Viedie risinājumi

2.solis - videi draudzīgu aktivitāšu popularizēšana

Plakāts

Mums, mārupiešiem, pieder nenovērtējami dārgumi! Mums ir plaši purvi, ezeri, meži un pļavas, četras Natura 2000 teritorijas, novadā sastopami aizsargājamu sugu augi, dižkoki un neskartas dabas teritorijas. Tomēr šāda bagātība uzliek arī lielu atbildību – dzīvot saskaņā ar dabu, saimniekot atbildīgi, cenšoties noturēt līdzsvarā ekonomiskās izaugsmes intereses un dabas teritoriju saglabāšanu.


a) Palīdzība Ukrainas iedzīvotājiem 

2022. gada martā pašvaldības darbinieki tika aicināti iesaistīties labdarības akcijā, pāršķirojot savus skapjus, ziedojot mantas nogādāšanai Ukrainā, kā arī bēgļiem, kas ieradušies Latvijā (tostarp Mārupes novadā).

Atbalstot kustību “Gribu palīdzēt bēgļiem”, novadā darbojas biedrība “Labdarība lapa”, kas pieņem un koordinē ziedoto mantu nogādāšanu Ukrainai, kā arī bēgļiem, kas ieradušies Latvijā (tostarp Mārupes novadā). Pašvaldība biedrībai ir piešķīrusi telpas Vecozolu ielā 103, Tīrainē, kur notiek saziedoto mantu pieņemšana un šķirošana. Tāpat ikviena labdara ērtībai pašvaldība piedāvā trīs vietas, kur var nodot savas palīdzības pakas (ziedojamās mantas). Tālāk šīs pakas tiek nodotas centrālajam punktam Tīrainē. 


b) Videi draudzīga pārvietošanās kustība

No 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam Mārupes novada pašvaldības darbinieki piedalās "Videi draudzīgā pārvietošanās kustībā", kuras mērķis ir veicināt aktīvu dzīves veidu -  pārvietoties videi draudzīgi uz darbu/ veikalu vai vienkārši sportot – skriet, soļot, braukt ar velo u. tml.

Plakāts

Informācija sadaļā atjaunota 21.09.2023.