Mārupes novads

Iepirkumi 2016

Izsludināts

Ident. numurs

Iepirkuma nosaukums

Dokumenti

Iesniegšanas termiņš

Lēmums, tā pieņemšanas datums

Līgums, līguma datums vai līguma izpildītājs, līguma summa EUR ar PVN

23.02.2017.

MND 2016/68

Par tiesībām veikt atkritumu apsaimniekošanu Mārupes novadā

Nolikums  

Pielikumi pretendentiem  

ESPD dokuments  

Nolikums grozīts 31.03.2017  

Jautājumi un atbildes  

(papildināts 24.04.2017.)

03.05.2017.   

plkst. 12.00

Ziņojums  

13.06.2017.  

Ziņojums  

21.08.2017. 
Ziņojums
15.01.2018.
Ziņojuma pielikums

Līgums
01.02.2018

Vienošanās

Vienošanās

Vienošanās

22.02.2017.

MND 2016/85

Peldbaseina un autostāvvietu būvprojekta izstrāde Kantora ielā 97 un Vītiņu ielā  Mārupe, Mārupes novads

Nolikums  

Pielikumi pretendentiem  

Tehniskā specifikācija pielikumi  

Jautājumi un atbildes  

(papildināts 06.04.2017.)  

Kadastrālās uzmērīšanas lieta  

Devīžu atvēršanas sanāksme

21.04.2017.   

plkst. 12.00

Atzinums  

12.05.2017.  

Ziņojums  

02.06.2017. 

1. mets  

2. mets  

3.mets

 

27.12.2016.

MND 2016/69

Lokālplānojuma izstrāde sporta aktivitāšu attīstībai Tīraines ciema daļā

Noteikumi  

Jautājumi un atbildes

12.01.2017. plkst. 14.00

Lēmums  

12.01.2017.

--------- 

14.12.2016.

MND 2016/70

Projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” realizācija

Nolikums  

Nolikums ar grozījumiem 
Finanšu piedāvājuma veidlapa 1. daļā  

Finanšu piedāvājuma veidlapa 2. daļa  

ESPD dokuments  

Kalendārā grafika veidlapa  

Projekts
Jautājumi un atbildes (papildināts 12.01.2017.)

5. pielikums (precizēts)

30.01.2017. plkst. 11.00

Ziņojums 1. daļa  

Ziņojums 2. daļa

Līgumi 1.daļa  

29.05.2017.

Līgumi 2.daļa  

30.05.2017.

05.12.2016.

MND 2016/73

Sporta apģērbu šūšana un piegāde Mārupes sporta centram

Noteikumi  

Pielikumi pretendentiem  

Attēli  

Jautājumi un atbildes

20.12.2016.

plkst. 12.00 

Lēmums 

15.02.2017. 

Līgums   

06.04.2017.

21.11.2016.

MND 2016/83

Profesionālo grīdas uzkopšanas ierīču piegāde

Noteikumi  

Tehniskais-finanšu piedāvājums 1.daļa  

Tehniskais - finanšu piedāvājums 2.daļa  

Jautājumi un atbildes  

(papildināts 29.11.2016.)

02.12.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums   

13.12.2016.

--------- 

16.11.2016.

MND 2016/76

Darba apģērbu un individuālās aizsardzības līdzekļu piegāde

Noteikumi

29.11.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums 

13.01.2017. 

Līgums  

01.02.2017.
Vienošanās
03.05.2019

15.11.2016.

MND 2016/80

Darba apavu piegāde

Noteikumi  

Tehniskais - finanšu piedāvājums  

Jautājumi un atbildes

28.11.2016.

plkst. 11.00 

Lēmums 

20.12.2016.  

Līgums 

02.02.2017. 

Vienošanās

28.10.2016.

MND 2016/79

Gaismas dekoru izgatavošana un/vai piegāde, uzstādīšana un demontāža

Noteikumi  

Finanšu piedāvājuma veidlapa  

Precizēta finanšu piedāvājuma forma (01.11.2016.)

