Vēlēšanas

Mārupes novada Vēlēšanu komisija

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

Tālrunis 67934695, 26336253, e-pasts marupe@marupe.lv 

Komisijas priekšsēdētāja Mairita Zivtiņa

Mārupes novada Vēlēšanu komisijas locekļi:
Aija Vargule, Ilona Pelša, Ineta Lasuma-Lasmane, Anete Freimane, Jolanta Ivanova un Līga Ģīle.

 

Plakāts

Mārupes novada Vēlēšanu komisijas e-adrese:_DEFAULT@40900029766 

Vēlēšanu komisijas nolikums

Informācija sadaļā atjaunota 28.02.2024.