Kultūra

Atbalsts kultūras projektiem

Mārupes novada Dome atbalsta juridiskās un fiziskās personas ar mērķi veicināt Mārupes novada iedzīvotāju kultūras un mākslas nozaru profesionālās un amatiermākslas jaunrades procesu un radošās darbības.

Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.42/2016 “Par kultūras un kultūrizglītības projektu un radošo darbību atbalstu Mārupes novadā”

Veidlapas:

Atskaite par piešķirtā finansējuma izlietojumu


Par finansiālu atbalstu Babītes un Salas pagastu amatierkolektīviem

Informācija sadaļā atjaunota 27.07.2021.