Izglītība

Darba plāni

Darba plāns izglītības iestādēm

 

Metodiskā darba plāns

Oktobris

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

25.10.

Salas sākumskola

Direktoru vietnieki

Iepazīšanās ar Salas sākumskolu, 2022./23. mācību gada aktualitātes

Skolu direktoru vietnieki

Erita Rutkovska, Baiba Zadraka

25.10.

Salas sākumskola

Skolēnu plašāka izglītības pieredze

Iepazīšanās ar Salas sākumskolu, 2022./23. mācību gada aktualitātes

Skolu direktoru vietnieki audzināšanas jomā

Einārs Ervīns Deribo

25.10.

Babītes vidusskola

Sākumskola

Seminārs, darbnīca par vērtēšanu sākumskolā

 

Sākumskolas skolotāji

Regīna Lēnerte, Sanita Zveja

25.10.

Babītes vidusskola

IT

Jomas pedagogu tikšanās un pieredzes apmaiņa

Jomas pedagogi

Inese Rīna

25.10.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda

Labās prakses piemēri. MVĢ pedagogi dalās ar savu pieredzi mācību darbā.

Mārupes novada jomas skolotāji

Inita Stāmure

25.10.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Iekļaujošā izglītība

Pieredzes apmaiņa Mārupes Valsts ģimnāzijā.

Atbalsta jomas speciālisti

Envija Brūdere

25.10.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Dizains un tehnoloģijas

Meistarklase - Mašīnizšūšanas iespējas pielietojums mācību stundās

Dizains un tehnoloģijas jomas skolotāji

Dace Rumpe

25.10.

Mārupes pamatskola

Matemātika

Tematisko plānu veidošanas seminārs

 

Novada jomas skolotāji

Edīte Dāvidsone

25.10.

Tīraines sporta komplekss (Mārupes pamatskola)

Veselība un fiziskās aktivitātes

Sporta jomas saliedēšanas pasākums

Novada sporta skolotāji

Augusts Blekte

25.10.

Attālināti

Dabaszinātņu joma

Jomu skolotāju tikšanās mācību priekšmetu ietvaros, metodisko materiālu izstrāde

Dabaszinātņu jomas skolotāji

Inga Melngaile

25.10.

Tiks precizēts

Sociālā un pilsoniskā joma

Jomas skolotāju sapulce, ekskursija

Sociālās un pilsoniskās joma skolotāji

Sabīne Ozoliņa

25.10.

Tiks precizēts

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Kopīga tikšanās skolotājiem un ekskursija

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā jomas skolotāji

Jolanta Grosberga- Gernere

25.10.

Tiks precizēts

Svešvalodas

Svešvalodu skolotāju Ideju birža - Mārupes novada skolotāji

Svešvalodu skolotāji

Madara Oškalne

27.10.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Matemātika

Kursi "Skolēnu sadarbības organizēšana domāšanas veicināšanai matemātikas stundās"

Novada matemātikas skolotāji

Edīte Dāvidsone

27. 10.

Ķekavas vidusskola (vai Baložu vidusskola)

Mācību jomu koordinatori

Iepazīšanās ar Ķekavas vidusskolu (vai Baložu vidusskolu), starpnovadu sadarbības plānošana pa mācību jomām

Mārupes, Olaines, Ķekavas un Salaspils mācību jomu koordinatori

Erita Rutkovska

 

 

 

Novembris

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

Viss mēnesis

Skolas

Sociālā un pilsoniskā

Tematiski pasākumi skolās patriotiskā mēneša atzīmēšanai

Skolēni

Jomas skolotāji

01.11

Starptautiskā vsk Exupery

Latviešu valoda

VISC 2. posma olimpiāde latviešu valodā (mazākumtautības izglītības programmu) 7.-8. klasei

Skolēni

Kristīne Purmale

03.11.

Skolas

Svešvaloda

VISC 2. posma olimpiāde angļu valodā 10.-12. klasei

Skolēni

Kristīne Purmale

7.-27.11.

Skolas

IT

Bebr[a]s. Starptautisks loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkurss 4.-12. klašu skolēniem

4.-12. klašu audzēkņi

IT jomas skolotāji

08.11.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Matemātika

Atklātā stunda/ meistarklase "Efektīva stunda, izmantojot digitālos rīkus"

Jomas skolotāji

Edīte Dāvidsone

22.11.

Attālināti

Dizains un tehnoloģijas

Starpdisciplinārais projekts dizains un tehnoloģijas priekšmetā

Mārupes, Olaines, Ķekavas un Salaspils novadu dizaina skolotāji

Dace Rumpe

23.11.

Attālināti

Dabaszinātnes

Jomu skolotāju tikšanās mācību priekšmetu ietvaros, metodisko materiālu izstrāde

Jomas skolotāji

Inga Melngaile

30.11.

Skolas

Dabaszinātnes

VISC 2. posma olimpiāde bioloģijā

9.- 12. klašu skolēni

Kristīne Purmale

Tiks precizēts

Tiks precizēts

Sports un veselība

Sanāksme par vērtēšanu

Jomas pedagogi

Augusts Blekte

Tiks precizēts

Attālināti

Sākumskola, pirmsskola

Seminārs par pirmsskolas un sākumskolas pēctecību

Sākumskolas un pirmsskolas pēctecību

Regīna Lēnerte

Tiks precizēts

Attālināti

Skolēna plašāka izglītības pieredze

Seminārs par programmas "Skolēns skolēnam" ieviešanu Mārupes novada izglītības iestādēs

Direktoru vietnieki audzināšanas jomā, atbalsta personāls

Einārs Ervīns Deribo

 

 

Decembris

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

02.12.

Jaunmārupes pamatskola

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Vizuālās mākslas alternatīvā olimpiāde

1.-.3. / 4.-6. / 7.-9.klašu skolēni (3 vecuma grupas)

Jolanta Grosberga-Gernere

02.12.

Rīga

Dizains un tehnoloģijas

Pieredzes apmaiņa uz Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu

Novada jomas pedagogi

Dace Rumpe

05.12

skolas

Svešvaloda

VISC 2. posma olimpiāde vācu valodā

10. - 12. klašu skolēni

Kristīne Purmale

09.12

skolas

Sociālā un pilsoniskā joma

VISC 2. posma olimpiāde vēsturē

9. un 10. - 12. klašu skolēni

Kristīne Purmale

Tiks precizēts

skolas

Svešvaloda

Ziemassvētku teātra konkurss sākumskolas klasēm

1.-3.kl.skolēni

Madara Oškalne, Inita Krūma

28.12.

Sigulda

Dabaszinātnes

Mārupes novada dabaszinātņu jomas skolotāju ekskursija uz Siguldu

Jomas skolotāji

Inga Melngaile

Tiks precizēts

Tiks precizēts

Skolēna plašāka Izglītības pieredze

Aktualitātes 2. semestrim

Direktoru vietnieki izglītības un audzināšanas darbā

Einārs Ervīns Deribo

 

Darba plāns drukāšanai (PDF)

 

Informācija sadaļā atjaunota 05.10.2022.