Mārupes novads

Mārupes novada karteMārupes novads 10391,3 ha zemes platībā atrodas mežiem un purviem bagātajā Pierīgas lauku teritorijā, Latvijas lielākās upes Daugavas kreisajā krastā, un robežojas ar Rīgas pilsētu, Olaines un Babītes novadiem.

Novadu šķērso trīs mazupītes – Mārupīte, Neriņa un Dzilnupīte. Mārupes novadā atrodas daļa Cenu tīreļa, kas iekļauts Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000, daļa Medemu purva un Bieriņu purvs.

Mārupes novads ir viena no tām Pierīgas teritorijām, kurās notiek ļoti intensīva un strauja dzīvojamo un darījumu teritoriju apbūve, saglabājoties arī lauksaimniecībai un plašām lauku ainavām. Pēdējo gadu laikā tapuši un tiek celti vairāki daudzdzīvokļu māju kompleksi un ciemati, realizēti simtiem individuālo projektu. 

Mārupes novada administratīvajā teritorijā atrodas pieci ciemi, kuros dzīvo 80% novada iedzīvotāju:

Novada administratīvais centrs atrodas Mārupē, bet katrā ciemā ir vismaz viena izglītības iestāde, kas pilda arī attiecīgās apdzīvotās vietas sabiedriskā centra funkcijas. Pēdējā desmitgadē robežas starp ciemiem, īpaši starp Mārupi un Tīraini, samazinās un daudzviet, arī ārpus apdzīvotām vietām, veidojas blīva dzīvojamā un darījumu objektu apbūve.

2020.gada 1.janvārī Mārupes novadā deklarējušies 23 231 iedzīvotāji. Pašvaldības galvenajā prioritāte ir bērni, jaunieši un izglītības joma, jo, līdz ar intensīvo ciematu paplašināšanos, novadā strauji palielinājies iedzīvotāju, īpaši jauno ģimeņu, skaits. Mārupes novadā ir septiņas pašvaldības izglītības iestādes, kultūras un sporta dzīvē iesaistīti vairāki simti bērnu un jauniešu.

Mārupes novadā darbojas vairāk kā 3 000 visdažādāko nozaru uzņēmumi. Visplašāk pārstāvētas ir konsultāciju, darbību ar nekustamiem īpašumiem, būvniecības un loģistikas nozares. Uzņēmumi koncentrējušies lielāko ceļu tuvumā – K.Ulmaņa gatves malā, gar Mārupes-Jaunmārupes ceļu un apvedceļa Jūrmala-Salaspils tuvumā. Pateicoties tam, ka Mārupes novada teritorijā atrodas starptautiskā lidosta “Rīga” un izdevīgajam ģeogrāfiskajam novietojumam tiešā gaisa, sauszemes, jūras un dzelzceļa transporta mezglu tuvumā, novadā savu darbību ir izvērsuši lielākie pārvadājumu un loģistikas nozares uzņēmumi: “Air Baltic Corporation”, "SMARTLYNX ARILINES", “Latvijas Pasts”, “TNT Latvia”, “DHL Latvia”, “Kreiss” un citi. Mūsu novadā mājvietu ir radis viens no atpazīstamākajiem Latvijas uzņēmumiem – “MADARA Cosmetics”, viens no Eiropas vadošajiem IT tehnoloģiju un mājas elektronikas vairumtirdzniecības un loģistikas uzņēmumiem “ALSO Latvia” un Mārupes novada līderis informāciju tehnoloģiju un datoru pakalpojumu sniedzējiem - "X INFOTECH", kā arī viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā – “Sabiedrība Mārupe”. 2015.gadā savu darbību uzsācis ražošanas un loģistikas komplekss “Polipaks NT”.

Arvien strauji pieaugošais iedzīvotāju un strādājošo skaits prasa mūsdienīgu pašvaldības darbu un aktīvu iedzīvotāju līdzdalību dažādu problēmu risināšanā, ja gribam dzīvot tīrā vidē, plānveidīgi sakārtotā teritorijā ar konkurētspējīgām izglītības iestādēm un pietiekami plašām atpūtas un izklaides iespējām uz vietas novadā.

Prezentācija par Mārupes novadu (LV)

Prezentācija par Mārupes novadu (ENG)

Informācija sadaļā atjaunota 06.01.2020.