Sabiedrība

Aptaujas

Aptauja par pašvaldības novērošanas kameru izvietojumu Mārupes novadā

Lai uzlabotu sabiedrības drošību, Mārupes novada pašvaldība nākotnē plāno veikt jaunu novērošanas kameru uzstādīšanu, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti līdz 23.februārim piedalīties aptaujā un izteikt viedokli par pašvaldības novērošanas kameru izvietojumu Mārupes novadā.

Iedzīvotājiem ir iespēja interaktīvā kartē atzīmēt vietas pie sabiedriska rakstura publiskām ēkām un to piegulošām teritorijām, kurās būtu nepieciešamas pašvaldības novērošanas kameras, kā arī sniegt komentārus un ieteikumus. Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti pašvaldības lēmuma pieņemšanā par novērošanas kameru izvietojumu novadā.

Aptauja pieejama šeit:

Aptauja pedagogiem par veselību veicinošiem pasākumiem izglītības iestādēs

Mārupes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde laika periodā no 2023. gada 2. janvāra līdz 5. februārim veikusi pedagogu aptauju par veselību veicinošiem pasākumiem bērniem  un pašiem pedagogiem.

Aptaujas mērķis bija noskaidrot pedagogu viedokļus un priekšlikumus, lai turpmāko sešu gadu laikā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai" ietvaros organizētu bezmaksas pasākumus un lekcijas par veselību. Aptaujas instruments - tiešsaistes anketa, kas bija nosūtītā visām Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēm.

APTAUJAS REZULTĀTI

Iedzīvotāju aptauja par kolumbārija izveidi

Mārupes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā par mirušo kremēšanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par kremācijas pakalpojumu un kolumbārija (būve kremētu mirušo pelnu uzglabāšanai) nepieciešamību, kā arī efektīvāk plānotu pašvaldības kapsētu pieejamību, izmantošanu un to labiekārtošanu.

Anketa pieejama šeit.

Lūgums sniegt atbildes līdz 2024. gada 1. februārim.

APTAUJAS REZULTĀTI

Aptauja uzņēmējiem par veselību veicinošiem pasākumiem Mārupes novadā

Mārupes novada pašvaldība aicina Mārupes novada uzņēmumus piedalīties aptaujā par darbinieku veselības veicināšanas nepieciešamību.

Tās aizpildīšana aizņems līdz trīs minūtēm Jūsu laika.

Ņemot vērā Mārupes novada pašvaldības iespēju turpmāko sešu gadu laikā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai" ietvaros organizēt bezmaksas pasākumus un lekcijas par veselību, vēlamies uzzināt uzņēmēju viedokļus un priekšlikumus, lai pasākumi atbilstu Jūsu darbinieku interesēm un vajadzībām.

APTAUJAS REZULTĀTI

Aptauja vecākiem par veselību veicinošiem pasākumiem Mārupes novadā

Aptaujā par veselības veicināšanas pasākumiem aicinām piedalīties vecākus, kuru bērns/-i ir vecumā no 3 līdz 17 gadiem.

Vēlamies noskaidrot vecāku viedokli, lai turpmāko sešu gadu laikā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas  "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai" aktivitātes (bezmaksas pasākumi un lekcijas par veselību) atbilstu jūsu un jūsu bērnu interesēm un vajadzībām.

 

APTAUJAS REZULTĀTI

Aptauja par Disku Golfa laukumu ierīkošanu Mārupes novadā

Aptauja par Disku Golfa laukumu ierīkošanu Mārupes novadā, Piņķos un Skultē kopumā tika saņemtas 303 atbildes, laika posmā no 03.02.2023.-13.02.2023. Pārsvars iedzīvotāju ir par laukuma izveidi Mārupes novadā, 281 atbilde ar “Ja, interesanta un aktīva spēle brīvā laika pavadīšanai dabā” un 22 atbildes, kas norādīja, ka “Nē, nav nepieciešams”. Aptaujas vidējais dalībnieku vecums ir no 30-45 gadiem. 

