Vēlēšanas

Mārupes novada Vēlēšanu komisija

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

Tālrunis 67934695, 26336253, e-pasts marupe@marupe.lv 

Komisijas priekšsēdētāja Mairita Zivtiņa

Mārupes novada Vēlēšanu komisijas locekļi:
Aija Vargule, Ilona Pelša, Ineta Lasuma-Lasmane, Anete Freimane, Jolanta Ivanova un Līga Ģīle.

 

Plakāts

Mārupes novada Vēlēšanu komisijas e-adrese:_DEFAULT@40900029766 

Vēlēšanu komisijas nolikums


2022. 1. oktobrī - 14. Saeimas vēlēšanas

Vēlēšanu iecirkņi Mārupes novadā būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 20.00

  • Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā “Babīte” - Liepu alejā 17, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, Nr. 968;
  • Babītes vidusskolā - Jūrmalas ielā 17, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, Nr. 778;
  • Jaunmārupes pamatskolā - Mazcenu alejā 4A, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, Nr. 791;
  • Mārupes Kultūras namā - Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, Nr. 790;
  • Mārupes pamatskolā - Viskalnu ielā 7, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, Nr. 955;
  • Mārupes Valsts ģimnāzijā - Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, Nr. 956;
  • Dienas centrā “Skulte” - Skultes ielā 31, Skultē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, Nr. 957;
  • Babītes Kultūrizglītības centra filiālē Salas pagastā “Vietvalži” - "Vietvalžos", Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, Nr. 795.

14. Saeimas vēlēšanās sestdien, 1. oktobrī, vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs no plkst. 7.00 līdz 20.00.

Vēlēšanu iecirkņi un darba laiki Mārupes novadā

Vēlēšanu iecirkņi

* Šajās dienās vēlētāji Latvijā vēlēšanu iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem
un priekšvēlēšanu programmām, kā arī tie, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var
pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā.


Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta iesniegums, kas no 26. septembra līdz 1. oktobra plkst. 12.00 jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.

Iesnieguma veidlapa atrodama interneta vietnē www.cvk.lv / Vēlēšanas/ Saeimas vēlēšanas /14.Saeimas vēlēšanas/Balsošana vēlētāja atrašanās vietā.

Iesniegumu var nosūtīt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai ar pasta vai e-pastu starpniecību. Ja iesniegumu sūta, izmantojot e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegums pa e-pastu ir jānosūta pēc iespējas ātrāk un tai pašvaldībai, kurā ir vēlētāja dzīvesvietai (atrašanās vietai) tuvākais vēlēšanu iecirknis.

Balsu nodošana glabāšanā
Vēlētāji, kuriem nebūs iespējas nobalsot vēlēšanu dienā, 66 vēlēšanu iecirkņos visā Latvijā varēs nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas.

Mārupes novadā balsu nodošana glabāšanā būs iespējama tikai vēlēšanu iecirknī Mārupes Kultūras namā (Daugavas ielā 29, Mārupē) pirmdien, 26. septembrī, no plkst. 17.00 līdz 20.00, ceturtdien, 29. septembrī, no plkst. 9.00 līdz 12.00, piektdien, 30. septembrī, no plkst. 10.00 līdz 16.00.


Vēlētājs, kurš nodevis balsi glabāšanā, drīkst pārdomāt un balsot atkārtoti vēlēšanu dienā, 1.oktobrī. Šādā gadījumā glabāšanā nodotais balsojums netiks ieskaitīts.


Personu apliecinoši dokumenti
Latvijā izsniegtus personu apliecinošus dokumentus, kam laikā no 2020. gada 1.marta beidzies derīguma termiņš, varēs izmantot personas identitātes apliecināšanai klātienē 14.Saeimas vēlēšanās.
 

Vēlēšanu iecirkņos pēc pieprasījuma varēs saņemt arī higiēniskās sejas maskas.


Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Mārupes novada Vēlēšanu komisiju, rakstot uz e-pasta adresi velesanukomisija@marupe.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 29234978.


Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādātie informatīvie materiāli par 14. Saeimas vēlēšanām, kas notiks 1. oktobrī

Plakāts "Balsošanas kārtība" 

Plakāts "Zīmes aizpildīšana"

Plakāts "Covid-19 drošības ieteikumi"

Plakāts "Kur ziņot par iespējamiem pārkāpumiem Saeimas vēlēšanās?"

 

Balsošanas kārtībaZīmes aizpildīšana

Informācija sadaļā atjaunota 27.09.2022.