Pašvaldības īpašumu pārvalde

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Reģ.Nr. 40900014417

Juridiskā adrese:

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts,
Mārupes novads, LV-2161

Faktiskā adrese:

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts,
Mārupes novads, LV-2107

Tālrunis: 67687148

E-pasts: ipasumu.parvalde@marupe.lv

Plakāts


Pašvaldības īpašumu pārvalde ir Mārupes novada pašvaldības izveidota iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt Pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma racionālas un lietderīgas izmantošanas organizēšanu, pārraudzību un apsaimniekošanu.

Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums

 

PĪP


Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu objektu uzstādīšanas un noņemšanas saskaņošana

No 2023. gada 1.marta satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (turpmāk tekstā - SOTL) objektu uzstādīšanas un noņemšanas saskaņošanu Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz pašvaldības ceļiem, daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, uz māju ceļiem, ielām, ceļiem-kopīpašumiem (fizisku un/vai juridisku personu kopīpašumiem) un komersantu ceļiem veic Pašvaldības īpašumu pārvalde.

Plašāka informācija par pakalpojumu


Iesniegums Tehnisko dokumentu, nosacījumu sagatavošanai

Kā pieprasīt Tehniskos noteikumus izmantojot BIS (Būvniecības informācijas sistēmu)?

Mārupes novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 2023./2024. gada ziemas un vasaras sezonai (no 16.10.2023. līdz 15.10.2024.) (apstiprināts 25.10.2023.) Domes lēmums

 

 

Pašvaldības īpašumu pārvalde

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV - 2107

Struktūrvienības kontaktpersonas