Izglītība

Darba plāni

Darba plāns izglītības iestādēm

Metodiskā darba plāns

Februāris

Datums

Vieta

Joma

Pasākums

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.02.

Babītes vidusskola, Mārupes Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda

VISC 2. posma olimpiāde latviešu valodā un literatūrā

11. - 12. klašu skolēni

A. Mīļā

02.02.

Babītes vidusskola

Svešvalodas

Novada apvienības skolēnu skatuves runas konkurss svešvalodās 6.-8.klases skolēniem 2.kārta

6.-8.kl.skolēni, pedagogi

A. Mīļā

03.02.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Matemātika

Novada matemātikas olimpiāde 9.-12. klasēm

9. - 12. klašu skolēni

E.Dāvidsone, A.Mīļā

07.02.

Babītes vidusskola, Mārupes Valsts ģimnāzija

Dabaszinātnes

VISC 2. posma olimpiāde Ģeogrāfijā

10. - 12. klašu skolēni

A.Mīļā

08.02.

Jaunmārupes pamatskola

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Kultūras mākslu olimpiāde (teātra māksla + mūzika + literatūra)

7.-9. klašu skolēni

Jolanta Grosberga-Gernere

09.02.

Babītes vidusskola, Mārupes Valsts ģimnāzija, Jaunmārupes pamatskola, Mārupes pamatskola

Latviešu valoda

VISC 2. posma olimpiāde Latviešu valodā un literatūrā

8. - 9. klašu skolēni

A. Mīļā

13.-17.02.

Novada skolas

Svešvalodas

Mārupes novada svešvalodu nedēļa

Skolēni un pedagogi

M. Oškalne

15.02.

Ķekavas novada Doles Tautas nams

Svešvalodas

Novada apvienības skolēnu skatuves runas konkurss svešvalodās 6.-8.klases skolēniem 3.kārta

6.-8.kl.skolēni, pedagogi

A. Mīļā

16.02.

Babītes vidusskola

Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

Jaunrades pasākums "Skaņu mežs"

3.klašu skolēni

D. Bērziņa

23.02.

Mārupes Valsts ģimnāzija

Latviešu valoda

Mārupes novada skolēnu skatuves runas konkurss

Novada skolēni

I.Stāmure

23.02.

Mārupes pamatskola

Iekļaujošā izglītība

Seminārs novada izglītības psihologiem

Izglītības psihologi

E.Brūdere

18.02.-10.03.

Attālināti

Dabaszinības

Jauno pētnieku forums "Skolēni eksperimentē 2023"

Skolēni

I.Melngaile

Tiks precizēts

MVĢ

Skolēnu sports

Tautas bumbas turnīrs

4.-6. klases

A. Blekte

24.02.

Ķekavas Mūzikas skola

Interešu izglītība

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2023”

Vokālo ansambļu dalībnieki

E.E.Deribo

 

Darba plāns drukāšanai (PDF)

Informācija sadaļā atjaunota 31.01.2023.