Izglītība

Uzņemšana izglītības iestādēs

Ar 2017.gada 1.janvāri spēkā stājas jauna kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestāžu rindā – turpmāk jaundzimušo bērnu pieteikumu reģistrācija pirmsskolas rindā notiks visa kalendārā gada garumā (no bērna piedzimšanas brīža).

Pirmsskolas rindā tiek uzņemti bērni, kuri kopā ar vismaz vienu no vecākiem deklarēti Mārupes pašvaldības teritorijā.

Pieteikumus var iesniegt gan elektroniski, gan personīgi, ierodoties Mārupes novada Domes Izglītības dienestā, kas apmeklētājus pieņem Konrādu ielā 5, mazajā ēkā (tel. 26678608). 

Lai iesniegtu pieteikumu elektroniski, ir jāaizpilda Pieteikums uzņemšanai PII un aizpildītā veidlapa ir jānosūta uz e-pastu bernudarzs@marupe.lv .

 

Uzņemšana vispārējās izglītības iestādēs

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Bērnu mācībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – izglītības iestādes) var pieteikt elektroniski vai personīgi attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā.

Iesniegums uzņemšanai Mārupes vispārējās izglītības iestādēs

Iesniegums uzņemšanai Mārupes valsts ģimnāzijā

Iesniegums tiks pieņemts ar elektronisko parakstu, vai arī ar ieskenētu parakstu. Ja nav pieejama neviena no minētajām iespējām,iesniegumu uz e-pastu var sūtīt neparakstītu, to parakstot vēlāk, līdz 30.jūnijam, reizē ar dokumentu iesniegšanu skolā.

Iesniegumu personīgi var iesniegt skolas norādītajos pieņemšanas laikos (skatīt skolas tīmekļa vietnē). Izglītības iestādes direktors vai pilnvarots darbinieks iesniedzēja klātbūtnē reģistrē iesniegumu, fiksējot iesniegšanas laiku.

Mārupes valsts ģimnāzijā prioritāri tiek uzņemti bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim saskaņā ar zemāk norādīto teritoriju

d

Piesakoties elektroniski, aizpildītu iesniegumu nosūta uz attiecīgās skolas norādīto e-pasta adresi:

Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās uzņemšanas dienas plkst.8.30 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā līdz 31.martam.

Izglītības iestāde 10 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa) rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.

1.klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska vai elektroniska  paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30.jūnijam iesniedzis šādus dokumentus:

  • bērna dzimšanas apliecību kopiju, uzrāda (oriģinālu);
  • medicīnisko karti 026/u.
Informācija sadaļā atjaunota 12.12.2019.