Kultūra

Aptaujas

No 2023.gada 17. aprīļa līdz 31.maijam Mārupes novada bibliotēka aicināja aizpildīt aptauju, ar mērķi izzināt esošo un potenciālo bibliotēkas lietotāju intereses, lasīšanas paradumus un pakalpojumu pieprasījumu, lai varētu izvērtēt bibliotēkas pakalpojumus un plānot to attīstību.

Mārupes novada bibliotēkas lasītāju aptaujas rezultāti

Informācija sadaļā atjaunota 29.08.2023.