Domes sēdes

Mārupes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis informācijai: 67933737.

Domes sēdes ir atklātas. Tajās iespējams piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē. 

Kārtība, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēdēs

Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks var uzaicināt iedzīvotājus piedalīties Domes sēdēs. Komitejas priekšsēdētājs var uzaicināt iedzīvotājus piedalīties attiecīgās komitejas sēdē.

Ja komitejas sēdes darba kārtībā ir iekļauts lēmuma projekts, kas sagatavots, pamatojoties uz privātpersonas iesniegumu, un kurš varētu būt nelabvēlīgs attiecīgajai privātpersonai, lēmuma projekta sagatavotājs uzaicina attiecīgo privātpersonu uz komitejas sēdi.

Ja novada iedzīvotājs vai cita persona vēlas piedalīties domes vai komitejas sēdē, viņa par to rakstveidā informē Centrālās pārvaldes vadītāju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ne vēlāk kā divas dienas pirms domes vai komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā divas stundas pirms domes vai komitejas ārkārtas sēdes.

Novada iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes vai komitejas sēdē, nav tiesības bez sēdes vadītāja uzaicinājuma piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

Ētikas kodekss

Domes sēžu videoieraksti

Saistošo noteikumu projekti

Komiteju sēdes


Komiteju sanāksmju audio faili ir pieejami Mārupes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā), iepriekš piesakoties vizītei, rakstot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv. 

Mantiskās tiesības uz Mārupes novada pašvaldības domes sēžu audio ierakstiem pieder Mārupes novada pašvaldībai, audio ierakstu vai to daļas pārpublicēšana bez Mārupes novada pašvaldības rakstiskas atļaujas ir aizliegta! 

Kārtējā Mārupes novada pašvaldības domes sēde notiks 2024. gada 29. maijā plkst. 10.00 Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29). 

DARBA KĀRTĪBA

 

 

DOMES SĒŽU INFORMĀCIJA  

2024. gada 29. maija Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde

2024. gada 20. maija Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

2024. gada  24. aprīļa Mārupes novada pašvaldības domes sēde

2024. gada 11. aprīļa Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

2024. gada 27. marta Mārupes novada pašvaldības domes sēde

2024. gada 14. marta Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

2024. gada 28. februāra Mārupes novada pašvaldības domes sēde

2024. gada 31. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes sēde

2024. gada 18. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

2024. gada 4. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde

 

Informācija sadaļā atjaunota 23.05.2024.