Tūrisms

Dabas objekti

Cenas tīrelis ir īpaši aizsargājama teritorija – dabas liegums, kā arī Natura 2000 teritorija. Tas atrodas aptuveni 30 km attālumā no Rīgas centra, Mārupes novadā. Savulaik Cenas tīrelis bijis otrais lielākais purvs Latvijā tūlīt aiz Teiču purva, taču cilvēka darbības rezultātā tā kopplatība šobrīd ir sarukusi līdz 6000 ha...
Mārupes novads, LV-2166, Latvija
Beberbeķu dabas parks (platība 275 ha) dibināts 1977. gadā. Teritorija izveidota bioloģiski vērtīgu priežu audžu aizsardzībai. Parka centrālo daļu aizņem ar silu un mētrāju apaugušas kāpas. Parka dienvidrietumu daļā ir Beberbeķu dzirnavezers (10,3 ha), kas izveidojies, uz Beberbeķu strauta izbūvējot dzirnavas un izveidojoties...
Babītes pagasts; teritorijā starp Piņķiem, Brīvkalniem un Liberiem, Mārupes novads
Medema purvs atrodas Mārupes novada Dienvidaustrumu daļā. Tā teritorija robežojas ar Olaines novadu. Kūdras purvs aizņem 3400ha. Pašreiz kūdras ieguve Medema purvā vairs nenotiek un daļa purva ir izstrādāta. Daļa teritorijas ir apmežota. Lielākā augu daudzveidība ir konstatēta Medema purva relatīvi mazskartajās daļās, kur...
Tīraines un Vētras ciems, Mārupes novads
Kad sajūti, ka dzīve tuvojas kādam pagriezienam, kad grūti pieņemt lēmumu, rast risinājumu, kad nav skaidrs ko darīt, kad zudusi saikne ar sevi - laiks doties labirintā. Ar tādu nolūku 07.10.2018 tapa Bražu labirints. Iespējams pieteikties arī uz konsultācijām individuāli vai pāriem, kā arī Bražu labirintā mīļi tiek gaidītas...
Dušeļi Zvanītāji, Klīves ciems, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107
Babītes ezers (kop.pl. 2988 ha) – sekls, aizaugošs piejūras lagūnezers ar vidējo dziļumu 1-2 m, vidēji aizaudzis, ir bagāts ar parastās niedres, ezera meldra un vilkvālīšu audzēm, kā arī ar iegrimušiem un peldošiem ūdensaugiem. Babītes ezers ir 7. lielākais ezers Latvijā. Ezerā ir liela zivju sugu daudzveidība. Babītes ezers ir...
Babītes un Salas pagasts, Mārupes novads
Vietā, kur Dzilnupes šķērso kāpu grēdu un tās krastu augstums sasniedz vairāk kā 3 metrus uz upītes izveidota Božu ūdenskrātuve. Tās kopējā platība ir 56 ha. Božu ūdenskrātuve ir mākslīgs ūdensobjekts, kas radies appludinot izmantotu smilšu karjeru. Pie Božu ūdenskrātuve atrodas atpūtas komplekss ar pludmali “Bejas”.
Mārupes ģimnāzijas ēka ar parku var lepoties ar senu vēsturi, kas izskaidro arī vairāku Mārupes novada dižkoku atrašanos tieši tās apkārtnē. Jaunajā Mārupes ģimnāzijas ēkā ir pilnībā iebūvēta 1824.gadā klasicisma stilā celtā Rautenfeldu muižas medību pils – Vecā Bieriņu (Lindenrū) muiža. Visapkārt medību pilij sākotnēji pletās...
Kantora iela 97, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Vēsturiskais nosaukums: Mācītāja mājas upīte Izteka: Cenas tīrelis Ieteka: Babītes ezers (56°56′31″N 23°50′59″E) Garums: 13 km (regulētais garums 8,9km) Baseina platība: 51 km² Dzilnupe sākas Cenu tīreļa ziemeļdaļā, daļēji meliorējot purva teritoriju. Tālāk upīte šķērso Mārupes novada teritoriju rietumu – ziemeļrietumu virzienā...
Jaunmārupē pie ūdenskrātuves “Pavasari” 2000.gadā izveidota vietējas nozīmes aizsargājama teritorija – Jaunmārupes dabas parks. Starp parku un blakus esošo ūdenskrātuvi ved izgaismota promenāde ar soliņiem, pie ūdenskrātuves labiekārtota pludmale. Parkā dabiski izveidojies taku tīkls, bet parka centrā ir laukums, kur senākos...
Lielupe ir lielākā Zemgales upe, caurteces ziņā otra lielākā Latvijas upe. Lielupes krastā Salas pagasta Gātciemā ūdentūristu ērtībām ir uzstādīta pontona laipa, kas tapusi “Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem” projekta ietvaros.
Salas pagasts; Varkaļu kanāls, Gātciems, Pavasari
Vēsturiskais nosaukums: Māras dzirnavu grāvis Izteka: Medema purvs (56°52′05″N 24°01′28″E) Ieteka: Daugava (56°56′37″N 24°05′09″E) Garums: 11 km Kritums: 15 m Baseina platība: 35,4 km² Galvenās pietekas: Bieriņgrāvis Mārupīte ir Daugavas kreisā krasta pieteka un pieder Daugavas upju baseinam. Upīte sākas Mārupes pagasta Medemu...
Info stends par upīti atrodas Mārupītes gatves un Ventas ielas krustojumā
Vēsturiskais nosaukums: Bebru upīte Izteka Medema purvs:(56°53′01″N 24°01′36″E) Ieteka Babītes ezers (56°56′31″N 23°50′59″E) Garums: 18 km Kritums: 10 m Gada notece: 0,014 km³ Baseina platība: 115,2 km² Pietekas: Dzilnupe Neriņa iztek no Mārupes novada teritorijā esošā Medemu purva rietumu daļas. Tās augštecē ieplūst...
Parkā 5,5 ha platībā pie dienas centra “Skulte” ir izveidoti gājēju celiņi un uzstādītas līdzsvaru laipas Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansēta projekta “Skultes dabas un atpūtas parka izveide” ietvaros. Projekta mērķis bija padarīt pievilcīgāku atpūtas vidi Skultes ciemā un veicināt aktīvu iedzīvotāju brīvā laika...
Skultes iela 31, Skulte, Mārupes novads
Blakus Piņķu ūdenskrātuvei (pludmalē) iekārtota pludmales volejbola spēlēšanas vieta, futbola laukums un uzstādīti āra trenažieri. Piņķu kanālā vasaras sezonā iespējams baudīt ūdensslēpošanas priekus, ko piedāvā ūdensslēpošanas bāze “Aqua sports”.
Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads
Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" ar Universitātes Padomes lēmumu nodibināta 1980. gada 1. jūlijā. Audzētava izveidota priežu mežā Babītes pagastā, 11,8 ha platībā. Pašreiz tā ir vienīgā specializētā rododendru audzētava Baltijas valstīs. Audzētavas dibinātājs ir profesors Rihards...
“Rododendri”, Spilve, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2101
Informācija sadaļā atjaunota 18.12.2023.