Izglītība

Darba plāni

Darba plāns izglītības iestādēm

Metodiskā darba plāns

APRĪLIS

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

4.04.

Salas sākumskola

Skolēnu sports

Stafetes

2.-3. klašu skolēni

Ginta Šenfelde

6.04.

Salaspils 1.vidusskola

IT

Novadu apvienības datorikas (Scratch programmēšanas) olimpiāde

5.-6. klašu skolēni

Ieva Hermane, Tehnoloģiju jomas koordinatore Salaspils novadā

6.04.

Jaunmārupes pamatskola

Dabaszinātnes

Alternatīvā Dabaszinātņu olimpiāde "Balss planētai"

2. kārta

7.-9. klašu skolēni

Inga Melngaile

12.04.

Izglītības iestādes

Svešvaloda

VISC vācu valodas olimpiāde

8. klasei

8.klašu skolēni

Agnese Mīļā

13.04.

Mārupes Valsts ģimnāzija

 

Datu un informācijas ieguve izglītības iestādē, izglītības kvalitātes izvērtēšanai un attīstības plānošanai II daļa

Pirmsskolu vadītāji, vietnieki un metodiķi

Andžela Sokolova

13.04.

Mārupes Valsts ģimnāzija

 

Informatīvs pasākums MVĢ 9.klašu skolēniem “Lauztu kaulu cena: sekas pārdrošībai uz ceļa”

9. klašu skolēni

Agris Starts

14.04.

Baložu pilsētas kultūras nams

Skolēna plašāka izglītības pieredze

Skolēnu koru konkurss

Kori

Einārs Ervīns Deribo

15.04.

Attālināti

Dabaszinātnes

Uzdevumu veidošana alternatīvajam noslēguma darbam 8. klasei ķīmijā

8.klašu skolēni

Novada ķīmijas skolotāji

17.04.

Mārupes Valsts ģimnāzija

 

Datu un informācijas ieguve izglītības iestādē, izglītības kvalitātes izvērtēšanai un attīstības plānošanai II daļa

Skolu direktori, vietnieki un metodiķi

Andžela Sokolova

18.04.

PII “Mārzemīte”

Pirmsskola

Seminārs- praktikums “Plānošana un dienasgrāmata skolvadības sistēmā “e-klase”- dokumentācijas aizpildīšana”

Pirmsskolu pedagogi

Indra Pedece

21.04.

Mārupes Kultūras nams

 

Domu darītava vecākiem “Audzināšanas troksnis”

Vecāki

Agris Starts

25.04.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Sporta joma

Futbola turnīrs

3. - 5. klase

Jānis Vilkaušs

26.04.

Mārupes pamatskolas bibliotēka

Latviešu valoda

Skaļās lasīšanas konkurss 5.kl.

5.klašu skolēni

Laura Kaļinka

27.04.

 

Jaunmārupes pamatskola

Sociālā un pilsoniskā

Vēstures un sociālo zinību alternatīvā olimpiāde 8.klasēm

Mārupes, Olaines, Salaspils un Ķekavas novadu 8.klašu skolēni

Sabīne Ozoliņa

27.04.

PII "Saimīte"

Pirmsskola

Atbalsts bērna izaugsmei pirmsskolas izglītības iestādē "Saimīte"

pirmsskolas skolotāji

Inga Erdmane -Hermane

27.04.

PII "Saimīte"

 

Seminārs Mārupes novada izglītības iestāžu vadītājiem

Izglītības iestāžu vadītāji

L. Šmite

28.04.

Jaunmārupes pamatskola

Dabaszinātnes

Alternatīvā Dabaszinātņu olimpiāde "Balss planētai"

3. kārta

7.-9. klašu skolēni

Inga Melngaile

iesūta līdz 28.aprīlim

Jaunmārupes pamatskola

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Īsfilmu konkurss (vizuālā māksla + teātra māksla + mūzika)

6.-9. klašu skolēni

Jolanta Grosberga-Gernere

DARBA PLĀNS APRĪLIS (PDF)


MAIJS

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

8.05.-12.05.

Izglītības iestādes

Sociālā un pilsoniskā

Eiropas dienas Mārupes novadā

Skolēni

Jomas skolotāji

12.05.

