Mārupes novads

Mārupes novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, iekļaujas Rīgas metropoles areāla urbanizētajā Pierīgas telpā, daļēji arī Pierīgas rekreācijas un vides aizsardzības telpā. Novads robežojas ar Rīgas un Jūrmalas valstspilsētām, Tukuma, Jelgavas un Olaines novadiem, kā arī iekļaujas Rīgas plānošanas reģionā.

Novadu veido četras teritoriālās vienības – Mārupes pagasts, Babītes pagasts, Salas pagasts un no 2022.gada 1.jūlija Mārupes pilsēta. Novada administratīvais centrs no 2022.gada 1.jūlija ir Mārupes pilsēta. Mārupes novadā ir 33 ciemi un viena pilsēta, kuru platība, iedzīvotāju skaits un apdzīvojuma blīvums, kā arī attiecīgi pieejamo pakalpojumu klāsts, ir ļoti atšķirīgs. Mārupes novadā ir straujākais iedzīvotāju skaita pieaugums – atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2021.gadā iedzīvotāju skaits palielinājās par 3%, un novads ir jaunākais iedzīvotāju vecuma ziņā, jo vidējais vecums ir 33 gadi. Mārupes novada nozīmīgākais dabas resurss ir mežu un purvu teritorijas. Novada kopējā platība 34 726,67 ha, no kuras 35% aizņem meži, 15% purvi, 9% ūdeņi un 17% lauksaimniecības zemes. Mārupes novada apkārtmērs (perimetrs) ir 125,5 km. Nozīmīgu daļu aizņem polderu teritorijas – apmēram 19% no novada kopējās platības jeb 6613 ha. Apmēram 1/5 daļa no novada teritorijas atrodas ciemu robežās. Novadā strauji attīstās uzņēmējdarbība, kas saistīts ar novietojumu tiešā galvaspilsētas tuvumā, Rīgas metropoles areālā, un lidostas “Rīga”, kas ir būtisks starptautisks transporta mezgls, atrašanos novada teritorijā.

Novada karte 2022

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 01.02.2023.