Sabiedrība

Atbalsts kanalizācijas pieslēgumam

Šobrīd pieteikumu pieņemšana līdzfinansējuma piešķiršanai dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijai nenotiek

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr.47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. 

 

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli Mārupes novadā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Mārupes novadā, 4. kārta” ietvaros.

Informācijai - norisinās darbi pie Babītes un Salas pagastos esošo datu pievienošanas ĢIS.

GIS_poga

Informācija sadaļā atjaunota 22.09.2021.