Izglītība

Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

2023. gada 17. janvārī spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr.1/2023 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība", kas nosaka pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas kārtību rindā un izslēgšanas kārtību no rindas, uzņemšanas kārtību Mārupes novada pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās  un atskaitīšanas kārtību.

Vecākiem, elektroniski reģistrējoties bērnudārza rindai pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv, ir iespēja reģistrēt pieteikumu portāla www.epakalpojumi.lv reģistrā, ar vienu pieteikumu piesakoties uz vairākām pašvaldības pirmsskolas iestādēm, vienlaicīgi nosakot prioritātes, apskatīt pašvaldības pirmsskolas pieteikumu reģistru un sekot bērna vietas izmaiņām rindā. Elektroniskā reģistrēšanās bērnudārzu rindā ļauj apskatīt agrāk reģistrētos pieteikumus, veikt izmaiņas pieteikumā, saņemt uzaicinājumu par piedāvāto vietu elektroniski.

Vecākiem jebkurā laikā (piemēram, dzīvesvietas maiņas gadījumā u.c.) ir iespēja papildināt vai mainīt reģistrācijas pieteikuma formu, kā arī ir iespēja sekot līdzi rindas virzībai. 

 

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, zvanot uz tālruņa numuru: 29531106, vai rakstot uz e-pasta adresi: bernudarzs@marupe.lv.

 

“Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”

Informācija sadaļā atjaunota 12.06.2023.