Izglītības iestādes

Dabaszinātnes

Alternatīvais noslēguma darbs 8. klasei ķīmijā

8. klašu skolēni

Novada ķīmijas skolotāji

15.05.

Izglītības pārvalde

 

CE materiālu piegāde

Latviešu valoda OL/AL

Sociālās zinātnes

12. klašu skolēni

Erita Rutkovska

15.05.

Izglītības iestādes

Latviešu valoda

 

CE latviešu valodā

(optimālais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

15.05.

Izglītības iestādes

Latviešu valoda

 

CE latviešu valodā un literatūrā

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

17.05.

Izglītības iestādes

IT

CE programmēšanā

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

19.05.

Izglītības iestādes

Sociālā un pilsoniskā

CE sociālajās zinātnēs

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

22.05.-23.05.

Izglītības iestādes

Dabaszinātnes

CE ģeogrāfijā

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

24.05.

Izglītības pārvalde

 

CE materiālu piegāde

Svešvaloda (angļu, vācu, franču) 9. klasei

 Ķīmija

9. klašu skolēni

12. klašu skolēni

Erita Rutkovska

24.05.-26.05.

Izglītības iestādes

Svešvalodas

CE angļu valodā

9. klašu skolēni

 

Agnese Mīļā

25.05.-

26.05.

Izglītības iestādes

Dabaszinātnes

CE ķīmijā

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

29.05.- 30.05.

Izglītības pārvalde

 

CE materiālu piegāde

Latviešu valoda 9. klasei

Dizains un tehnoloģijas

9. klašu skolēni

12. klašu skolēni

Erita Rutkovska

29.05.

Izglītības iestādes

Dizains un tehnoloģijas

CE dizains un tehnoloģijas

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

29.05.

Izglītības iestādes

Latviešu valoda

CE latviešu valodā

9. klašu skolēni

 

Agnese Mīļā

DARBA PLĀNS MAIJS (PDF)

 

JŪNIJS

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.06.

Izglītības pārvalde

 

CE materiālu piegāde:

Matemātika OL/AL

12. klašu skolēni

Erita Rutkovska

01.06.

Izglītības iestādes

Matemātika

 

CE matemātikā

(optimālais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

01.06.-

02.06.

Izglītības iestādes

Matemātika

 

CE matemātikā

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

02.06.

 

Sociālā un pilsoniskā

Mācību gada noslēguma tikšanās

Jomas pedagogi

Sabīne Ozoliņa

02.06.

Salas pamatskola

Latviešu valoda

Labās prakses piemēri. Mācību gada izvērtējums un idejas nākamajam gadam

Jomas pedagogi

Ineta Bērziņa

Inita Stāmure

05.06.

Izglītības pārvalde

 

CE materiālu piegāde:

Angļu valoda OL/AL

12. klašu skolēni

Erita Rutkovska

05.06.-

07.06.

Izglītības iestādes

Svešvalodas

CE angļu valodā

(optimālais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

05.06.

07.06.-

08.06.

Izglītības iestādes

Svešvalodas

CE angļu valodā

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

06.06.

Izglītības pārvalde

 

CE materiālu piegāde:

Matemātika 9.klasei

Bioloģija

Fizika

Vēsture

9. klašu skolēni

12. klašu skolēni

Erita Rutkovska

06.06.

Izglītības iestādes

Matemātika

CE matemātikā

9. klašu skolēni

 

Agnese Mīļā

06.06.

 

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Mācību gada noslēguma tikšanās un ekskursija

Jomas pedagogi

Dita Bērziņa

07.06.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Dizains un tehnoloģijas

Mācību gada noslēguma tikšanās. Mācību gada jomas darba izvērtējums. Dalīšanās pieredzē.

Jomas pedagogi

Dace Rumpe

07.06.

 

Dabaszinātnes

Mācību gada noslēguma tikšanās

Jomas pedagogi

Inga Melngaile

12.06.-

13.06.

Izglītības iestādes

Dabaszinātnes

CE bioloģijā

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

15.06.-

16.06.

Izglītības iestādes

Dabaszinātnes

CE fizikā

(augstākais mācību satura apguves līmenis)

12. klašu skolēni

Agnese Mīļā

 

DARBA PLĀNS JŪNIJS (PDF)

 

Informācija sadaļā atjaunota 05.04.2023.