APTAUJAS REZULTĀTI

Aptauja par Jauniešu telpu labiekārtošanu Piņķos

Aptauja par Jauniešu telpu labiekārtošanu Piņķos kopumā tika saņemtas 78 atbildes laika posmā no 03.02.2023.-13.02.2023. Pārsvars iedzīvotāju ir par telpu labiekārtošanu priekš jauniešiem Piņķos, uz jautājumu “Vai Jūsuprāt ir būtiski nodrošināt jauniešiem telpas, kurās pavadīt laiku socializējoties, realizējot projektus, u.c.?”, 72 atbildes ar “Jā” un 6 atbildes ar “Nē”. Aptaujai pārsvarā atbildes sniedza tiešā mērķa grupa, kas ir jaunieši vecumposmā līdz 18 gadiem.

APTAUJAS REZULTĀTI

Aptauja par Mārupes pilsētas identitāti

Šī gada aprīlī pieņemts lēmums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024. -2036. gadam izstrādi. Jaunajā teritorijas plānojumā, integrējot līdzšinējos atsevišķo Mārupes pagasta un Babītes un Salas pagastu teritorijas plānošanas dokumentu risinājumus, tiks izstrādāts teritorijas attīstības telpiskais risinājums un apbūves noteikumi, kas sekmēs Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2034. gadam vadlīniju ieviešanu un Attīstības programmā 2022. - 2028. gadam paredzēto pasākumu īstenošanu. 

Atsaucoties uz 15.09.2022 notikušo diskusiju "Mārupes pilsētas identitātes veidošana" tika veikta aptauja saistībā ar jautājumiem, kas šajā diskusijā tika aktualizēti, tāpēc priecāsimies par viedokli arī no citiem. Aptauja noslēdzās 21. oktobrī.

Aptaujas rezultāti: 

Mārupes pilsētas identitāte

Aptauja par transporta sistēmas attīstību novadā

Šī gada aprīlī pieņemts lēmums par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024. -2036. gadam izstrādi. Jaunajā teritorijas plānojumā, integrējot līdzšinējos atsevišķo Mārupes pagasta un Babītes un Salas pagastu teritorijas plānošanas dokumentu risinājumus, tiks izstrādāts teritorijas attīstības telpiskais risinājums un apbūves noteikumi, kas sekmēs Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2034. gadam vadlīniju ieviešanu un Attīstības programmā 2022. - 2028. gadam paredzēto pasākumu īstenošanu. 

Dokumenta izstrādes procesā ļoti svarīgs ir iedzīvotāju viedoklis un priekšlikumi transporta sistēmas attīstībai novadā (mikromobilitātes risinājumi, pašvaldības nozīmes ceļu tīkls, valsts autoceļu pārbūves un Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūves ietekmes). Mikromobilitātes infrastruktūru veido gājēju un velosipēdu ceļi, un tā ir nozīmīga satiksmes infrastruktūras daļa.

Izveidota interaktīva aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju mobilitātes (precīzāk, mikromobilitātes) paradumus novada kontekstā - esošos un nepieciešamos.

Aptauja noslēdzās 7. oktobrī.

Aptaujas rezultāti: 

 

Iedzīvotāju aptaujas anketa par izglītības pieejamību Mārupes novadā 

Pašvaldība aicina novada bērnu un/ vai skolēnu vecākus piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par variatīvās* izglītības iespējām Mārupes novadā, lai sekmētu bērnu un/ vai skolēnu iespējas iegūt izglītību pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai un veicinātu efektīvu esošo resursu apguvi atbilstoši mūsdienu nostādnēm, vides, izglītības un citām attīstības tendencēm. Iegūtie rezultāti tiks izmantoti Mārupes novada izglītības iestāžu tīkla un mācību procesa tālākai plānošanai.

Aptauja tiek veikta anonīmi, to var aizpildīt līdz 1. septembrim. Būsim pateicīgi par Jūsu veltīto laiku!

Aptaujas saite šeit: https://arcg.is/1LTrqr.

* iespēja variēt laikā - kombinēt dažādus mācību laikus, telpā un resursos - organizēt paralēlu mācību plūsmu. 

Iedzīvotāju aptaujas anketa par Sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstību

Lūdzam iedzīvotājus aizpildīt aptaujas anketu par sporta un aktīvās atpūtas jomas attīstību novadā. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs un apkopotā veidā tiks ņemts vērā Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas izstrādes procesā. Aptauju lūdzam aizpildīt līdz 1.augustam.

 

Aptauja par pašvaldības informācijas stendiem

No 2022. gada 17. februāra līdz 14. martam gan elektroniski, gan izdrukas veidā iedzīvotājiem bija iespēja izteikt savu viedokli par informācijas stendu lietošanu.

