Sabiedrība

Līdzdalības budžets

baneris

Šogad, pašvaldībai uzsākot līdzdalības budžeta plānošanu un aicinot iedzīvotājus iesniegt idejas, no iedzīvotājiem saņemti 28 ierosinājumi.

Ikvienam tika dota iespēja dalīties ar idejām, kā pašvaldībai izlietot kopsummā 250 000 EUR budžeta līdzekļu un iesniegt savu ierosinājumu līdz 2022. gada 2. septembrim. Vienas idejas finansējums paredzēts līdz 50 000 EUR. Projektu idejas, kuras gūs iedzīvotāju atbalstu, īstenos pašvaldība.

Ideju izvērtēšanas un atlases laiks ir no 2022. gada 4. jūlija līdz 2023. gada 13. janvārim, kad tiks paziņoti rezultāti. Projektu īstenošanu paredzēts uzsākt 2023. gadā.

Ideju atlases un vērtēšanas gaita:

  1. pašvaldības komisija pirmajā vērtēšanas kārtā izvērtē visas iesniegtās idejas atbilstoši vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti nolikuma 1. pielikumā;
  2. projektu idejas, kas saskaņā ar komisijas lēmumu atzītas par atbilstošām, tiek nodotas Apkaimju konsultatīvajai padomei (ar informāciju par konsultatīvajām padomēm, tai skaitā Apkaimju konsultatīvo padomi, var iepazīties ŠEIT);
  3. apkaimju konsultatīvā padome veic projektu ideju 2. kārtas vērtēšanu:

3.1. apkopo un izvērtē  projektu idejas;

3.2. izvērtē, vai un kuras projektu idejas iespējams apvienot vienā projektā, vienojas par projekta īstenošanas vietu;

3.3. sagatavo sarakstu ar projektu idejām, kuras nodot iedzīvotāju balsojumam;

4. pēc apkaimju  konsultatīvās padomes izvērtējuma projektu idejas tiek nodotas iedzīvotāju balsojumam (3. kārta) pašvaldības informatīvajos kanālos;

5. pēc sabiedrības balsojuma termiņa beigām Apkaimju konsultatīvā padome:

5.1. sarindo projektu idejas dilstošā secībā pēc iegūto balsu skaita;

5.2. izvērtē projektu ideju finansējuma atbilstību, ja nepieciešams, piesaistot ekspertus;

6. sagatavo priekšlikumu Mārupes novada pašvaldības domei, kuras projektu idejas virzīt atbalstīšanai.

 

Turpmāk katru gadu pašvaldības budžetā tiks rezervēta konkrēta summa, kuras izmantošana paredzēta tikai un vienīgi iedzīvotāju rosinātiem priekšlikumiem un idejām.

Līdzdalības budžets ir jauns instruments Mārupes novada pašvaldībā un ar šī finansējuma palīdzību iedzīvotāji var īstenot kādu vēlamu un nepieciešamu ideju.

Iedzīvotāji ir ne tikai ideju ierosinātāji, bet arī lēmuma pieņēmēji, jo visas idejas, kuras atbildīs nolikumā noteiktajām prasībām, tiks publiskotas  un katram iedzīvotājam būs iespēja balsot un kādu no tām atbalstīt.

Līdzdalības budžeta mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus novada teritorijas attīstībā. Iedzīvotājiem ir iespēja pašvaldībai darīt zināmas savas vajadzības, arī tādas, kuras svarīgas kādas konkrētas apkaimes iedzīvotājiem. Kopīgi atbalstot savai apkaimei nozīmīgu ideju, iedzīvotāji var nodrošināt tās īstenošanu.

Ar nosacījumiem, kā idejas tiks vērtētas un virzītas iedzīvotāju balsojumam, var iepazīties, izlasot LĪDZDALĪBAS BUDŽETA NOLIKUMU.

Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālr. 67914377 vai rakstot uz e - pastu lidzdaliba@marupe.lv.

Saistītā ziņa:

05.08.2022. Aicinām piedalīties pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā.

Informācija sadaļā atjaunota 08.09.2022.