Mārupes novads

Centrālā pārvalde

Domes un komiteju organizatorisko un tehnisko darbību, domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību Babītes, Mārupes un Salas pagastos un Mārupes pilsētā nodrošina Centrālā pārvalde – pašvaldības domes dibināta iestāde.


Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

Tālrunis: 67914484

Plakāts

Centrālās pārvaldes nolikums

Centrālās pārvaldes struktūrshēma 

2023. gada 30. augusta Mārupes novada pašvaldības domes lēmums Nr. 5 "Par grozījumiem Centrālās pārvaldes nolikumā"

 

Plakāts

Administrācijas nodaļas:

Mārupes novada Dzimtsarakstu nodaļa;

Finanšu un grāmatvedības nodaļa;

Iepirkumu nodaļa;

Informācijas tehnoloģiju nodaļa;

Juridiskā nodaļa;

Personāla un dokumentu pārvaldības nodaļa;

Sabiedrības informēšanas un multimediju nodaļa

 

Informācija sadaļā atjaunota 30.04.2024.