Tūrisms

Mazupīte Dzilnupe

Dzilnupe

Vēsturiskais nosaukums: Mācītāja mājas upīte
Izteka: Cenas tīrelis
Ieteka: Babītes ezers (56°56′31″N 23°50′59″E)
Garums: 13 km (regulētais garums 8,9km)
Baseina platība: 51 km²

Dzilnupe sākas Cenu tīreļa ziemeļdaļā, daļēji meliorējot purva teritoriju. Tālāk upīte šķērso Mārupes novada teritoriju rietumu – ziemeļrietumu virzienā jau kā regulēts grāvis. Starp trešo un sesto kilometru, kur Dzilnupe šķērso kāpu grēdu, krastu augstums sasniedz vairāk kā 3 metrus. Šajā vietā uz Dzilnupes izveidota Božu ūdenskrātuve (56 ha), kas ir mākslīgs ūdensobjekts – izveidots appludinot izmantotu smilšu karjeru. Pie Božu ūdenskrātuves robežojas Mārupes un Babītes novadi. Dzilnupe ietek Babītes ezerā. Tās vidējais gada ūdens līmenis nepārsniedz Babītes ezera rādītājus. Pēc Babītes polderu izbūves, Dzilnupe apvadīta gar poldera dambi un ieplūst Neriņā, kas, savukārt, poldera apvedkanālā. Lejasgalā 2,5km garā posmā upes līmeņi atkarīgi no līmeņa svārstībām Babītes ezerā. Laikā no 1958.gada līdz 1970.gadam Dzilnupe vairākas reizes regulēta pa atsevišķiem posmiem, kā rezultātā tā vairāk līdzinās meliorācijas grāvim nekā dabīgai gultnei. Upei nav izteiktas ielejas, kā arī plašas palienes. Tikai mežu teritorijā tās krastos atjaunojies aizaugums. (dati: LVĢMA)
2014.gadā Mārupes novada pašvaldība ar Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansējumu novadā izveidojusi un marķējusi Dabas vērtību velomaršrutu, kā arī uzstādījusi 4 informatīvus tūrisma stendus pie novada dabas vērtībām. Informatīvais stends par Dzilnupi uzstādīts upītes krastā pie ceļa, kas ved uz golfa laukumu “Viesturi” pretim viesu namam “Peles”. 

Pargajiens_Dzilnupe_18.08.2018%20869.JPG

Pargajiens_Dzilnupe_18.08.2018%20878.JPG

Dzilnupe_pie_pieminekliem.JPG

Info stends par upīti atrodas ceļa C4 malā, pretim viesu namam "Peles", pa ceļam uz golfa laukumu "Viesturi".

Pargajiens_Jaunmarupe_04.06.2017%20040.JPG

Pargajiens_Jaunmarupe_04.06.2017%20114.JPG