08.11.2016. plkst. 15.30

Lēmums 

08.11.2016.

Līgums  

14.11.2016.

28.10.2016.

MND 2016/57

Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve

Nolikums  

Nolikums ar grozījumiem 14.11.2016.

Nolikums ar grozījumiem 28.11.2016.

Finanšu piedāvājuma veidlapa 

Precizētā finanšu piedāvājuma veidlapa 14.11.2016. 

Precizētā finanšu piedāvājuma forma 15.11.2016.

Finanšu piedāvājuma forma ar grozījumiem 28.11.2016

Projekts MND 2016/57  

Projekts MND 2016/57_1  

Projekts MND 2016/57_2  

Projekts MND 2016/57_3  

Projekts MND 2016/57_4  

ESPD dokuments  

Jautājumi un atbildes (papildināts 12.12.2016.) 

Tehniskais pielikums

19.12.2016. plkst. 15.00

Ziņojums

Līgums  

05.04.2017.

27.10.2016.

MND 2016/65

Ielu apgaismojuma izbūve Mārupes novadā

Noteikumi  

2.pielikums  

Pielikumi pretendentiem  

Tehniskie projekti  

Jautājumi un atbildes

09.11.2016. plkst. 12.00

Lēmums  

07.12.2016.

Līgums 

15.12.2016. 

20.10.2016.

MND 2016/63

Transporta pakalpojumi skolēnu pārvadāšanai un neregulāro pārvadājumu nodrošināšana

Nolikums  

Pielikumi pretendentiem  

EVIPD dokuments  

Jautājumi un atbildes

06.12.2016. plkst. 12.00

09.01.2017.

Līgums 1.daļa  

17.03.2017.  

Līgums 2., 3.daļa  

14.03.2017.

18.10.2016.

MND 2016/77

Mārupes novada Domes īpašumā esošo bioloģisko aktīvu – koku, ilggadīgo stādījumu uzskaite un vērtēšana

Noteikumi

31.10.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums 

31.10.2016.

Līgums 

03.11.2016.

Vienošanās

Vienošanās 

14.10.2016.

MND 2016/71

Skultes ciema rekreācijas teritorijas būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Noteikumi

25.10.2016. plkst. 14.00

Lēmums  

01.11.2016.

Līgumi  

17.11.2016.

14.10.2016.

MND 2016/62

Būvprojekta “Parka labiekārtošanas būvprojekts Jaunmārupē, Mārupes novadā” izstrāde un autoruzraudzība

Noteikumi

25.10.2016. plkst. 15.00

Lēmums  

10.01.2017.

Līgumi  

02.02.2017.
Vienošanās 
12.12.2017.

13.10.2016.

MND 2016/74

Mūzikas instrumentu iegāde pirmsskolas izglītības iestādei "Mārzemīte"

Noteikumi  

Pielikumi pretendentiem

25.10.2016. plkst. 12.00

Lēmums   

03.11.2016.

Līgums 

24.11.2016. 

10.10.2016.

MND 2016/75

Baseina jumta pārbūves būvprojekta izstrāde

Noteikumi  

Pielikumi pretendentiem  

Pielikumi tehniskai specifikācijai

21.10.2016.  

plkst. 12.00

Lēmums 

31.10.2016.

Līgums  

03.11.2016.  

Līgums autoruzraudzība  

03.11.2016.

 

22.09.2016.

MND 2016/64

Baseina jumta pārbūves būvprojekta izstrāde

Noteikumi  

Pielikumi pretendentiem  

Pielikumi

04.10.2016.  

plkst. 12.00

Lēmums  

06.10.2016.

--------- 

14.09.2016.

MND 2016/67

Profesionālo grīdas uzkopšanas ierīču piegāde

Noteikumi  

Tehniskais-finanšu piedāvājums

26.09.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums  

29.09.2016. 

--------- 

13.09.2016.

MND 2016/66

Būvprojekta “Rožu ielas un ceļa C-6 (Vecais ceļš) pārbūve” izstrāde un autoruzraudzība

Nolikums  

Projektēšanas uzdevums  

Izpēte  

Izpēte 2  

Jautājumi un atbildes

12.10.2016. plkst. 15.00

03.11.2016.

