Sabiedrība

Rīcība tuvinieka nāves gadījumā

Rīcība tuvinieka nāves gadījumā

Kā jārīkojas, ja miris tuvinieks:

  • Jāreģistrē miršanas fakts un jāsaņem personas miršanas apliecība. Miršanas apliecības izdod jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā Latvijā. 
  • Ja nepieciešama jauna kapavieta Mārupes pašvaldības kapsētā vai vēlaties mirušo apbedīt esošā ģimenes kapavietā pašvaldības kapsētā -  jāraksta iesniegums pašvaldībai, kuram pievieno miršanas apliecības kopiju.

Dokumentus iesniedz pašvaldībā vienā no šādiem veidiem:

  • klātienē Pašvaldības īpašumu pārvaldē, Centra iela 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā (1. stāvs, 3. kabinets, kapsētu pārvaldniece) 
  • klātienē pašvaldības Centrālās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā vai Centra iela 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā;
  • ar drošu e-parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz pašvaldības oficiālo e-adresi (marupe@marupe.lv)

Iesniegumu iesniedzot klātienē, veidlapas pieejamas uz vietas. 

  • Tālrunis uzziņām:  +371 27015486; 67687149 (darba laikā)

 

Ievērībai!

Iesniegumu par jaunu apbedījumu esošā ģimenes kapavietā var iesniegt:

  • kapavietas uzturētājs, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību (Piņķu vai Annas kapsētās ar baznīcu);
  • persona, kura ir norādīta kapavietas uzturēšanas līgumā kā saistību pārņēmējs, ja līgumslēdzējs ir miris vai nav sasniedzams;
  • persona, kura uzņemas kapavietas uzturēšanas saistības nākotnē un ir ģimenes kapavietā apbedīto tuvinieks/dzimtas pārstāvis, ja iepriekš nav bijis noslēgts kapavietas uzturēšanas līgums.

Kremēta mirušā pelnu urnu kapsētā drīkst apbedīt tikai saskaņojot to ar pašvaldības kapsētu pārvaldnieku un attiecīgās kapsētas pārzini.

VEIDLAPAS:

Jaunas kapavietas piešķiršana

Jauns apbedījums esošā ģimenes kapavietā

Kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 03.01.2024.