Arhīvs līdz 2024. gadam

Mārupes novada pašvaldības domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī Mārupes novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, vai citā iepriekš noteiktā vietā. Tālrunis informācijai:  67933737.

 

Mārupes novada pašvaldības domes kārtējā sēde notiks 2024. gada 27. martā plkst. 10.00 Mārupes Kultūras namā (Mārupē, Daugavas ielā 29). 

Domes sēdes ir atklātas. Tajās iespējams piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē. 


Personas datu aizsardzības un tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību nodrošināšanas nolūkā 2024. gada 18. janvāra ārkārtas domes sēde bija slēgta.

Kārtība, kādā iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēdēs

Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks var uzaicināt iedzīvotājus piedalīties Domes sēdēs. Komitejas priekšsēdētājs var uzaicināt iedzīvotājus piedalīties attiecīgās komitejas sēdē.

Ja komitejas sēdes darba kārtībā ir iekļauts lēmuma projekts, kas sagatavots, pamatojoties uz privātpersonas iesniegumu, un kurš varētu būt nelabvēlīgs attiecīgajai privātpersonai, lēmuma projekta sagatavotājs uzaicina attiecīgo privātpersonu uz komitejas sēdi.

Ja novada iedzīvotājs vai cita persona vēlas piedalīties domes vai komitejas sēdē, viņa par to rakstveidā informē Centrālās pārvaldes vadītāju, iesniedzot attiecīgu iesniegumu ne vēlāk kā divas dienas pirms domes vai komitejas kārtējās sēdes un ne vēlāk kā divas stundas pirms domes vai komitejas ārkārtas sēdes.

Novada iedzīvotājiem un citām personām, kuras ir klāt domes vai komitejas sēdē, nav tiesības bez sēdes vadītāja uzaicinājuma piedalīties debatēs un traucēt sēdes gaitu.

 

Ētikas kodekss


Domes sēžu videoieraksti

Saistošo noteikumu projekti

Komiteju sēdes


Komiteju sanāksmju audio faili ir pieejami Mārupes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā (Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā), iepriekš piesakoties vizītei, rakstot uz e-pasta adresi marupe@marupe.lv. 


Mantiskās tiesības uz Mārupes novada pašvaldības domes sēžu audio ierakstiem pieder Mārupes novada pašvaldībai, audio ierakstu vai to daļas pārpublicēšana bez Mārupes novada pašvaldības rakstiskas atļaujas ir aizliegta! 


Mārupes novada pašvaldības domes sēde 2024. gada 27. marts

 

Domes sēžu protokoli

VirsrakstsVideoierakstsAudioierakstsProtokols
2024. gada 14. marta Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde https://www.youtube.com/watch?v=mKvSdBcGP8Y
2024. gada 28. februāra Mārupes novada pašvaldības domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=ccr5CUnmeA8
2024. gada 31. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=mvhdJ_qFXoM
2024. gada 18. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde
2024. gada 4. janvāra Mārupes novada pašvaldības domes ārkārtas sēde https://youtu.be/MbYID4N3yDA?si=U8AWelO2nu21Bn-Z
2023. gada 28. decembra domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=wGs_KLTpZsw
2023. gada 6. decembra domes ārkārtas sēde https://www.youtube.com/watch?v=ksWVWLjawig
2023. gada 29. novembra domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=TNzk3cWp54M
2023. gada 7. novembra domes ārkārtas sēde https://www.youtube.com/watch?v=2xMkpSLr_Cc
2023. gada 25. oktobra domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=xYdXAY0QfMg
2023. gada 2. oktobra ārkārtas domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=pmp8LL4LUps
2023. gada 27. septembra domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=yySk-knYLoA
2023. gada 5. septembra ārkārtas domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=dB6ADS22EzU
2023. gada 30. augusta domes sēde https://youtube.com/live/u2HJ1dlSyT8
2023. gada 1. augusta ārkārtas sēde https://www.youtube.com/watch?v=M_JoVi4WzxY
2023.gada 26.jūlija domes sēde https://www.youtube.com/live/lJ9i50oIvmQ?feature=share
2023. gada 28. jūnija domes sēde https://www.youtube.com/watch?v=t2KifbCgHxU
2023.gada 7.jūnija ārkārtas sēde https://www.youtube.com/live/3Z0GmH4F-GE?feature=share
2023. gada 1. jūnija domes ārkārtas sēde https://www.youtube.com/watch?v=VApE7SkSvLY
2023. gada 31. maija domes sēde https://www.youtube.com/live/JWiohl5lpZ4?feature=share