Līgumi  

17.11.2016.

12.09.2016.

MND 2016/60

Individuāla dizaina ārtelpas tūrisma informācijas interaktīvā stenda iegāde

Noteikumi

23.09.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums 

12.10.2016.

Līgums  

20.10.2016.

09.09.2016.

MND 2016/25

Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojuma bērniem ar uzvedības traucējumiem nodrošināšana

---------

20.09.2016. plkst. 11.00

Lēmums  

06.09.2016.

Vispārīgā vienošanās  

21.10.2016.

08.09.2016.

MND 2016/58

Būvprojekta “Skultes dabas un atpūtas parka izveide” izstrāde un autoruzraudzība

Noteikumi

20.09.2016. plkst. 15.00

Lēmums  

20.09.2016.

--------- 

07.09.2016.

MND 2016/52

Grafisko dokumentu izstrāde

Noteikumi

19.09.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums  

19.09.2016. 

--------- 

26.08.2016.

MND 2016/43

Būvprojekta izstrāde biroja ēkai Vecozolu ielā 103, Tīrainē, Mārupes novadā

Nolikums  

Pielikumi pretendentiem  

4.pielikums  

Jautājumi un atbildes 

(papildināts 19.09.2016.)

Devīžu atvēršanas sanāksme

30.09.2016.  

plkst. 12.00

04.11.2016.

--------- 

25.08.2016.

MND 2016/61

Sīpolpuķu sīpolu iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm

Noteikumi  

Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa

05.09.2016. plkst. 15.00

Lēmums   

08.09.2016.

Līgums  

13.09.2016.

24.08.2016.

MND 2016/55

Viršu ielas un Liepkalnu ielas pagalmu būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Noteikumi  

Jautājumi un atbildes

06.09.2016. plkst. 11.00

Lēmums  

19.09.2016.

Līgums 1.daļa  

30.09.2016.  

Līgums 1.daļa autoruzraudzība  

30.09.2016.  

Līgums 2.daļa  

30.09.2016.  

Līgums 2.daļa autoruzraudzība  

30.09.2016.

 

23.08.2016.

MND 2016/59

Bērnu rotaļu laukumu renovācija Mārupes novadā

Noteikumi  

Tehniskais - finanšu piedāvājums  

Jautājumi un atbildes

05.09.2016. plkst. 11.00

Lēmums   

22.08.2016.

Līgums  

03.10.2016. 

23.08.2016.

MND 2016/56

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzijas sagatavošana

Noteikumi

05.09.2016. plkst. 14.00

Lēmums  

05.10.2016 

Līgums  

20.10.2016.

19.08.2016.

MND 2016/49

Mārupes Mūzikas un mākslas skolas attīstības vīzijas sagatavošana

Noteikumi

30.08.2016. plkst. 14.00

Lēmums  

22.08.2016.

---------

19.08.2016.

MND 2016/54

Jaunas automašīnas iegāde Mārupes novada Būvvaldei

Noteikumi

30.08.2016. plkst. 15.00

Lēmums

30.08.2016.

Līgums  

09.09.2016.

11.08.2016.

MND 2016/51

Gaismas tehnikas iegāde Mārupes kultūras namam

Noteikumi  

Pielikumi pretendentiem

23.08.2016. plkst. 12.00

Lēmums  

25.08.2016.

Līgums  

05.09.2016. 

10.08.2016.

MND 2016/53

Vides objekta izbūve Mazcenu alejā, Jaunmārupē

Noteikumi  

Finanšu piedāvājuma veidlapa  

Skices

22.08.2016. plkst. 15.00

Lēmums  

29.08.2016.

Līgums  

09.09.2016. 

Vienošanās  

11.11.2016.

01.08.2016.

MND 2016/41

Neregulāro autotransporta pakalpojumu nodrošināšana Mārupes novada pašvaldības iestādēm

Noteikumi  

Pielikumi pretendentiem

12.08.2016.  

plkst. 12.00

Lēmums  

16.08.2016.