Aptauju aizpildīja 148 respondenti (66 elektroniski, 82 aizpildīja izdruku). Visvairāk respondentu - vecuma grupās 61+ un 31-45 gadi.

Informācijas stendi atzīti par būtiskāko kanālu drukātās anketas aizpildītāju vidū, taču elektroniskās anketas aizpildītāji to ierindojuši pēdējā vietā visu pašvaldības komunikācijas kanālu kontekstā. 

Lielākā daļa aptaujas dalībnieku informāciju uz stendiem lasa dažas reizes mēnesī vai nejaušos gadījumos.

Aicinām iepazīties ar aptaujas rezultātiem ŠEIT.

 

 

 

Aptauja “Tūrisms Mārupes novadā - piedāvājums un iespējas nākotnē”

2022. gada februārī tika veikta aptauja “Tūrisms Mārupes novadā - piedāvājums un iespējas nākotnē”. Aptauju aizpildījuši 111 respondenti. Vidējais aptaujas dalībnieka vecums ir 30 - 45 gadi. Aptaujas dati liecina, ka lielākā daļa respondentu (91%) visbiežāk ceļo kopā ar ģimeni, 51,4% ar draugiem, 14,4% ceļo viens/-a un 4,5% ceļo kopā ar grupu.

Aicinām iepazīties ar aptaujas rezultātiem ŠEIT.

 Aptauja “Cik zaļš un neatkarīgs tu esi”

2021. gadā veicām aptauju “Cik liela ir tava pēda?”, lai noskaidrotu, cik zaļi mēs esam. Šogad līdzīgu un reizē tomēr atšķirīgu aptauju veicām atkārtoti, ņemot vērā jaunās novada robežas un strauji mainīgo situāciju. Iegūtā informācija palīdzēs sagatavot interesantu un noderīgu informāciju ikgadējam Zaļajam festivālam, kas šogad norisināsies aprīļa beigās.

Tika saņemtas atbildes no 109 mājsaimniecībām, kas pret kopējo novada populāciju nav daudz, tomēr sniedz ieskatu tendencēs.

Aptauja norisinājās no 28. februāra līdz 13. martam.

Aptaujas rezultāti apkopoti infografikā

Aptauja par pastaigu maršruta labiekārtošanu Medema purvā

Pastaigas dabā pēdējo divu gadu laikā kļuvušas īpaši iecienītas, bet vai esi bijis mūsu pašu Medema purvā? Vai zināji, ka tajā rodama Mārupītes izteka, augstais purvs un plaša putnu daudzveidība?

Mēs vēlamies noskaidrot, cik populārs ir Medema purvs kā pastaigu vieta novadnieku vidū, kā arī tā labiekārtošanas nepieciešamību.

Aicinām aizpildīt elektronisko aptauju, kas pieejama šeit!

Aptauja aizņems vien 2 minūtes Tava laika. Tā norisinās no 14. līdz 24. janvārim.

Paldies jau iepriekš visiem, kuri veltīs laiku aptaujas aizpildīšanai!

Aptauja par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā

Mārupes, Babītes, Salas pagastos

 

ZIŅAS

23.11.2021. Noslēgusies aptauja par atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā

Aptaujas kopsavilkums (PDF)

11.10.2021. Esi aktīvs, izsaki savu viedokli


Aicinām Jūs piedalīties aptaujā, lai varētu novērtēt līdz šim Mārupes, Babītes un Salas pagastos organizēto atkritumu apsaimniekošanu un saprast, ko nepieciešams uzlabot un mainīt.

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!

Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Aptauja norisinās no 2021. gada 13. septembra līdz 2021. gada 11. oktobrim.

Aptauja aizpildāma vienu reizi un aizpildes laiks aizņems ne vairāk par 5 - 8 minūtēm.

Aptauja pieejama šeit.

doties uz aptauju

Ja vēlaties saņemt dažādus jaunumus no pašvaldības, kā arī šīs aptaujas ietvaros pateicības balvu par aptaujas aizpildīšanu, lūdzu norādi tālruņa numuru un e-pastu, lai laimesta gadījumā varam ar Jums sazināties (pieci dalībnieki saņems balviņas no pašvaldības).

Paldies par atsaucību!

