Babītes novadā spēkā esošie detālplānojumi no 2009. līdz 2016. gadam

Nr.p.k.

Nekustamais īpašums, kam izstrādāts detālplānojums

Kadastra Nr.

Detālplānojuma apstiprināšanas datums

Saistošie

noteikumi

(Nr.)/

Lēmuma numurs pēc 19.10.2012.

PIEZĪMES

1.

“Kundziņi”

8088003 0195

26.08.2009.

4

 

2.

“Dārzi” 4.z.v.

80480040354

26.08.2009

5

 

3.

“Rozītes”

80480010052

26.08.2009

6

 

4.

“Danas”

80480020004

26.08.2009

7

 

5.

“Norītes”

80480080028

23.09.2009

9

 

6.

“Mednieki”

80400040283

23.09.2009.

14

 

7.

“Kapenieki”

80480040253

23.09.2009.

15

 

8.

“Trenči”

80480120001

23.09.2009.

16

 

9.

“Graudiņi” – daļa

80480070050

23.09.2009.

17

 

10.

“Dreimaņi”

80480010011

23.09.2009.

18

 

11.

“Sebru-veisi”

80480090042

23.09.2009.

20

 

12.

“Dravnieki – 1”

80480040252

23.09.2009.

21

 

13.

Lauku iela 2 un 6 (daļas grozījumi)

80480090099

80480090100

23.09.2009.

22

 

14.

“Lapsiņas”

80480070140

23.09.2009.

23

 

15.

“Grāvīši” (ar grozījumiem)

80480040257

23.09.2009.

24

 

16.

“Taurēni”; “Jansoni”; “Sapņi”; “Rīgas pilsētas meža fonds” un grozījumi

8048 007 0178

8048 007 0206

8048 007 0309

8048 007 0189 (daļa)

23.09.2009.

25

 

17.

“Gulbji”

8048 007 0044

23.09.2009.

26

 

18.

“Dreimaņi” grozījumi (Upeņu iela 1 un Upeņu iela 4, Dreimaņi 2.kārta)

8048 001 0011

8048 001 0201

8048 001 0204

23.09.2009.

27

 

19.

“Bebrupļava”

8048 009 0025

23.09.2009.

28

 

20.

“Saliņas” 1.z.v.

8048 007 0034

23.09.2009.

29

 

21.

“Sīļukalni”

8048 008 0071

23.09.2009.

30

 

22.

“Veldres” , “Silarāji”, “Depo projekts”

8048 003 0367

8048 003 0171

8048 003 0110

23.09.2009.

31

 

23.

“Austrumu Kakari”

8048 001 0193

23.09.2009.

32

 

24.

“Kakari” 1.z.v. daļa (“Rūsiņi”), “Ielejas” 2.z.v. (“Bišulejas”)

8048 001 0333

8048 001 0055

23.09.2009.

33

 

25.

“Pumpas” 1.z.v.

8048 001 0005

23.09.2009.

34

 

26.

“Pumpas” 1.z.v.

8048 001 0005

23.09.2009.

35

 

27.

“Pumpas-4”

8048 001 0349

23.09.2009.

36

 

28.

“Dižbārdi”

8048 001 0065

23.09.2009.

37

 

29.

“Roznieki” 1 z.v.

8048 007 0085

23.09.2009.

38

 

30.

“Vaidzības”

8048 007 0025

23.09.2009.

39

 

31.

“Strauti”

8048 001 0013

23.09.2009.

40

 

32.

“Strautiņi”

8048 001 0128

23.09.2009.

41

 

33.

“Eriņi”

8048 001 0018

23.09.2009.

42

 

34.

“Dzērvju pļavas”,

“Dzērvju pļavas-2”,

“Dzērvju pļavas-3”,

8048 010 0229

8048 010 0273

8048 010 0072

23.09.2009.

43

 

35.

“Sprīži”

8048 004 0085

23.09.2009.

44

 

36.

“Beberi” grozījumi

8048 010 0087

8048 010 0124

23.09.2009.

45

 

37.

“Mazsiliņi”

8048 004 0278

23.09.2009.

46

 

38.

“Lielpauguri”

8048 004 0308

23.09.2009.

47

 

39.

“Jaunburtnieki”

8048 008 0022

23.09.2009.

48

 

40.

“Kapenieki” 2.z.v.

8048 004 0253

23.09.2009.

49

 

41.

“Jaunzeibarti”

8048 001 0026

23.09.2009.

50

 

42.

“Jaunsapņi”

8048 007 0101

23.09.2009.

51

 

43.

“Strauti” (2.kārta)

8048 001 0013

23.09.2009.

52

 

44.

