Izglītība

Pirmsskolas izglītības iestāde "Lienīte"

PII Lienīte
PII Lienīte

Juridiskā adrese: Amatas iela 2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālruņa numurs: 67934459, 67969177 (lietvede)

Filiāles adrese: Pērses iela 16A, Mārupes novads, LV 2167
E-pasta adrese: piilienite@marupe.lv
Tīmekļvietne: www.lienite.lv
Vadītāja: Biruta Antoneviča

Plakāts

PII “Lienīte” nolikums

Izglītojamo skaits 2022./2023. mācību gadā - 225.
Pirmsskolas izglītības iestādei "Lienīte’’ ir divas filiāles. "Lienītes" telpās  Pērses ielā 16A zinības gūst bērni vecumā no 1.5 līdz  četru gadu vecumam.  Sasniedzot četru gadu vecumu, visa grupiņa dodas uz daudz lielākām telpām Amatas ielā 2 , kur savukārt  krāj zināšanas un prasmes, lai septiņu gadu vecumā varētu vērt skolas durvis.


Pirmsskolas izglītības iestādē ‘’Lienīte’’ īsteno iekļaujošo izglītību. 

Ir licencētas trīs izglītības programmas:
1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (izglītības programmas kods 01011111);
2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (izglītības programmas kods 01015511)
3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods 01015611)
 

 

2012.gadā par pašvaldības līdzekļiem bērnudārzā veikta iekštelpu renovācija, kā arī ēkas ārsienu siltināšana.

 

PII Lienīte jaunā ēka2015. gadā atklāta “Lienītes” otrā māja, kuru apmeklē bērni no 1,5 līdz 3 gadu vecumam.

Informācija sadaļā atjaunota 20.06.2024.