Domes sēdes

Mārupes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis informācijai:  67933737.


Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde notiks 29. martā plkst.10.00

DARBA KĀRTĪBA

Domes sēdes ir atklātas. Tajās iespējams piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē. 

Kārtība, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēdēs

Spēkā no 01.04.2023.

Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks var uzaicināt iedzīvotājus piedalīties Domes sēdēs. Komitejas priekšsēdētājs var uzaicināt iedzīvotājus piedalīties attiecīgās komitejas sēdē.

Ja komitejas sēdes darba kārtībā ir iekļauts lēmuma projekts, kas sagatavots, pamatojoties uz privātpersonas iesniegumu, un kurš varētu būt nelabvēlīgs attiecīgajai privātpersonai, lēmuma projekta sagatavotājs uzaicina attiecīgo privātpersonu uz komitejas sēdi.

Ja novada iedzīvotājs vai cita persona vēlas piedalīties domes vai komitejas sēdē, viņa par to rakstveidā informē Centrālās pārvaldes vadītāju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ne vēlāk kā divas dienas pirms domes vai komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā divas stundas pirms domes vai komitejas ārkārtas sēdes.

Novada iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes vai komitejas sēdē, nav tiesības bez sēdes vadītāja uzaicinājuma piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

 

Ētikas kodekss


Domes sēžu videoieraksti

Saistošo noteikumu projekti

Komiteju sēdes


Komiteju sanāksmju audio faili ir pieejami Mārupes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā), iepriekš  piesakoties vizītei, rakstot uz e -pastu marupe@marupe.lv. 


Mantiskās tiesības uz Mārupes novada pašvaldības domes sēžu audio ierakstiem pieder Mārupes novada pašvaldībai, audio ierakstu vai to daļas pārpublicēšana bez Mārupes novada pašvaldības rakstiskas atļaujas ir aizliegta! 


 

Domes sēžu protokoli

VirsrakstsVideoierakstsAudioierakstsProtokols
2023.gada 14.marta domes sēde
2023. gada 28. februāra domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=YW39-40OFdU
2023. gada 14. februāra domes ārkārtas sēde https://www.youtube.com/watch?v=5H9fAFZPk9w
2023.gada 25.janvāra domes sēde https://youtu.be/a11SDgF6df4
2023.gada 18.janvāra ārkārtas domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=LSTfPBGkm-I
2022.gada 28.decembra domes sēde
2022. gada 30. novembra domes sēde
2022. gada 25. novembra domes ārkārtas sēde
2022. gada 31. oktobra domes ārkārtas sēde
2022. gada 26. oktobra domes sēde
2022. gada 13. oktobra domes ārkārtas sēde
2022. gada 5. oktobra domes ārkārtas sēde
2022. gada 28. septembra domes sēde
2022. gada 24. augusta domes sēde
2022. gada 8. augusta domes ārkārtas sēde
2022. gada 27. jūlija domes ārkārtas sēde
2022. gada 7. jūlija domes ārkārtas sēde
2022. gada 6. jūlija domes ārkārtas sēde
2022. gada 29. jūnija domes sēde
2022.gada 13.jūnija domes ārkārtas sēde