Sabiedrība

Pašvaldības kapsētu vispārīgā informācija

Vispārīgā informācija

Mārupes novada pašvaldības īpašumā ir sešas kapsētas:

  • Mārupes pilsētā - Mārupes kapsēta;
  • Mārupes pagasta Jaunmārupē - Mazcenu kapsēta;
  • Babītes pagastā - Beberbeķu kapsēta;
  • Babītes pagasta Piņķos - Piņķu kapsēta;
  • Babītes pagasta Klīvēs - Annas kapsēta;
  • Salas pagasta Spuņciemā - Salas kapsēta.

Pašvaldības kapsētas apsaimnieko Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde, saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības domes 25.10.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.40/2023 "Mārupes novada pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumi". 

Kapsētas ir atvērtas jauniem apbedījumiem. Mārupes kapsētā un Annas kapsētā jaunas kapavietas netiek piešķirtas un jauni apbedījumi var tikt veikti tikai iepriekš piešķirtās kapavietās saskaņā ar līguma par kapavietu uzturēšanu vai pamatojoties uz radniecību vai laulību ar mirušo personu, kas apbedīta kapa vietā.

Kremēta mirušā pelnu urnu var apbedīt esošā ģimenes kapavietā vai speciāli izveidotās urnu kapavietās kapsētās.

Jaunu kapavietu piešķir, ja mirušajai personai vai personai, kura organizē mirušās personas apbedīšanu, Mārupes novada pašvaldības kapsētās iepriekš nav piešķirta un nodota uzturēšanā kapavieta ar iespēju tajā veikt apbedījumu:

  • Mazcenu kapsētā jaunu kapavietu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta vai personas, kura organizē mirušā apbedīšanu, laulātā, lejupējā (bērna) un augšupējā (vecāka vai vecvecāka) līnijā vai sānu līnijā (vientuļa brāļa/māsas) apbedīšanai, dzīvesvieta vismaz vienu gadu ir deklarēta Mārupes pilsētas vai Mārupes pagasta administratīvajā teritorijā;
  • Beberbeķu vai Piņķu kapsētās jaunu kapavietu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta vai personas, kura organizē mirušā apbedīšanu, laulātā, lejupējā (bērna) un augšupējā (vecāka vai vecvecāka) līnijā vai sānu līnijā (vientuļa brāļa/māsas) apbedīšanai, dzīvesvieta vismaz vienu gadu ir deklarēta Babītes pagasta administratīvajā teritorijā;
  • Salas kapsētā jaunu kapavietu piešķir, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta vai personas, kura organizē mirušā apbedīšanu, laulātā, lejupējā (bērna) un augšupējā (vecāka vai vecvecāka) līnijā vai sānu līnijā (vientuļa brāļa/māsas) apbedīšanai, dzīvesvieta vismaz vienu gadu ir deklarēta Salas pagasta administratīvajā teritorijā.

Kapavietu uzturētājiem ir pienākums ievērot kapsētu uzturēšanas noteikumus un noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu  ar pašvaldību.

Pašvaldības kapsētās kapavietas piešķir bez maksas un kapsētu uzturēšanu apmaksā no pašvaldības budžeta.

VEIDLAPAS:

Jaunas kapavietas piešķiršana

Jauns apbedījums esošā ģimenes kapavietā

Kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana

Informācija sadaļā atjaunota 03.01.2024.