 

 

 Interaktīva aktivitāte: Mārupes novads - “Mana ideālā dzīvesvieta”

Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022 - 2034" izstrādes ietvaros, laika periodā no 2021.gada 5.maija līdz 31.maijam, izmantojot interaktīvu lietotni - karti, tika organizēta iespēja sniegt viedokli vai ierosinājumus par dažādu iedzīvotājiem svarīgu publisku objektu un pakalpojumu vēlamo atrašanās vietu, kas palīdzētu pašvaldībai plānot infrastruktūras attīstību novadā.

Aktivitātes ietvaros kopumā tika iesniegti 333 ierosinājumi dažādās objektu kategorijās. Visus saņemtos priekšlikumus iespējams apskatīt interaktīvajā kartē, bet apkopojums ietverts "Pārskatā par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros organizētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem" (pieejams šeit).

Saite uz karti “Mana ideālā dzīvesvieta” pieejama šeit: www.ej.uz/mana-ideala-dzivesvieta

bilde_ideala dzivesvieta

Aicinām arī turpmāk ikvienu interesentu iesaistīties jaunā Mārupes novada veidošanā un attīstībā!

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam aptauja

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam ietvaros Mārupes un Babītes pašvaldībās tika izplatītas uzņēmēju un iedzīvotāju aptaujas anketas, laika posmā no 08.02.2021. līdz 01.03.2021, lai noskaidrotu sabiedrības redzējumu par novada attīstību nākotnē. Kopumā aptauju uzsākuši 2550 iedzīvotāji un 391 uzņēmējs, kas ir aptuveni  6% no kopējā Mārupes un Babītes novadu iedzīvotāju skaita un apmēram 6% no kopējā uzņēmēju skaita. Veicot kvalitatīvo aptaujas anketu atlasi, kopumā tika analizētas 1970 iedzīvotāju anketas (1321 Mārupes novads; 649 Babītes novads) un 191 uzņēmēju anketa (121 Mārupes novads; 57 Babītes novads). Informācija un apkopojums par aptaujas rezultātiem ir atspoguļots zemāk izstrādātajās sešās infografikās. 

Socioloģiskās aptaujas rezultāti Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam ietvaros (veikta 2021.gadā)

 

ZIŅAS

12.04.2021. APKOPOTI JAUNIZVEIDOJAMĀ MĀRUPES NOVADA APTAUJAS REZULTĀTI

12.03.2021. NOSLĒGUSIES APTAUJA PAR JAUNIZVEIDOTĀ MĀRUPES NOVADA ATTĪSTĪBU

08.02.2021. PIEDALIES SAVA NOVADA VEIDOŠANĀ UN ATTĪSTĪBĀ! AIZPILDI APTAUJAS ANKETU!

 

INFOGRAFIKAS

infografika

infografika

infografika

infografika

infografika

infografika

Aptauja “Cik liela ir TAVA “pēda”?”

Laika posmā no 2021. gada 8. marta līdz 28. martam tika veikta aptauja ar mērķi noskaidrot, cik “zaļi” mēs, mārupieši, esam – cik daudzi no mums lieto atjaunojamos energoresursus, saules vai zemes sniegto enerģiju, cik dabai draudzīgs ir mūsu dzīvesveids?

Aptaujā kopumā piedalījās 345 mājsaimniecību pārstāvji (respondenti).

Aptaujas rezultāti pieejami šeit.

aptauja vizuālis

Aptauja "Mārupes iedzīvotājiem par dažādiem pludmales sporta veidiem"

Aptauja par autobusa pieturvietu aprīkojuma uzlabošanu

Aptauja par gājēju tiltiņu nosaukumiem Mārupes novadā

Par dārza un parka atkritumu punkta darba laiku Piņķos

Babītes un Salas pagastos (bijušā Babītes novada teritorijā)

Par brīvdabas spēka trenažieru uzstādīšanu parkā pie Babītes stacijas

Babītes un Salas pagastos (bijušā Babītes novada teritorijā)

Par Piņķu ūdenskrātuves apkārtnes attīstīšanas iespējām

Babītes un Salas pagastos (bijušā Babītes novada teritorijā)

Par līdzfinansējumu auklītēm Babītes novadā

Babītes un Salas pagastos (bijušā Babītes novada teritorijā)

Par Babītes novada vēsturi kā vērtību sabiedrībai

Babītes un Salas pagastos (bijušā Babītes novada teritorijā)

Par strītbola laukuma izveidi Piņķos

Babītes un Salas pagastos (bijušā Babītes novada teritorijā)

 

Informācija sadaļā atjaunota 20.02.2024.