Izglītība

Darba plāni

Darba plāns izglītības iestādēm

Metodiskā darba plāns novembrī 

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

novembris

Novada izglītības iestādēs

Sociālā un pilsoniskā

Patriotiskais mēnesis skolās

Novada skolotāji un skolēni

Novada skolotāji

līdz 06.11.

Novada skolas

IT

Ventspils "IT challenge"

1.-12. klašu skolēni

Datorikas skolotāji

06. – 26.11.

Novada skolas

IT

Konkurss "Bebr[a]s"

4.-12. klašu skolēni

Datorikas skolotāji

07.11.

Novada skolas

Svešvaloda

VISC angļu valodas olimpiādes 2.posms tiešsaistē

10.-12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

07.11.

Mārupes pamatskola

Matemātika

Seminārs "Lasītprasmes veicināšana matemātikas stundās"

Mārupes novada matemātikas skolotāji

Edīte Dāvidsone

08.11.

Novada skolas

Svešvaloda

VISC angļu valodas olimpiādes 2.posms tiešsaistē

7.-9. klašu skolēni

Agnese Mīļā

09.11.

Babītes PII

Pirmsskola

Profesionālās pilnveides kursi "Rakstītprasmes un lasītprasmes veicināšana pirmsskolas vecuma izglītojamiem, aktivizējot personisko ieinteresētību un radošo iztēli."

Lektore Sarma Geka

Pirmsskolas pedagogi

Sandra Belcāne

09.11.

Novada skolas

Svešvaloda

VISC angļu valodas olimpiādes 2.posms tiešsaistē

4.-8. klašu skolēni

Agnese Mīļā

14.11.

Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Izglītības iestāžu direktori

Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem "Skola kā uzņēmums"

Izglītības iestāžu vadītāji

Agris Starts

15.11.

Novada skolas

Sociālā un pilsoniskā

VISC politikas un tiesības olimpiādes 2.posms tiešsaistē

10.-12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

16.11.

Jaunmārupes pamatskola

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (mūzika, vizuālā māksla)

Staro Jaunmārupe "Dziesma vieno"

visi novada iedzīvotāji

Ilze Graudiņa
Jolanta Grosberga-Gernere

22.11.

Mārupes pamatskola

Iekļaujošā izglītība

Mārupes, Ķekavas, Salaspils un Olaines koordinatoru tikšanās

Iekļaujošās jomas koordinatori

Envija Brūdere

23.11.

Babītes vidusskola

Svešvaloda

VISC krievu valodas olimpiādes 2.posms

10.-12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

23.11.

Babītes vidusskola

Svešvaloda

Atklātās krievu valodas olimpiādes 2.posms

8.-9. klašu skolēni

Agnese Mīļā

28.11.

Jaunmārupes pamatskola

Latviešu valoda

Konkurss "Dzimtā valoda kā vērtība"

6.-9. klašu skolēni

Inguna Rakule

30.11.

Novada skolas

Dabaszinātnes

VISC bioloģijas olimpiādes 2.posms tiešsaistē

9.-12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

 

DARBA PLĀNS novembris 

2023. GADA PLĀNS

Informācija sadaļā atjaunota 07.11.2023.