Sabiedrība

Vides troksnis

Plakāts

Lai informētu sabiedrību, it īpaši vietējās kopienas  - Mārupes novada - iedzīvotājus, lidosta “Rīga” 2023. gada 8. un 10. augustā organizēja trokšņa stratēģiskās kartes prezentācijas pasākumus Jaunmārupē, Švarcenieku muižā un Piņķos, Babītes kultūrizglītības centrā. Prezentāciju laikā lidostas “Rīga” trokšņa pārvaldības speciālists atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem par gaisa kuģu troksni, kā arī rosināja diskusiju par iespējamiem troksni mazinošiem pasākumiem.

Lai gan pašas lidostas darbība nerada būtiskas tiešas trokšņa emisijas, tomēr lidostā nosēžas un paceļas aviokompāniju gaisa kuģi, kas tās rada. Tāpēc vides trokšņa emisijas veido netiešu lidostas ietekmi uz vidi, un lidosta ir atbildīga par šīs ietekmes pārvaldību. Lai novērtētu gaisa kuģu pacelšanās un nosēšanās trokšņa līmeni lidostas apkaimē, ietekmēto iedzīvotāju skaitu un teritorijas un iedzīvotājus, kas ir pakļauti trokšņa robežlielumu pārsniegumiem, reizi piecos gados tiek izstrādāta trokšņa stratēģiskā karte.

Jaunā lidostas trokšņa stratēģiskā karte izstrādāta, vadoties no 2022. gada datiem, un satur informāciju par gaisa kuģu trokšņa skartajām teritorijām, iedzīvotāju skaitu, trokšņa robežlielumiem un citus datus.

Dokuments liecina, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo, 2016. gada datos balstīto trokšņa stratēģisko karti, teritorijas platība, kur diennakts trokšņa rādītājs Ldvn ir lielāks par 55 dBA, ir samazinājusies par 20% - no 26,6 km2 līdz 21,2 km2. Teritorijas platība, kur nakts trokšņa rādītājs Lnakts ir lielāks par 45 dBA, ir samazinājusies par 19% no 40,9 km2 līdz 33,3 km2. Trokšņa skarto teritoriju samazinājums ir skaidrojams ar mazāku lidojumu skaitu, klusāku gaisa kuģu izmantošanu, piemēram, Airbus A220-300, kā arī izmaiņām gaisa kuģu lidojumu procedūrās.

Tomēr, neskatoties uz trokšņa ietekmētās platības samazinājumu, ir pieaudzis gaisa kuģu trokšņa ietekmēto iedzīvotāju skaits vakarā un naktī. Iedzīvotāju skaits teritorijā, kur vakara trokšņa līmenis pārsniedz 50 dBA, ir pieaudzis par 39%, bet iedzīvotāju skaits teritorijā, kur nakts trokšņa līmenis ir lielāks par 45 dBA, ir pieaudzis par 4%. Palielinājums skaidrojams ar iedzīvotāju skaita blīvuma pieaugumu trokšņa ietekmētajā teritorijā.

Gaisa kuģu trokšņa robežlielumu pārsniegumiem pakļauto iedzīvotāju skaits vislielākais ir naktī  - 3427 iedzīvotāji, vakara laikā  - 2332 iedzīvotāji, bet nakts laikā - 300 iedzīvotāji. Visās diennakts daļās ir pieaudzis pārsniegumiem pakļauto iedzīvotāju skaits (par 23 līdz 42%). Tas saistīts ar iedzīvotāju skaita pieaugumu un teritorijas atļautās izmantošanas izmaiņām.

Lidostas trokšņa stratēģisko karti ir saskaņojusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.


Trokšņa stratēģiskā karte

Lidostas Trokšņa stratēģiskā karte apvieno informāciju par gaisa kuģu radītā trokšņa skartajām teritorijām, iedzīvotāju skaitu, dažādas sabiedriskās iestādes, trokšņa robežlielumiem šādās teritorijās. Tā ir izstrādāta:

  • sabiedrības informēšanai par lidostas apkalpoto gaisa kuģu radīto troksni;
  • datu iegūšanai lidostas trokšņu samazināšanas rīcības plāna izstrādē;
  • Eiropas Komisijas informēšanai par vides troksni Latvijas teritorijā.

Trokšņa stratēģiskā karte sastāv no četrām daļām:


troksna_strategiskas_kartes_prezentacija.pdf


Jautājumos par trokšņa stratēģisko karti aicinām vērsties pie  starptautiskās lidostas "Rīga" vides trokšņa pārvaldības speciālista:

Jānis Brižs

E - pasts: J.Brizs@riga-airport.com

Tālr.: 67060435

Informācija pārpublicēta no starptautiskās lidostas "Rīga" mājas lapas

Informācija sadaļā atjaunota 17.08.2023.