Piekļūstamības paziņojums

Mārupes novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – Noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Mārupes novada pašvaldības tīmekļvietni https://www.marupe.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālā Mārupes novada pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Daļai vietnes attēlu trūkst rekomendācijām atbilstoši alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrānlasītāju, nevar piekļūt informācijai par attēlos redzamo. Alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem no 2024. gada tiks uzsākta jaunu attēlu pievienošanas gadījumā un esošo resursu iespēju robežās papildināta tīmekļa vietnes pamatsadaļās.
  • Šobrīd tīmekļvietnei nav iespējams mainīt kontrastu starp tekstu un fonu. Kontrastu koeficientu maiņu iespējams uzstādīt veicot programmēšanas darbus, ko plānots veikt 2024. gadā. 

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 21.12.2023. Izvērtēšanu veica Mārupes novada pašvaldība. 

2023. gada izvērtējumu apliecinošs dokuments

2020. gada izvērtējumu apliecinošs dokuments

Piekļūstamības alternatīvas

Gadījumā, ja tīmekļvietnes saturs ir jums nepiemērotā formātā un nepieciešams alternatīvs risinājums, sūtiet pieprasījuma vēstuli uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv, norādot:

  • saiti (URL) uz nepiekļūstamo saturu;
  • nepieciešamo formātu, kādā sagatavot informāciju;
  • vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv vai zvanot uz tālruņa numuru +37167934695. Mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Mārupes novada pašvaldības Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļa (e-pasta adrese marupesvestis@marupe.lv). 

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020. Šo paziņojumu apstiprināja Kristaps Ločs, Mārupes novada domes izpilddirektors

Šis paziņojums pēdējo reizi tika sagatavots 21.12.2023. Šo paziņojumu apstiprināja Agnese Jankuna, Mārupes novada pašvaldības izpilddirektore Agnese Jankuna. 

Informācija sadaļā atjaunota 21.02.2024.