“Jaunzemes” daļa, “Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums”, “Brālīši” 2.z.v., “Lieknas krogs” 2.z.v.

8048 003 0159

8048 003 0046

8048 002 0014

8048 002 0013

23.09.2009.

53

 

45.

“Saules”

8048 009 0019

23.09.2009.

54

 

46.

“Veisi”

8048 012 0003

23.09.2009.

55

 

47.

“Kalniņi”

8048 001 0032

23.09.2009.

56

– atcelts 23.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.51 (lēmuma protokols Nr. 19, 13.§)

48.

“Liepoksnes”

8048 001 0020

23.09.2009.

57

 

49.

“Ceļāres”

8048 004 0985

23.09.2009.

58

 

50.

“Remmes – Lāči”

8048 011 0029

23.09.2009.

60

 

51.

“Dūdas”

8048 003 0330

23.09.2009.

61

 – atcelts ar 23.10.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.52 (lēmuma protokols Nr.19, 14.§)

52.

“Andrejsoni”, “Darījumu zona”, “Industriālais parks”, Jūrmalas iela 3, “Sporta halle”, “Strēles”

8048 003 0151

8048 003 0369

8048 003 0158

8048 003 0161

8048 003 0368

8048 003 0184

23.09.2009.

62

– atcelts ar 28.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 6 (lēmuma protokols Nr. 10,16.§)

53.

“Lapsas – Bišu māja”

8048 007 0205

23.09.2009.

63

 

54.

“Bukulti-1”, “Lazdāji”

8048 010 0027

8048 010 0024

23.09.2009.

64

 

55.

“Mušmires”

8048 001 0023

8048 001 0024

23.09.2009.

65

– atcelts ar 26.02.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.4

56.

“Paegles”

8048 006 0011

23.09.2009.

66

 

57.

“Liepavoti”

8048 001 0589

23.09.2009.

67

 

58.

“Virzas” , “Kālavi”

8048 001 0017

8048 001 0096

23.09.2009.

68

 

59.

Saules ielas laukums

8048 003 0176

23.09.2009.

69

 

60.

“Smalkumi”

8048 009 0317

23.09.2009.

70

 

61.

“Paceplīši”

8048 007 0320

23.09.2009.

72

 

62.

“Pienenes”

8048 004 0339

23.09.2009.

73

 

63.

“Lotosi”

8048 007 0173

23.09.2009.

74

 

64.

“Kaķīši”

8048 007 0129

23.09.2009.

75

 

65.

“Lapsiņas” grozījumi (Briežu iela 98 un Briežu iela 98A robežās)

8048 007 0709

8048 007 0529

23.09.2009.

77

 

66.

“Darvnieki”, “Kapenieki”

8048 004 0281

8048 004 0251

23.09.2009.

78

 

67.

“Siliņi”

8048 004 0305

23.09.2009.

79

 

68.

“Kastaņi”

8048 007 0107

23.09.2009.

80

 

69.

“Kakari”, “Puķulejas”,

Madaru iela 19

8048 001 0030

8048 001 0537

8048 001 0401

23.09.2009.

81

– atcelts ar 28.06.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 7 (lēmuma protokols Nr. 10, 17.§)

70.

“Jaunzemes”

8048 003 0813

23.09.2009.

82

 

71.

“Lauvas”

8048 012 0031

23.09.2009.

83

 

72.

“Blāzmas”

8048 007 0079

23.09.2009.

84

– atcelts ar 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 27 (protokols Nr. 23,14.§)

73.

“Miervidi”

8048 013 0069

23.09.2009.

85

 

74.

“Irši”

8048 002 0007

23.09.2009.

86

 

75.

“Mežrozes”

8048 007 0009

23.09.2009.

87

 

76.

“Mežlīči-2”

8048 004 0018

23.09.2009.

88

 

77.

“Pamales”,

“Pakrasti”,

“Palīči”,

“Pazari”

8048 003 0327

8048 003 0326

8048 003 0328

8048 003 0325

23.09.2009.

89

 

78.

“Reiņi”

8048 004 0340

23.09.2009.

90

 

79.

“Grūbes”

8088 006 0038

23.09.2009.

91

 

80.

“Aļņu Sala”

8088 007 0045

23.09.2009.

92

 

81.

“Priedoli”

8088 005 0447

23.09.2009.

93

 

82.

“Silavas” („Alises”)

8088 005 0446

23.09.2009.

94

 

83.

“Vijas”

8088 004 0024

23.09.2009.

95

 

84.

“Ezerlīči”,

“Mazie Ezerlīči”

8088 007 0034

8088 007 0046

23.09.2009.

96

 

85.

“Priežu mala”

8088 008 0280

23.09.2009.