Līgums  

26.08.2016.

18.07.2016.

MND 2016/47

Interaktīvo tāfeļu un dokumentu kameru iegāde

Noteikumi  

Pielikumi pretendentiem

29.07.2016.  

plkst. 12.00

Lēmums  

02.08.2016.

Līgums  

17.08.2016. 

08.07.2016.

MND 2016/44

Bērnu rotaļu laukumu renovācija Mārupes novadā

Noteikumi  

Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa

19.07.2016. plkst. 11.00

Lēmums 

26.07.2016. 

--------- 

08.07.2016.

MND 2016/46

Dārza tehnikas iegāde Mārupes novada pašvaldības iestādēm

Noteikumi  

Jautājumi un atbildes

19.07.2016. plkst. 15.00

Lēmums  

09.08.2016.

Līgums  

16.08.2016.

08.07.2016.

MND 2016/28

Ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un uzturēšana (remonts) Mārupes novada pašvaldības iestādēs

Noteikumi  

Finanšu piedāvājuma veidlapa

19.07.2016. plkst. 12.00

Lēmums 

08.08.2016.

Līgums  

17.08.2016.

06.07.2016.

MND 2016/48

Sporta preču un inventāra piegāde

Noteikumi  

Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa

18.07.2016. plkst. 11.00

Lēmums  

28.07.2016.

Līgums 1.daļa  

29.07.2016.  

Līgums 2.daļa  

29.07.2016.

22.06.2016.

MND 2016/31

Ielu un ceļu būvdarbu būvuzraudzība Mārupes novadā

Noteikumi  

05.07.2016. plkst. 15.00

Lēmums  

07.07.2016.

Līgums 1.daļa  

27.07.2016.

Līgums 2.daļa  

25.07.2016.

Līgums 3.daļa  

25.07.2016.

Līgums 4.daļa  

25.07.2016.

Līgums 5.daļa  

25.07.2016.

Līgums 6.daļa

25.07.2016.

Līgums 7.daļa  

25.07.2016.

Līgums 8.daļa  

01.08.2016.

Līgums 9.daļa  

25.07.2016.

Līgums 10.daļa  

27.07.2016.

20.06.2016.

MND 2016/42

Ielu un ceļu projektēšana Mārupes novadā

Nolikums  

Projektēšanas uzdevumi  

Jautājumi un atbildes  

Izpēte  

Izpēte 2

18.07.2016. plkst. 15.00

29.08.2016. (1. un 6.daļā)

30.08.2016.

Līgumi  

30.09.2016.

20.06.2016.

MND 2016/40

Mārupes novada Domes administrācijas un Domes pakļautības iestāžu darbinieku personu risku apdrošināšana

Nolikums  

Pielikumi pretendentiem 

4.pielikums  

5.pielikums 

6.pielikums

02.08.2016. plkst. 12.00

--------- 

Līgums 1.daļa  

01.09.2016. 

Līgums 2.daļa  

30.08.2016.  

Līgums 3.daļa  

30.08.2016.

 

10.06.2016.

MND 2016/45

Meliorācijas grāvju nogāžu pļaušana Mārupes novadā

---------

15.06.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums  

15.06.2016.

Līgums  

22.06.2016.  

Vienošanās  

07.07.2017. 

07.04.2016.

MND 2016/16

Tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojuma sniegšana Mārupes novada pašvaldības iestādēs

---------

18.04.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums  

20.04.2016.

Līgums  

09.06.2016.

08.06.2016.

MND 2016/38

Tautas tērpu un koncertu tērpu izgatavošana un piegāde

Noteikumi  

Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa  

Iepirkuma 2.daļas 10.pozīcijas kleitas foto

20.06.2016. plkst. 15.00

Lēmums 

27.06.2016.

Līgums 1.daļa  

13.07.2016.

Līgums 2.daļa  

11.07.2016.

Līgums 3.daļa  

07.07.2016.

Līgums 4.daļa 

11.07.2016.

30.05.2016.

