Mārupes novada Būvvalde

Karte

Adrese: Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Tālrunis: 67149863
E-pasta adrese: marupe.bv@marupe.lv
 

Apmeklētāju pieņemšana tiek nodrošināta arī Piņķos, Babītes pagastā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35 (Waze norāde "Mārupes novada būvvalde")
  Pirmdienās un ceturtdienās 9.00-18.00
 • Piņķos, Centra ielā 4
  Ceturtdienās 9.00-12.00

No 2022. gada 28. oktobra piektdienās būvvalde strādā attālināti. Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Plakāts


Par būvvaldi

Būvvalde ir Mārupes novada Domes izveidota iestāde, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā un izpilda citas ar likumu noteiktas funkcijas būvniecības jomā.

Mārupes novada Būvvaldes nolikums

Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izsniedz tehniskos noteikumus privātpersonas ierosinātas būvniecības ieceres īstenošanai pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sarkano līniju, un citu inženierkomunikāciju objektu aizsargjoslu robežās

Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr 21/2021 "Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai"

Pakalpojumi

Būvniecības informācijas sistēma (Par būvniecības procesiem)

Būvvaldes pakalpojumu aprakstu elektroniska pieejamība nodrošināta caur Publisko pakalpojumu katalogu www.latvija.lv.

 • Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma un detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Izziņa iesniegšanai Zemesgrāmatā par būvniecības tiesisko pamatu un jaunbūves raksturojumu

Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus.

Ja nav iespējams pašam to izdarīt, to var uzticēt citai personai, izsniedzot attiecīgu pilnvaru.

Par būvatļaujas saņemšanu pašvaldība iekasē nodevu saskaņā ar Mārupes novada Domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu”

Apmeklējiet būvvaldi arī tad, ja vēlaties iegādāties nekustamo īpašumu Mārupes novadā. Šeit var iepazīties ar Mārupes novada teritorijas plānojumu, kas ir tas dokuments, kurā atspoguļota plānotā apbūve un atļautā zemes izmantošana. Tikai iepazīstoties ar teritorijas plānojumu, jūs nākotnē nesagaidīs pārsteigumi, jo vienmēr ir ļoti svarīgi zināt, kas atradīsies jums kaimiņos. Arī tad, ja pašlaik tās ir tukšas pļavas, tās noteikti kādam pieder un zemes īpašnieks kaut kad noteikti tās apbūvēs.

Arī pašiem būs zināms, vai zemesgabalā, ko vēlaties pirkt, ir iespējams būvēt tādas ēkas, kādas jums nepieciešamas. Ar Mārupes novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem iespējams iepazīties arī Mārupes novada mājas lapā.

Būvvalde sniegs padomu un palīdzību gadījumos:

 • ja esat uzbūvējis māju un gribat nodot to ekspluatācijā;
 • ja esat pazaudējis savas mājas tehnisko projektu un nevarat to atrast;
 • ja gribat noskaidrot, ko kaimiņos vai uz ielas rok;
 • ja gribat zināt, ko Mārupes novadā plānots būvēt;
 • ja gribat izteikt savu viedokli par publiskai apspriešanai nodotām būvniecības iecerēm.

Mārupes novada būvvalde

Karte

Adrese: Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV - 2166
Tālrunis: 67149863
E-pasts: marupe.bv@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšana tiek nodrošināta arī Piņķos, Babītes pagastā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35 (Waze norāde "Mārupes novada būvvalde")
  Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 - 18.00
 • Piņķos, Centra ielā 4
  Ceturtdienās 9.00 - 12.00

Struktūrvienības kontaktpersonas