97

 

86.

“Cederi”

8088 007 0007

23.09.2009.

98

 

87.

“Puduri”,

“Priedulāji”

8088 004 0026

8088 004 0007

23.09.2009.

99

 

88.

“Vecvagari”

8088 001 0021

23.09.2009.

100

 

89.

“Ušiņas”

8088 010 0056

23.09.2009.

101

 

90.

“Zuši”

8088 007 0163

23.09.2009.

102

 

91.

“Bindari”

8088 007 0025

23.09.2009.

103

 

92.

“Mēness pļavas”, “Jaunās mēness pļavas”, “Rīdzenes”

8088 004 0014

8088 004 0013

8088 004 0106

23.09.2009.

104

 

93.

“Gulbju pļavas”

8088 003 0030

23.09.2009.

105

 

94.

“Jaunbindari”

8088 007 0052

23.09.2009.

106

 

95.

“Lauki”

8088 006 0069

23.09.2009.

107

 

96.

“Rožlejas”

8088 005 0147

23.09.2009.

108

 

97.

“Ciemītes”

8088 004 0103

23.09.2009.

109

 

98.

“Skariņas”

8088 010 0024

23.09.2009.

110

 

99.

“Līčupes”,

“Upesielejas”

8088 007 0098

8088 007 0015

23.09.2009.

111

 

100.

“Laši”

8088 003 0197

8088 003 0203

8088 003 0206

23.09.2009.

112

 

101.

“Mežvidi”

8088 007 0075

23.09.2009.

113

 

102.

“Labrenči”

8088 009 0050

23.09.2009.

114

 

103.

“Roves”

8088 005 0402

23.09.2009.

115

 

104.

“Jasmīni”

8088 009 0053

23.09.2009.

116

 

105.

“Liepziedi”

8088 008 0039

23.09.2009.

117

 

106.

“Zāģētava”

“Zāģētava 2”

8088 006 0083

8088 006 0061

23.09.2009.

118

 

107.

“Ezerzeme”

8088 009 0030

23.09.2009.

119

 

108.

“Bērziņi”

8088 010 0040

8048 010 0041

23.09.2009.

120

 

109.

“Kroņi”

8088 004 0081

23.09.2009.

121

 

110.

“Baloži”

“Ķuži”

8088 004 0017

8088 004 0036

23.09.2009.

122

 

111.

“Laimeskrasti”

8088 005 0035

23.09.2009.

123

 

112.

“Straupes – Dāv – Kaspari”

8088 009 0033

23.09.2009.

124

 

113.

“Jaunūdri”

8088 007 0066

23.09.2009.

125

 

114.

“Salas”

8088 007 0116

23.09.2009.

126

 

115.

“Taremas”

8088 005 0105

23.09.2009.

127

 

116.

“Aizezeri”

8088 005 0470

23.09.2009.

128

 

117.

“Šnepsti”

8088 009 0088

23.09.2009.

129

 

118.

“Vējlauki”

“Vējgriezes”

8088 009 0086

8088 009 0087

23.09.2009.

130

 

119.

“Zīlītes”

8088 005 0476

23.09.2009.

132

 

120.

”Ceriņi”

8088 009 0003

23.09.2009.

133

– atcelts ar 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 29 (protokols Nr. 23,16.§)

121.

“Kirmeļi”

8088 005 0034

23.09.2009.

134

- lēmums par detālplānojuma realizāciju pa daļām

26.01.2022. Nr.11

pielikums lēmumam - līgums

122.

“Saliņas”

8088 005 0464

23.09.2009.

135

 

123.

“Klijas”

8088 005 0069

23.09.2009.

136

 

124.

”Sprīdīši”

”Līcīši”

”Kalnaķuži”

”Ieviņas”

8088 005 0406

8088 005 0400

8088 005 0405

8088 005 0401

23.09.2009.

137

 

125.

“Krastiņi”

8088 002 0010

23.09.2009.

138

 

126.

“Katrīnas”

8088 005 0232

23.09.2009.

139

 

127.

“Vecdzeguzes 3”

8088 004 0006

23.09.2009.

140

 

128.

“Melderceri”

8088 006 0042

23.09.2009.

141

 

129.

“Ozolcelmi”

8088 006 0057

23.09.2009.

142

atcelts ar 25.01.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 (lēmuma prot. Nr. 1,14.§).

130.

“Upeslīči”

8088 005 0189

8088 005 0191

23.09.2009.

143

 

131.

“Guntiņas”

8088 005 0207

23.09.2009.

144

 

132.

“Smilgas”

8088 005 0438

23.09.2009.

145

 

133.

