Izglītība

Pedagogu profesionālās pilnveides programmmas

2022. gada 26. janvāra domes sēdē apstiprinātie NOTEIKUMI "Kārtība, kādā tiek saskaņotas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas Mārupes novadā" (PDF). 

Pielikums Nr. 1 pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas pieteikums (WORD)

Pedagogu profesionālas pilnveides programmu reģistrācijas žurnāls (2022. gads)  (PDF)

 

                                         
 

Informācija sadaļā atjaunota 07.12.2022.