Kultūra

Krājumi

Bibliotēkas krājumi tiek veidoti, ievērojot bibliotēkas pamatfunkcijas – informācijas, izglītības un kultūras savstarpēju mijiedarbību:

 • daiļliteratūra latviešu un krievu valodā, akcentējot latviešu oriģinālliteratūras un pasaules ievērojamo autoru darbus;
 • nozaru literatūra (filozofija, psiholoģija, reliģija, vēsture, dabaszinātnes, sabiedriskās zinātnes, māksla, valodniecība) pamatā komplektēta valsts valodā attiecīgās nozares iepazīšanai;
 • uzziņu izdevumi: universālās un nozaru enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas u.c.
 • interneta resursi;
 • bērnu un jauniešu daiļliteratūra un uzziņu literatūra;
 • žurnāli: "Ieva", "Marta", "Lilit", "Una", "Ilustrētā Zinātne","Ilustrētā Vēsture","GEO", "Privātā Dzīve", "Kas Jauns", "Dārzs un drava", "Dārza Pasaule" u.c.
 • laikraksti: "Diena", "Latvijas Avīze", "Neatkarīgā Rīta Avīze", "Vakara Ziņas", "Rīgas Apriņķa Avīze" u.c. 

Daudzgadīgs novadpētniecības darbs – materiālu vākšana - tiek veikts šādās jomās:

 • uzņēmējdarbība;
 • Babītes un Salas pagastu daba;
 • kultūra un izglītība;
 • ievērojami novada iedzīvotāji;
 • Piņķu sv.Jāņa baznīca;
 • Babītes novads likteņgaitās;

Tematiskās mapes:

 • "Saulgrieži un tradīcijas”;
 • "Advente un Ziemassvētki";
 • "Latvijas vēsture";
 • "Latvijas lepnums".

Par grāmatu dāvināšanu bibliotēkai

Visus, kas vēlas dāvināt vai ziedot grāmatas bibliotēkas krājuma papildināšanai, aicinām sazināties ar bibliotēkas vadītāju vai bibliotekārēm.
Pieņemam grāmatas nolietoto grāmatu nomaiņai vai tādas, kas nav bibliotēkas krājumā.


Mārupes novada bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2021 - 2028
 

Informācija sadaļā atjaunota 13.01.2023.