulē!” Tēma turpināsies arī februārī. Mūzikas nodarbībās noskaidrojām bērnu zināšanas un prasmes par pašgatavotiem skaņu rīkiem gan to gatavošanas, gan spēlēšanas procesu. Kopā ar bērniem uzzinājām, kādas ir bērnu domas par pašgatavotajiem skaņu rīkiem un to pielietojumu mūzikas nodarbībās. Bērni iepazinās ar dažādām skaņām, kādas saklausāmas apkārtējā vidē. Projektā izveidojām mūzikas instrumentu izstādi. Bērni varēja izlasīt, kā sauc katru mūzikas instrumentu, ieklausīties tā skaņā...

Atbalsts privātajām pamata, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajām pamata un vidējām izglītības iestādēm būs līdzšinējā apmērā

atbalsts izglītībai
24.01.2023.
2022. gada 28. decembrī Mārupes novada pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu, nosakot, ka privātajām pamata, vispārējās vidējās izglītības un profesionālajām pamata un vidējām izglītības iestādēm Mārupes novada pašvaldības atbalsts tiek saglabāts līdzšinējā apmērā - 87 eiro apmērā mēnesī par vienu izglītojamo, kura deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā. Atbalsts piemērojams: 1. – 8. klašu un 10. – 11. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 31. maijam; 9. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 14. jūnijam; 12. klašu izglītojamiem līdz 2023. gada 21. jūnijam. Noteiktais...

Jaunmārupes pamatskola aicina darbā izglītības psihologu

Jaunmārupes pamatskola aicina darbā izglītības psihologu
24.01.2023.
Jaunmārupes pamatskola aicina darbā IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGU (pilna slodze) Prasības pretendentiem: atbilstoša izglītība; izglītības jomas un psihologa darbību reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana, prasme pielietot zināšanas profesionālajā darbībā; prasme veikt psiholoģisko izpēti, izmantojot dažādas izpētes metodes, analizēt un interpretēt izpētes rezultātus; prasme veikt psiholoģisko konsultēšanu; prasme sagatavot psihologa atzinumu atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam; prasme veidot sadarbības pārskatu atbilstoši Psihologu likumā noteiktajam; prasme sadarboties ar citiem iestādes...

Jaunmārupes pamatskola aicina darbā sociālo pedagogu

Jaunmārupes pamatskola aicina darbā sociālo pedagogu
24.01.2023.
Jaunmārupes pamatskola aicina darbā SOCIĀLO PEDAGOGU (pilna slodze) Prasības pretendentam: Izglītības atbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; Valsts sociālās un izglītības likumdošanas pārzināšana; spēja analizēt un vispārināt problēmas, kā arī plānot un noteikt darbības virziena prioritātes; labas saskarsmes, komunikatīvās un organizatoriskās spējas; sociālajam pedagogam pastāvīgi jāpapildina zināšanas un informācija, jāorientējas sociālā un psiholoģiskā atbalsta procesos un sistēmā. Darba jautājumu risināšanā nepieciešama iniciatīva, aktivitāte, loģika un...

Radām labāku nākotni, ieguldot vecāku zināšanās par bērnu attīstību un audzināšanu

foto no semināra vecākiem 19 janvārī
20.01.2023.
19. janvārī Mārupes pamatskolā aizvadīts vērtīgs pasākumu kopums novada izglītības iestāžu vecākiem, lai stiprinātu zināšanas un veicinātu skolu padomju vecāku sadarbību. Pēc Mārupes novada Izglītības pārvaldes un Mārupes pamatskolas skolas padomes vecāku grupas iniciatīvas, notikusi pirmā Mārupes novada skolu padomju vecāku kopīgā sanāksme, lai dalītos pieredzē un diskutētu par kopīgu mērķu sasniegšanu. Vecāki atzinuši tikšanos kā ļoti vērtīgu, lai attīstītu tālāko sadarbību, apmainītos pieredzē par skolu padomju darbību, mācītos no labās prakses piemēriem un vienkārši labāk redzētu sevi no...

PII "Mārzemīte" aicina darbā skolotāju logopēdu uz noteiktu laiku

PII "Mārzemīte" aicina darbā skolotāju logopēdu uz noteiktu laiku
19.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte” aicina darbā SKOLOTĀJU LOGOPĒDU (1 slodze) uz noteiktu laiku (darbinieka ilgstošas darbnespējas prombūtnes laikā) Prasības pretendentiem: augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja logopēda kvalifikācija vai augstākā izglītība un logopēda vai audiologopēda kvalifikācija, var būt students (-e); prasme plānot un organizēt savu darbu; labas sadarbības prasmes darbā ar bērniem, vecākiem un kolēģiem; augsta atbildības sajūta un radošums. Galvenie darba pienākumi: veikt izglītojamo valodas traucējumu diagnosticēšanu, koriģējoši...

Pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte” aicina darbā speciālo pedagogu

vakance
19.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte” aicina darbā SPECIĀLO PEDAGOGU (pilna slodze) Darba pienākumi: sniegt atbalsta pasākumu kopumu un izstrādāt individuālo mācīšanās plānu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un bērniem ar mācīšanās un uzvedības grūtībām; veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes; veikt izglītojošu darbu ar grupu skolotājiem, lai veiksmīgāk iekļautu izglītojamos ar speciālajām vajadzībām bērnu grupā. Prasības pretendentiem: atbilstoša izglītība (var būt arī...

PII "Mārzemīte" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

PII "Mārzemīte" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju
19.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Mārzemīte” uz nenoteiktu laiku aicina darbā PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU (pilna slodze) Darba pienākumi: plānot, organizēt un vadīt pedagoģisko darbu grupā atbilstoši pirmsskolas izglītības programmas mērķiem un uzdevumiem; veidot uz attīstību vērstu pozitīvu sadarbības vidi; pilnveidot savu profesionālo kompetenci u.c. pienākumi atbilstoši pirmsskolas skolotāja amata aprakstam. Prasības pretendentiem: augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, var būt pedagoģijas students; labas sadarbības prasmes darbā...

PII "Lienīte" aicina darbā logopēdu

PII "Lienīte" aicina darbā logopēdu
17.01.2023.
Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ‘’Lienīte’’ (Amatas ielā 2, Mārupē) aicina darbā (uz noteiktu laiku no 2023. gada 6. februāra) LOGOPĒDU (klasifikatora kods 2352 01) Prasības: augstākā izglītība, logopēda kvalifikācija vai mācās; labas komunikācijas spējas un prasme strādāt komandā; radošums, iniciatīva un entuziasms. Pienākumi: regulāri analizēt bērnu valodas attīstību, noteikt bērna valodas korekcijas virzienus; veikt logopēdisko nodarbību grupu komplektēšanu atbilstoši izglītojamā vecumam, valodas traucējumiem dažādot metodes, formas un tehnoloģijas valodas...

PII "Lienīte" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus

PII "Lienīte" aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotājus
17.01.2023.
Pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte" (Pērses ielā 16A, Mārupē) aicina darbā uz nenoteiktu laiku PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJUS grupā no 4 - 6 gadi Prasības: augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, vai mācās ( izziņa); ar zināšanām Montesori pedagoģijā; labas komunikācijas spējas un prasme strādāt komandā; radošums, iniciatīva un entuziasms. Pienākumi: īstenot pirmsskolas izglītības programmu; nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu; kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām. Piedāvājam: darba algu 1200 eiro mēnesī pirms...