MND 2016/36

Telpisku vides objektu izbūve un uzturēšana

Noteikumi  

Finanšu piedāvājuma veidlapa  

Skices  

Jautājumi un atbildes 

Finanšu piedāvājuma veidlapa (precizēta 03.06.2016.)

10.06.2016. plkst. 11.00

Lēmums

15.06.2016.

---------

27.05.2016.

MND 2016/37

Pašgājējmašīnas AVANT 635 maināmo komunālo darbarīku iegāde

Noteikumi

07.06.2016. plkst. 14.00

Lēmums  

08.06.2016.

Līgums  

29.06.2016.

16.05.2016.

MND 2016/39

Nesošo konstrukciju pastiprināšanas būvprojekta izstrāde pašvaldības ēkai Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3

---------

18.05.2016. plkst. 11.00

Pamatojums  

Lēmums  

18.05.2016.

Līgumi  

01.06.2016.

17.05.2016.

MND 2016/30

Mārupes novada pašvaldības iestāžu remonts

Noteikumi  

Tehniskā specifikācija

30.05.2016. plkst. 15.00

Lēmums  

15.06.2016.

Līgumi  

20.06.2016.

Vienošanās  

07.07.2016.

16.05.2016.

MND 2016/10

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Mārupes novada pašvaldības izglītības iestādēs

Nolikums  

Pielikumi pretendentiem  

Tehniskā specifikācija Iepirkuma 3.daļā  

Jautājumi un atbildes (papildināts 01.06.2016.)

06.06.2016. plkst. 12.00

04.07.2016 

Līgums  

1.daļa  

22.07.2016.  

Līgums  

2.daļa  

22.07.2016.

Līgums  

3.daļa

09.08.2016. 

03.05.2016.

MND 2016/27

Vingrošanas pasākumu sēriju un treniņu nodarbību organizēšana

---------

---------

Lēmums  

11.05.2016.

Līgums  

12.05.2016.  

Vienošanās   

28.06.2016.

12.05.2016

MND 2016/34

Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Skultē

Nolikums  

Shēma

20.06.2016.  

plkst. 11.00

21.06.2016. 

---------

12.05.2016.

MND 2016/33

Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Jaunmārupē

Nolikums  

Shēma

20.06.2016.  

plkst. 11.00

21.06.2016. 

--------- 

15.02.2016.

MND 2016/13

Zāles pļaušana Mārupes novadā

Nolikums  

Tehniskais-finanšu piedāvājums

17.03.2016.  

plkst. 11.00

12.05.2016. 

1.daļa  

06.06.2016.  

2.daļa

 

Līgums  

1.daļa  

25.05.2016.

 

02.05.2016.

MND 2016/35

Reprezentācijas preču iegāde Mārupes novada pašvaldībai

Noteikumi  

Tehniskais - finanšu piedāvājums  (precizēts)

Preču piegādes termiņi  

Jautājumi un atbildes  

Grafiskās zīmes

16.05.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums   

07.06.2016.

Līgums  

16.06.2016.  

Vienošanās  

07.10.2016.
Vienošanās
21.02.2018.

22.04.2016.

MND 2016/29

Apdrošināšanas brokera pakalpojumi personu risku apdrošināšanai

Noteikumi  

Jautājumi un atbildes

05.05.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums  

13.05.2016. 

Līgums  

16.05.2016.

22.04.2016.

MND 2016/20

Mārupes novada pašvaldības iestāžu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas tehniskā apkope

Noteikumi  

Jautājumi un atbildes

06.05.2016. plkst. 12.00

Lēmums  

07.06.2016.

Līgums  

16.06.2016.

Vienošanās  

09.11.2016.

21.04.2016.

MND 2016/32

Apstādījumu ierīkošana Tīrainē un Jaunmārupē

Noteikumi  

Finanšu piedāvājuma veidlapa  

Skice Jaunmārupes apstādījumiem  

Skice Tīraines apstādījumiem

03.05.2016. plkst. 15.00

Lēmums  

11.05.2016.

Līgums  

20.05.2016.

