Viedie risinājumi

Ģeogrāfiskās informācijas sistēma (ĢIS)

Ģeogrāfiskās informācijas sistēma (ĢIS) ir tehnoloģisku risinājumu kopums, kas nodrošina telpisku datu kartēšanu, uzglabāšanu, atjaunošanu un analīzi. ĢIS galvenā būtība ir šos datus padarīt vizuāli viegli uztveramus un sniegt visu nepieciešamo informāciju.

Šobrīd Mārupes novada pašvaldībā ir uzsākta vienotas ĢIS izstrāde un uzturēšana, kas apkopos un vizualizēs pašvaldības darbam vitāli nepieciešamos datu slāņus, piemēram, inženierkomunikāciju tīklus, vienoto ceļu tīklu, ar attīstības plānošanu saistītos datu griezumus.  Šādā veidā tiek optimizēts pašvaldības speciālistu darbs un informācija apkopota vienuviet, to regulāri aktualizējot.

Nākotnē, izmantojot ĢIS dotās iespējas, arvien vairāk informācijas tiks sniegta arī Mārupes novada iedzīvotājiem, tādējādi pašvaldībai kļūstot arvien atvērtākai sabiedrībai – novada iedzīvotājiem.

Šobrīd attiecīgajās Mārupes novada pašvaldības mājaslapas sadaļās ir publicētas jau vairākas karšu lietotnes:

Attīstības plānošana:

Vide un infrastruktūra:

 

Izstrādes procesā ir vēl dažāda veida interaktīvas karšu lietotnes (ĢIS), kas nākotnē tiks publicētas. 

Piemēram, kartē zemāk ir iespēja aplūkot interaktīvu karti par centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem un to plānotajiem izbūves grafikiem Mārupes novadā, kas atrodama sadaļā "Atbalsts kanalizācijas pieslēgumam".

Informācija sadaļā atjaunota 20.01.2022.