Pašvaldības īpašumu pārvalde

Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde

Reģ.Nr. 40900014417

Juridiskā adrese:

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads, LV-2161

Faktiskā adrese:

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Mārupes novads, LV-2107

Tālrunis: 67687148

E-pasts: ipasumu.parvalde@marupe.lv

Plakāts


Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde ir Mārupes novada Domes izveidota iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt Pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma racionālas un lietderīgas izmantošanas organizēšanu, pārraudzību un apsaimniekošanu.

Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums

Iesniegums Tehnisko dokumentu, nosacījumu sagatavošanai

Kā pieprasīt Tehniskos noteikumus izmantojot BIS (Būvniecības informācijas sistēmu)?

Mārupes novada pašvaldības autoceļu un ielu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm ziemas (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim) (apstiprināts 24.02.2021.) Domes lēmums

Lēmums Nr.17 "Par Mārupes novada pašvaldības ielu un autoceļu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm apstiprināšanu 2022. gada vasaras sezonai"

Babītes novada pašvaldības ielu un autoceļu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm vasaras un ziemas sezonai (no 2018. gada 1.marta)  Domes lēmums

Nodaļas:

  • Inženiertehniskā nodaļa;
  • Teritorijas apsaimniekošanas nodaļa;
  • Pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas nodaļa.

 

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV - 2107

Struktūrvienības kontaktpersonas