21.04.2016.

MND 2016/26

Lietotas kravas automašīnas iegāde Labiekārtošanas dienestam

Noteikumi

03.05.2016. plkst. 12.00

Lēmums   

19.05.2016.

Līgums  

31.05.2016.

12.04.2016.

MND 2016/23

Kancelejas preču iegāde Mārupes novada pašvaldībai

Noteikumi  

Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa

25.04.2016. plkst. 15.00

Lēmums  

20.05.2016.

Līgums  

02.06.2016.

Vienošanās  

01.08.2016.

08.04.2016.

MND 2016/08

Ziemciešu (ziemciešu, graudzāļu, ūdensaugu) un kokaugu (koku, krūmu) stādu iegāde Mārupes novada pašvaldībai

Noteikumi  

Tehniskā finanšu piedāvājuma veidlapa

19.04.2016. plkst. 14.00

Lēmums

21.04.2016.

Līgums 1.daļa  

28.04.2016.

Līgums 2.daļa  

28.04.2016.

08.04.2016.

MND 2016/21

Ielu apgaismojuma tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība

Noteikumi  

Pielikumi pretendentiem  

2. pielikums  

Jautājumi un atbildes

20.04.2016. plkst. 12.00

Lēmums  

27.04.2016.

Līgumi  

13.05.2016.

07.04.2016.

MND 2016/22

Jaunu automašīnu iegāde Labiekārtošanas dienestam ar ieskaitu

Noteikumi  

Finanšu piedāvājuma veidlapa  

5. pielikums 1. daļa  

5. pielikums 2. daļa

19.04.2016. plkst. 12.00

Lēmums  

20.04.2016.

Līgums  

29.04.2016.

24.03.2016.

MND 2016/19

Vieglā izolatora iegāde Mārupes novada Pašvaldības policijai ar ieskaitu

Noteikumi  

5.pielikums  

5.pielikums_  

Finanšu piedāvājums

07.04.2016.  

plkst. 12.00

Lēmums  

07.04.2016.

Līgums  

12.05.2016.

24.03.2016.

MND 2016/05

Poligrāfijas drukas pakalpojumi Mārupes novada pašvaldībai

Noteikumi
7.pielikums

08.04.2016.  

plkst. 12.00

Lēmums  

02.05.2016.

Līgums 1.daļa  

11.05.2016.

Vienošanās  

08.05.2017.

Līgums 2.daļa  

18.05.2016.

Vienošanās  

08.05.2017.

Vienošanās

24.03.2016.

MND 2016/15

Ielu un ceļu būvdarbu veikšana Mārupes novadā

Nolikums  

Nolikums ar grozījumiem  (30.03.2016.)

Nolikums ar grozījumiem (05.04.2016.) 

Finanšu piedāvājums 

Finanšu piedāvājuma veidlapa ar grozījumiem  (05.04.2016.) 

Finanšu piedāvājuma veidlapa (precizēta 11.04.2016.)

Jautājumi un atbildes (19.04.2016.)  

Laipas risinājums  

Paziņojums (20.04.2016.)  

Paziņojums (26.04.2016.)

Kursīšu ielas projekts  

Avotu ielas projekts  

Brūkleņu ielas projekts  

Krones ielas projekts  

Lambertu ielas projekts

25.04.2016.  

plkst. 14.00

14.06.2016.

Vispārīgā vienošanās  

22.06.2016.

05.02.2016.

MND 2016/07

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pieņemšana pārstrādei

---------

---------

Lēmums  

21.03.2016.

Līgums  

30.03.2016. 

08.03.2016.

MND 2016/18

Saimniecības preču un inventāra iegāde

Noteikumi  

Tehniskais - finanšu piedāvājums  

Jautājumi un atbildes

22.03.2016.  

plkst. 11.00

Lēmums  

23.03.2016. 

Līgums  

01.04.2016. 

Vienošanās

01.03.2016.

MND 2016/02

Mārupes novada ielu un ceļu uzturēšanas darbi

Nolikums   

Pielikumi pretendentiem

Ielu ceļu saraksti  

Jautājumi un atbildes

30.03.2016.  

plkst. 12.00

02.06.2016.  

