Uzņēmējdarbība

Biedrība “Mārupes uzņēmēji”

Biedrības logo

Biedrības valde

Valdes priekšsēdētājs: Miks Lukstiņš
tālr. 26321299

e-pasts: miks@fixman.lv

Valdes priekšsēdētāja vietniece: Gunita Vanadziņa

tālr. 22377557

e-pasts: gunita.vanadzina@gmail.com

 

Valdes locekļi

Ilze Zariņa, Inga Mekša, Laura Kulakova

 

Administratīvā vadītāja

Gunita Vanadziņa
E-pasts: info@marupesuznemeji.lv
Tālr: 22516333

 

Rekvizīti

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Reģistrācijas Nr. 50008177971Banka: A/s „Swedbank”
Konts: LV03HABA0551030739748


Plašāk par biedrības „Mārupes uzņēmēji” rīkotajām aktivitātēm mājaslapā www.marupesuznemeji.lv un biedrības profilos Draugiem.lv, Facebook un Twitter.

Par biedrību

Biedrība “Mārupes uzņēmēji” ir 2011.gadā dibināta sabiedriska organizācija, kuras mērķi ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Mārupes novadā un sekmēt novada uzņēmēju interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās.

Biedrības dalībnieks var būt jebkura juridiska vai fiziska persona, kura atbalsta biedrības mērķus un kurai nav vienaldzīga uzņēmējdarbības attīstība Mārupes novadā. Biedrības dalībnieku skaits nemitīgi aug un šobrīd tā ir viena no lielākajām reģionālajām uzņēmēju organizācijām Latvijā, apvienojot vairāk kā 50 biedrus – mazos, vidējos un lielos uzņēmējus, kā arī sabiedriskās organizācijas.

Biedrība savu mērķu sasniegšanai aktīvi sadarbojas ar Mārupes novada Domi, ar kuru tai ir noslēgts sadarbības memorands. Tāpat biedrība ir izveidojusi ciešas saites ar citām valsts un reģionāla līmeņa uzņēmēju intereses pārstāvošām organizācijām, tajā skaitā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, kā arī Babītes, Jūrmalas, Ķekavas, Ogres, Rīgas un citām uzņēmēju biedrībām.

Biedrībā ir izveidotas trīs darba grupas, kuru ietvaros biedrības dalībnieki risina novada uzņēmējdarbības vides attīstībai svarīgus jautājumus:

  • novada marketinga un investīciju piesaistes darba grupa;
  • infrastruktūras attīstības darba grupa;
  • nodokļu un nodevu politikas pilnveidošanas darba grupa.

Biedrība aicina savus dalībniekus un citus Mārupes novada uzņēmējus rīkoties atbilstoši korporatīvās sociālās atbildības principiem. Biedrībā ir izstrādāta tās sociālās atbildības politika, kuras mērķis ir veicināt pozitīvu uzņēmējdarbības vides attīstību Mārupes novadā, atbalstot novada iedzīvotāju iesaistīšanos uzņēmējdarbībā. Tās ietvaros biedrība un tās dalībnieki ar savām zināšanām un pieredzi palīdz Mārupes novada iedzīvotājiem, kuri sper savus pirmos soļus uzņēmējdarbībā.

Lai veicinātu kontaktus Mārupes uzņēmēju starpā un ar citu novadu uzņēmējiem, biedrība regulāri organizē un piedalās saviesīgos pasākumos. Reizi mēnesī biedrības dalībnieki un sadarbības partneri sanāk uz uzņēmēju brokastīm kādā no novada restorāniem.

Iestāšanās iesniegums, biedrības statūti, mērķi 2023. gadam un citi svarīgākie biedrības dokumenti ir atrodami biedrības mājaslapā.

 

Informācija sadaļā atjaunota 10.06.2024.