“Krampīši”

8088 005 0212

23.09.2009.

146

 

134.

“Siliņi-3”

8048 004 0307

25.11.2009.

149

 

135.

“Vecpļavas” 3.z.v. (Zilenīši)

8088 007 0079

25.11.2009.

151

 

136.

“Ceplīši”

“Kurši”

8048 003 0571

8048 003 0364

27.01.2010.

2

 

137.

“Klintis-1”

8048 009 0078

27.01.2010.

3

 

138.

“Klintis”

“Gruduļi”

8048 009 0058

8048 009 0080

8048 009 0037

27.01.2010.

4

atcelts ar 02.04.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.6 (lēmuma prot. Nr.5,19.§)

139.

“Urdziņas”

8088 007 0030

24.02.2010.

9

 

140.

“Klaušas”

8048 007 0075

28.04.2010.

15

 

141.

“Ilgas”

8088 005 0098

26.05.2010.

16

– atcelts ar 22.06.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 14 (lēmuma prot. Nr.9,6.§)

142.

“Vecstūrmaņi”

8088 003 0066

30.06.2010

23

 

143.

“Caunes”

8048 007 0822

30.06.2010

24

– atcelts ar 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 28 (protokols Nr. 23,15.§)

144.

“Pūķi”

“Ūsiņi”

8048 013 0092

8048 013 0090

28.07.2010.

29

 

145.

“Kosas”

8088 005 0081

25.08.2010.

32

 

146.

“Vecvirši” (“Gaišumi”)

8088 001 0094

25.08.2010.

31

 

147.

“Lielbatari”

8048 007 0167

25.08.2010.

30

 

148.

“Kapi”

8048 003 0157

22.02.2011.

4

 

149.

“Paegles”  (daļas grozījumi)

8048 006 0011

29.09.2011.

19

 

150.

“Dzilnupītes”

8048 008 0048

29.09.2011.

20

 

151.

“Dūdas” (grozījumi)

8048 003 0330

23.11.2011.

24

 

152.

“Dušeļi”

8088003 0065

23.05.2012.

9

 

153.

“Beberu ciema detālplānojums” (daļas grozījumi)

80480100411

80480100412

80480100413

80480100419

06.08.2012.

17

 

154

“Sēnītes”

80480070108

24.04.2013.

(prot. Nr. 4, 11.§)

 

155.

“Maliņas”,

“Jaunmaliņas”

80880060047    80880060097

28.08.2013.

(prot. Nr. 13, 11.§)

 

156.

“Grīnieki”,

“Medulāji”

80480080719   80480080718

23.10.2013.

(prot. Nr. 16, 2.§)

 

157.

“Lielie Dreimaņi”

80480010011

23.10.2013.

(prot. Nr. 16, 1.§)

 

158.

“Meldrāji”

80480080213

23.04.2014.

(prot. Nr. 5, 9.§)

 

159.

Jūrmalas iela 13A

80480030262

23.04.2014.

(prot. Nr. 5, 8.§)

 

160.

“Jaunķīši”

80880060026

23.07.2014.

(prot. Nr. 8, 5.§)

 

161.

“Vējgrieži-1″

80480080094

27.08.2014.

(prot. Nr. 11, 31.§)

 

162.

“Drustēni”

80480040805

26.11.2014.

(prot. Nr. 15, 5.§)

 

163.

“Sprīdīši”

80480040008

26.11.2014.

(prot. Nr. 15, 6.§)

 

164.

“Dzelmes”

80480040356

25.02.2015.

(prot. Nr. 3, 7.§)

 

165.

“Graudi”

80480030862

25.03.2015.

(prot. Nr. 5, 35.§)

 

166.

“Smilgu pļava”

80480010033

22.04.2015.

(prot. Nr. 6, 8.§)

 

167.

“Ārendas”,

“Jaunkrasti”

80880020006

80880020060

22.04.2015.

(prot. Nr. 6, 7.§)

 

168.

“Saliņas” grozījumi

(Lāču  ielas 12  robežas)

80480070431

22.04.2015.

(prot. Nr. 6, 10.§)

 

169.

“Taurēni” grozījumi

(Parka alejas 12 robežas)

80480070833

22.04.2015.

(prot. Nr. 6, 6.§)

 

170.

“Jaunzemes” (grozījumi)

80480030822

23.09.2015.

(prot. Nr. 13, 7.§)

 

171.

“Gundegas”,

“Indriņas”

80480010200

80480010591

16.12.2015.

(prot. Nr. 16, 5.§)

 

172.

“Vecalstes”

80480040263

27.01.2016.

(prot. Nr. 1, 15.§)


 

Informācija sadaļā atjaunota 14.02.2022.