15.06.2016.

1. daļa

16.06.2016.

SIA "Mārupes ceļinieks", 

1 452 000,00 EUR, izpildes termiņš

16.06.2018.  

2. daļa  

18.07.2016.  

SIA "Eco Baltia vide",  

200 000 EUR bez PVN,  

izpildes termiņš 30.04.2018.

3. daļa  

11.07.2016.  

SIA "GK Traffic", 145 200,00 EUR bez PVN,  

izpildes termiņš 30.04.2018.

15.02.2016.

MND 2016/09

Dažādi elektromontāžas darbi Mārupes novada teritorijā un pašvaldības iestādēs

---------

---------

Lēmums

25.02.2016.

Līgums  

29.02.2016.

22.02.2016.

MND 2016/04

Daudzdzīvokļu namu pagalmu atjaunošana Jaunmārupē un Skultē

Nolikums  

Grozītais nolikums  

Shēma Jaunmārupe  

Shēma Skulte

15.04.2016.  

plkst. 11.00

20.04.2016. 

---------

19.02.2016.

MND 2016/14

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ielu pārbūvei ar asfalta segumu

Noteikumi  

Jautājumi un atbildes  

01.03.2016. plkst. 15.00

Lēmums  

04.03.2016.

Līgums I daļa  

21.03.2016. 

Līgums I daļa autoruzraudzība  

21.03.2016.  

Līgums II daļa  

21.03.2016.  

Līgums II daļa autoruzraudzība  

21.03.2016.  

Līgums III daļa  

21.03.2016.  

Līgums III daļa autoruzraudzība  

21.03.2016.  

Vienošanās

18.02.2016.

MND 2016/17

Vasaras puķu stādu iegāde Mārupes novada pašvaldībai

NoteikumiTehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa

29.02.2016. plkst. 14.00

Lēmums  

07.03.2016.

Līgums 

18.03.2016. 

17.02.2016.

MND 2016/12

Meliorācijas sistēmu inventarizācija

Noteikumi  

Jautājumi un atbildes

01.03.2016.  

plkst. 14.00

 

Lēmums  

16.03.2016.

 

Līgums  

29.03.2016.

Vienošanās  

04.07.2016.

10.02.2016.

MND 2016/11

Vasaras puķu stādu iegāde Mārupes novada pašvaldībai

Noteikumi  

Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa

22.02.2016. plkst. 14:00

Lēmums  

18.02.2016.

---------

10.02.2016.

MND 2016/06

Būvekspertīzes veikšana būvprojektiem “Mārupes vidusskolas rekonstrukcija” un “Mārupes vidusskolas stadiona rekonstrukcija”

Noteikumi

22.02.2016. plkst. 15:00

Lēmums  

14.03.2016.

Līgums  

23.03.2016.

02.02.2016.

MND 2016/03

Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna izstrāde

Noteikumi  

Jautājumi un atbildes

15.02.2016. plks. 14:00

Lēmums 

05.04.2016.

Līgums  

18.04.2016.

28.01.2016.

MND 2016/01

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Mārupes novada pašvaldības rīkotajos pasākumos

Nolikums  

Tehniskā - finanšu piedāvājuma veidlapa  

Jautājumi un atbildes

12.02.2016. plkst. 14:00

16.03.2016

Visās trijās Iepirkuma priekšmeta daļās noslēgto vispārīgo vienošanos kopējā summa ir 163349,99 EUR ar PVN,

1.daļa

05.04.2016.SIA "DAGI", vispārīgās vienošanās termiņš 05.04.2017.

2.daļa

07.04.2016.

SIA "DAGI"

SIA "VALDARS"

SIA "AK TRANSGROUP",

vispārīgās vienošanās termiņš 07.04.2017.

3.daļa

06.04.2016.

SIA "ANIVA", vispārīgās vienošanās termiņš 06.04.2017. 

 

Informācija sadaļā atjaunota 04.07.2023.