Izglītība

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Logo josla

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2./16/I/001
SAM 8.3.2 Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs


Sadarbības partneris: Mārupes novada pašvaldība


Kopējais Mārupes novadam pieejamais finansējums: 


ieviešanas periodā 2019./2021- Eur 179351,70
ieviešanas periodā 2021./2023- Eur 186420,61


Projektā iesaistītās izglītības iestādes:

  • Babītes vidusskola
  • Mārupes Valsts ģimnāzija
  • Jaunmārupes pamatskola
  • Mārupes pamatskola
  • Salas sākumskola


Mērķa grupa: 1.-12. klašu izglītojamie


Projekta īstenošanas laiks: 2017.- 2023. gads


Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekta ietvaros īstenotie atbalsta pasākuma veidi: 

  • pedagoga palīgi/ otrais pedagogs- atbalsts mācību stundu laikā gan skolēniem ar mācību grūtībām, gan talantīgajiem skolēniem;
  • mācīšanās grupas- atbalsts skolēnu grupām 5.-12. klasēs apgūtā mācību satura nostiprināšanai, kurām Covid -19 apstākļos ir izveidojušies “mācību robi” jeb nepieciešams kompensēt noteikti satura jautājumu apguvi;
  • talantu programma-  mērķprogramma izglītojamajiem ar augstu sasniegumu potenciālu, sniedzot iespēju apgūt jaunas prasmes, zināšanas konkrētajā mācību jomā;
  • interešu izglītība- inovatīvas  interešu izglītības programmas, veidojot integrētu saturu un iespēju prasmes un zināšanas apgūt kombinēti.

Vairāk par projektu ir ŠEIT.
 

Informācija sadaļā atjaunota 06.07.2022.