Uzņēmējdarbība

Konkurss "Mammu bizness Mārupē"

hederis

Mārupes novada dome izsludinās jau trešo reizi konkursu “Mammu bizness Mārupē 2022”. Konkursa ietvaros sievietes, kuras audzina bērnu kopīgā dzīvesvietā vecumā līdz 8 gadiem (ieskaitot), var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma darbības uzsākšanai.

Konkursa mērķis ir motivēt sievietes - māmiņas saskatīt sevī uzņēmējas potenciālu un uzsākt komercdarbību, sekmēt jaunu produktu un pakalpojumu veidošanu, kā arī sekmēt jauno māmiņu sociālo iekļaušanu, sevis pilnveidošanu, atvieglojot un veicinot veiksmīgāku atgriešanos darba tirgū.

Konkursam var pieteikties sieviete, kura audzina bērnu kopīgā dzīvesvietā vecumā līdz astoņiem gadiem (ieskaitot) un plāno uzsākt uzņēmējdarbību, vai šo sieviešu dibinātie uzņēmumi, kuri reģistrēti pirms ne vairāk kā 24 mēnešiem. Konkursa finansējumu varēs izmantot esošā biznesa attīstīšanai vai jauna uzņēmuma darbības uzsākšanai.

Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 12 000 eiro (divpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi), maksimālais viena projekta īstenošanai pieejamais līdzfinansējums ir 3 000 eiro (trīs tūkstoši eiro, 00 centi).

Konkurss norisināsies divās atlases kārtās, izvērtējot pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam un kritērijiem, kā arī tiks vērtētas pretendentu prezentācijas un atbildes uz žūrijas komisijas jautājumiem.

Konkursa pieteikumu pieņemšana 2022. gadā tiks uzsākta vasarā, bet konkrēti datumi tiks paziņoti tuvākajā laikā. Iesniegtos projektus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs uzņēmējdarbības profesionāļi un pašvaldību pārstāvji.

2021. gada konkursa “Mammu bizness Mārupē 2021” prezentācija

Lēmums

Konkursa nolikums 

1. pielikums - Pieteikuma veidlapa

2. pielikums - Naudas plūsmas pārskats

3. pielikums - Vērtēšanas kritēriju veidlapa (I. kārta)

4. pielikums - Vērtēšanas kritēriju veidlapa (II. kārta)

5. pielikums - Atskaite par naudas izlietojumu

6. pielikums - Objektivitātes un informācijas neizpaušanas apliecinājums

7. pielikums - Saimnieciskās darbības pārskats

Plašāka informācija, rakstot uz e-pasta adresi: linda.ostrovska@marupe.lv vai zvanot uz mob. tālr. nr. 29321818. 

Informācija sadaļā atjaunota 13.05.2022.